«Κάνε μια ευχή», είπε ο μαγικός καθρέφτης (3ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Συγγραφής Παραμυθιού) – αποτελέσματα

 Ο εν λόγω διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων της χώρας και έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει, να αφυπνίσει, να δημιουργήσει νέους αναγνώστες και νέες αναγνώστριες, να εμπνεύσει νέους και νέες δημιουργούς μέσα από τα μονοπάτια των παραμυθιών, της κριτικής σκέψης, της αφήγησης, της δημιουργικής γραφής και της εικονογράφησης.

Τα παιδιά που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στον διαγωνισμό καλούνται να δημιουργήσουν συγγραφικές ομάδες 3 τουλάχιστον ατόμων. Στη συνέχεια, δουλεύοντας ομαδικά και συνεργατικά θα έχουν τη δυνατότητα να στοχαστούν, να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις και τελικά να αποτυπώσουν στο χαρτί τις σκέψεις, τα όνειρα, τις ελπίδες, τις προσδοκίες, ακόμα και τους φόβους τους μέσα από πρωτότυπες παραμυθιακές ιστορίες.

Το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού είναι το ακόλουθο:

30-11-2018 έως 31-3-2019 συγγραφή παραμυθιών και υποβολή των κειμένων.

1-4-2018 έως 15-5-2019 αξιολόγηση των υποβληθέντων παραμυθιών.

31-5-2018 ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Στον διαγωνισμό θα γίνουν δεκτές μόνο ομαδικές συμμετοχές (οι ομάδες δύνανται να αποτελούνται από 3 ή περισσότερα παιδιά, χωρίς περιορισμό στον μέγιστο αριθμό), που θα υποβληθούν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagonismosparamythiou@gmail.com μέχρι και την Κυριακή 31-3-2019. Οι προδιαγραφές του διαγωνισμού είναι οι ακόλουθες:

 • Η έκταση του παραμυθιού δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει τις 1000 λέξεις (για μαθητές/ήτριες Δημοτικού Σχολείου) και τις 600 λέξεις (για μαθητές/ήτριες Νηπιαγωγείου).
 • Κάθε συμμετοχή θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση diagonismosparamythiou@gmail.com και θα περιλαμβάνει:
 • Το κείμενο του παραμυθιού σε αρχείο Word, σελίδα A4, 1 διάστιχο, κανονικά περιθώρια, γραμματοσειρά Bookman old style, μέγεθος 12.
 • Προαιρετικά 1 έως και 3 ζωγραφιές, που θα υποβληθούν σε αρχείο jpg και ξεχωριστά από το κείμενο.
 • Συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής που βρίσκεται στο τέλος του εγγράφου.
 • Ο τίτλος του παραμυθιού «‘Κάνε μια ευχή’, είπε ο μαγικός καθρέφτης» δύναται να εμπλουτιστεί με υπότιτλο ελεύθερης έμπνευσης.
 • Οι κατηγορίες του διαγωνισμού είναι τέσσερις και αφορούν:
  1. Μαθητές και μαθήτριες Νηπιαγωγείου
  2. Μαθητές και μαθήτριες Α’ & Β’ τάξης Δημοτικού Σχολείου
 • Μαθητές και μαθήτριες Γ’ & Δ’ τάξης Δημοτικού Σχολείου
 1. Μαθητές και μαθήτριες Ε’ & Στ’ τάξης Δημοτικού Σχολείου
 • Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να υποβάλει το μέγιστο δύο συμμετοχές σε κάθε κατηγορία.
 • Όλες οι μαθητικές ομάδες που θα συμμετάσχουν θα λάβουν έπαινο.
 • Τα παραμύθια που θα διακριθούν θα εκδοθούν από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης σε μορφή ψηφιακού βιβλίου (e-book) με ISBN και ελεύθερη πρόσβαση.
 • Η αξιολόγηση των παραμυθιών θα γίνει με διαδικασία ανώνυμης κρίσης και για τη διασφάλισή της δεν επιτρέπεται η κοινοποίηση των υποβληθέντων κειμένων, μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Στην κριτική επιτροπή θα συμμετέχουν στελέχη της εκπαίδευσης, αφηγήτριες παραμυθιών και συγγραφείς παιδικής λογοτεχνίας.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των παραμυθιών αφορούν:

 • Την πρωτοτυπία του παραμυθιού
 • Τα δομικά στοιχεία του παραμυθιού:(έναρξη και κλείσιμο, εισαγωγή ηρώων/ίδων, εξέλιξη και πλοκή, εναλλαγή χώρων και καταστάσεων, δράση ηρώων/ίδων, αντιμετώπιση και λύση προβλήματος, χρήση μοτίβων κ.λπ.)
 • Τα υφολογικά και αισθητικά γνωρίσματα του παραμυθιού (συνοχή-συνεκτικότητα – εκφραστικά μέσα – λειτουργία)
 • Τα συναισθήματα και τις εικόνες που γεννιούνται από το παραμύθι και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται.

Η συγγραφή των παραμυθιών θα γίνεται από τους μαθητές και τις μαθήτριες εντός ωρολογίου προγράμματος και κατά προτίμηση με διαθεματική προσέγγιση που δύναται να συμπεριλάβει διάφορα γνωστικά αντικείμενα, π.χ. τη Γλώσσα (παραγωγή κειμένων, δημιουργική γραφή, κατανόηση κειμενικών ειδών), τα Εικαστικά (εικονογράφηση του παραμυθιού, καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία), τη Θεατρική Αγωγή (παραγωγή κειμένων με θεατροπαιδαγωγικές τεχνικές, δραματοποίηση παραμυθιών, καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία), την Πληροφορική (χρήση Η/Υ, αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών) κ.λπ.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται συνθήκες διεπιστημονικής συνεργασίας εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων και επιστημών, εμπλουτίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της ενασχόλησης με το παραμύθι που αποτελεί ένα ξεχωριστό λαϊκό και έντεχνο λογοτεχνικό είδος και το οποίο μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για την κατανόηση και παραγωγή διαφόρων κειμενικών ειδών γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς και τη συσχέτισή του με άλλες μορφές Τέχνης. Η εφαρμογή τέτοιων πρακτικών συνεισφέρει στην κινητοποίηση των μαθητών και μαθητριών στην κατεύθυνση δημιουργικών δράσεων για την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, της φαντασίας και της συγγραφικής επινοητικότητας, στην καλλιέργεια της δεξιότητας αφήγησης ιστοριών, συναισθημάτων ή και καταστάσεων και της περιγραφής προσώπων, τόπων και αντικειμένων με βιωματικό τρόπο, στη γλωσσική καλλιέργεια, στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας, στη δημιουργία κλίματος συντροφικότητας και δημιουργικότητας μέσα στην τάξη.

Επιπροσθέτως, η Ευέλικτη Ζώνη, οι δράσεις Φιλαναγνωσίας αλλά και τα Πολιτιστικά Προγράμματα, τα Προγράμματα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προτείνονται ως ευεπίφορα πεδία αξιοποίησης για την επίτευξη των στόχων του διαγωνισμού.

Τέλος επισημαίνονται τα εξής:

 • Η συμμετοχή των μαθητών/τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση από τον ασκούντα την επιμέλεια του/της μαθητή/τριας ότι δέχεται να δημοσιευτεί το έργο του σε ηλεκτρονικό μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης (οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα φυλάσσονται στο αρχείο του εκάστοτε σχολείου).
 • Δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση των υποβληθέντων στον διαγωνισμό κειμένων μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
 • Δεν υπάρχει καμιά οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες και δεν θα υπάρξουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα για τη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων και το Δημοτικό Σχολείο Λητής.
 • Η Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων και το Δημοτικό Σχολείο Λητής αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης και θα εξασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα.

Νέα και ανακοινώσεις σχετικά με την εξέλιξη του διαγωνισμού θα αναρτώνται στον ιστότοπο:  https://contestfairytale.wordpress.com/

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αρέσει σε %d bloggers: