Εορτασμός Ευρωπαϊκής Ημέρνας Γλωσσών 2022

ECMLΟ εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (https://edl.ecml.at), στις 26 Σεπτεμβρίου, καθιερώθηκε με απόφαση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe) στις 6η Δεκεμβρίου 2001, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το 2021, συμπληρώθηκαν είκοσι χρόνια από την καθιέρωση του εορτασμού της.

Σκοπός του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (European Day of Languages) είναι :

 • Η προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών.
 • Η διατήρηση και η περαιτέρω καλλιέργεια και ανάδειξη του γλωσσικού πλούτου της Ευρώπης.
 • Η εκμάθηση και άλλων γλωσσών, εκτός των ευρύτερα γνωστών.
 • Η συμπερίληψη των λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών στις γλώσσες που μαθαίνουν οι μαθητές, κ.λπ.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) είναι Οργανισμός του Συμβουλίου της Ευρώπης, αρμόδιος για θέματα γλωσσικής και ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στα κράτη-μέλη του, στα οποία συγκαταλέγεται και η Ελλάδα.

Για το 2022 έχει επιλέξει το εξής θέμα εορτασμού: «Όλες οι γλώσσες στην Ευρώπη έχουν αξία».

Και εφέτος, όπως κάθε χρονιά, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλούν όσα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και αμιγή ελληνικά σχολεία εξωτερικού επιθυμούν, να λάβουν μέρος στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών τους, διοργανώνοντας διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Εκτός από τις δράσεις τις οποίες θα επιλέξουν τα ίδια τα σχολεία, για το 2022-23, προτείνεται και η συμμετοχή τους σε διάφορες δράσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV), όπως:

 • Διαγωνισμός σχεδίου για T-shirt με θέμα την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών (European Day of Languages), για το έτος 2023.
  Όσοι μαθητές Π.Ε. και Δ.Ε. ενδιαφέρονται, μπορούν και εφέτος να σχεδιάσουν ένα πρωτότυπο σχέδιο με θέμα τις γλώσσες και τη γλωσσική επικοινωνία. Το καλύτερο θα βραβευθεί από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV).
  Για τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό και όλες τις σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ακόλουθη ιστοσελίδα:
  https://edl.ecml.at/T-shirts/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/Default.aspx
  Προθεσμία υποβολής σχεδίων (ηλεκτρονικά): 31.12.2022.
  Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν υποβάλλοντας σχέδια μαθητών τους στον διαγωνισμό σχεδίου για T-Shirt, μπορούν να ετοιμάσουν και αφίσες, με τα ίδια σχέδια, και αφού τις εκτυπώσουν, να τις χρησιμοποιήσουν για τις εκδηλώσεις που θα διοργανώσει το σχολείο τους για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, στις 26 Σεπτεμβρίου.
 • Ανάρτηση από εκπαιδευτικούς δείγματος του εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα ετοιμάσουν οι ίδιοι μαζί με τους μαθητές τους για τον φετινό εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (Ε.Η.Γ.), στην ακόλουθη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών:
  https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/Default.aspx
 • Εκτύπωση αφισών με θέμα την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, κ.ά., μέσω της σχετικής ιστοσελίδας:
  https://edl.ecml.at/Teachers/Downloads/tabid/3156/language/el-GR/Default.aspx

Τα σχολεία της χώρας που ενδιαφέρονται να τους αποσταλεί υλικό (σε πολύ περιορισμένο αριθμό) για τη συμμετοχή τους στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, μπορούν να υποβάλουν σχετικό Αίτημα στην υπηρεσία μας, ηλεκτρονικά (e-mail: ampo@minedu.gov.gr), αναφέροντας τα ακόλουθα στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο Δ/ντή του σχολείου, ονοματεπώνυμο και ειδικότητα του αποστολέα του ηλ. μηνύματος στην υπηρεσία μας, πλήρη ονομασία του σχολείου και ταχυδρομική δ/νση (και Τ.Κ.) του σχολείου.

Για την αποστολή υλικού, τα ηλεκτρονικά αιτήματα των σχολείων θα πρέπει να αποσταλούν στην υπηρεσία μας μέχρι την Παρασκευή 09 Σεπτεμβρίου 2022.

Μαθαίνω χρήσιμες πληροφορίες για τις γλώσσες

Οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, γενικές πληροφορίες σχετικά με τις γλώσσες στην Ευρώπη και όλον τον πλανήτη, όπως:

 • Πόσες περίπου είναι οι γλώσσες που ομιλούνται σε όλον τον πλανήτη και πόσες στην Ευρώπη;
 • Γνωρίζετε ποιες είναι οι μεγαλύτερες «γλωσσικές οικογένειες» στην Ευρώπη;
 • Πόσοι άνθρωποι μιλούν τις πιο γνωστές γλώσσες στον κόσμο;
 • Ποιες γλώσσες από άλλες ηπείρους γνωρίζετε;
 • Ξέρετε κάποιες από τις γλώσσες που είναι άγνωστες στους περισσότερους;

Αυτές και άλλες ενδιαφέρουσες και χρήσιμες πληροφορίες για τις γλώσσες μπορούν να μάθουν οι μαθητές, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://edl.ecml.at/Facts/LanguageFacts/tabid/1859/language/Default.aspx

Γλωσσικό quiz

Αφού πάρουν τις παραπάνω πληροφορίες, οι μαθητές είναι πλέον έτοιμοι να παίξουν ένα ενδιαφέρον παιχνίδι γνώσεων το οποίο προτείνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών. Σε αυτό, με τη βοήθεια του υπολογιστή, καλούνται να απαντήσουν σε διάφορες ερωτήσεις γνώσεων πολλαπλής επιλογής, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://edl.ecml.at/Games/LanguageQuiz/tabid/1873/language/Default.aspx

Νικητής είναι όποιος απαντά σωστά στις περισσότερες ερωτήσεις.

Με την ευκαιρία του παιχνιδιού, οι μαθητές αποκτούν με ευχάριστο τρόπο χρήσιμες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις για τις γλώσσες, τις «γλωσσικές οικογένειες», τυχόν ομοιότητες μεταξύ λέξεων από διάφορες γλώσσες, κ.λπ.

Γλωσσικές προκλήσεις

Οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν σε διάφορα γλωσσικά παιχνίδια:
Πρόκειται για 50 παιχνίδια-προκλήσεις, διαφορετικού βαθμού δυσκολίας, που μπορούν να γνωρίσουν μέσω του ακόλουθου ηλεκτρονικού συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML): https://edl.ecml.at/Activities/Languagechallenge/tabid/3207/Default.aspx

Το εγχειρίδιο με τις γλωσσικές προκλήσεις είναι διαθέσιμο μέσω του συνδέσμου:
https://edl.ecml.at/Portals/33/documents/language-challenge/EDL-language-challenge-handbook-L.pdf?ver=2019-05-14-111112-403

Στο 51ο παιχνίδι, οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν, με τη βοήθεια εκπαιδευτικού, ένα μικρής διάρκειας βίντεο 30’’ με θέμα: «Τι τολμώ να κάνω σε μια ξένη γλώσσα».

Πρέπει να δείξουν μέσα σε 30’’ τι τολμούν να κάνουν σε μια ξένη γλώσσα που διδάσκονται στο σχολείο και στη συνέχεια να το καταγράψουν σε βίντεο (π.χ. να τραγουδήσουν μία στροφή ενός τραγουδιού, να απαγγείλουν απόσπασμα ενός ποιήματος, να μετρήσουν ως το δέκα, να κάνουν έναν σύντομο διάλογο, κ.λπ.).

Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, οι μαθητές μπορούν ακόμα να μεταφράσουν τη στροφή του τραγουδιού, το απόσπασμα του ποιήματος, κ.λπ., σε μια άλλη ξένη γλώσσα που θα επιλέξουν από κοινού.

Οι πιο τολμηροί μπορούν να παίξουν το παιχνίδι ακόμα και σε μια γλώσσα με την οποία έχουν μικρή (ή καθόλου!) εξοικείωση και να το βιντεοσκοπήσουν.

Τα τρία (03) καλύτερα βίντεο του σχολείου μπορεί να τα αναρτήσει ο εκπαιδευτικός στη σελίδα του ECML: https://edl.ecml.at/Activities/Languagechallenge/tabid/3207/Default.aspx

Όσοι μαθητές καταφέρουν να φέρουν εις πέρας μόλις δέκα (10) από τις προκλήσεις, αξίζουν ένα πιστοποιητικό για την επιτυχία τους, που μπορεί να ζητήσει ο εκπαιδευτικός μέσω του συνδέσμου:
https://edl.ecml.at/Activities/Languagechallenge/Certificate/tabid/3217/Default.aspx

Τέλος, ο εκπαιδευτικός ή/και οι μαθητές μπορούν να προτείνουν μία νέα γλωσσική πρόκληση, δικής τους επινόησης, την οποία μπορεί να καταχωρήσει ο εκπαιδευτικός στην ιστοσελίδα: https://edl.ecml.at/Activities/Languagechallenge/tabid/3207/Default.aspx

Αν αυτή εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών, θα συμπεριληφθεί στο σχετικό εγχειρίδιο μαζί με τις υπόλοιπες!

Πολύγλωσσοι γλωσσοδέτες

Πόσους γλωσσοδέτες μπορείτε να πείτε σωστά σε ένα μόνο λεπτό, σε τρεις (03) γλώσσες;

Οι γλωσσοδέτες είναι δύσκολοι ακόμα και στην ίδια τη γλώσσα μας, πόσο μάλλον σε άλλη/-ες ξένες γλώσσες!

Αλλά αυτό δεν ισχύει για τους τολμηρούς ……. Δείξτε λοιπόν πόσο τολμηροί είστε!

Πείτε σε ένα μόνο λεπτό γλωσσοδέτες σε τρεις (03) γλώσσες.

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να «ανεβάσει» έναν ή περισσότερους ελληνικούς γλωσσοδέτες, με τη μετάφρασή τους στα Αγγλικά (για να τους καταλαβαίνουν όσοι τους διαβάζουν), στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML), μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://edl.ecml.at/Fun/Tonguetwisters/tabid/3116/language/Default.aspx

Παραδείγματα με γλωσσοδέτες είναι διαθέσιμα μέσω του συνδέσμου: https://edl.ecml.at/Fun/Tonguetwisters/tabid/3116/language/Default.aspx

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αρέσει σε %d bloggers: