Μαθητικός Διαγωνισμός Ιδρ. Λασκαρίδη «Η θάλασσα που θέλω να έχω»

Ο Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός «Η θάλασσα που θέλω να έχω!» εντάσσεται στις εκπαιδευτικές δράσεις του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης και απευθύνεται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στοχεύοντας στην ανάδειξη έργων με θέμα το θαλάσσιο περιβάλλον και την προστασία του. Με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές και τις σχολικές μονάδες να ενεργοποιηθούν περαιτέρω πάνω στο ζήτημα της θαλάσσιας ρύπανσης, να συμβάλλουν στην προστασία της και να βραβευτούν για τις προσπάθειές τους.

Συμμετοχές μπορούν να υποβάλουν μαθητές των τάξεων Α-Στ Δημοτικού, Α-Γ Γυμνασίου και Α-Γ Λυκείου είτε ατομικά είτε ομαδικά (ως τάξη) της Ελλάδας και της Ομογένειας, δημόσιων και ιδιωτικών.

Στόχοι του Διαγωνισμού αυτού είναι:

 • Να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες όλων των βαθμίδων το πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικό
 • Να αναδείξουν το πρόβλημα
 • Να προτείνουν λύσεις με ευφάνταστο και δημιουργικό τρόπο
 • Να αποκτήσουν κριτική σκέψη
 • Να συνεργαστούν
 • Να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες

Το υλικό που θα παραχθεί, ατομικά ή ομαδικά, μπορεί να είναι:

Δημοτικό: εικαστική σύνθεση.

Α)Ζωγραφική σύνθεση ή κολλάζ πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι με ελάχιστο μέγεθος ζωγραφικής επιφάνειας 20 εκ. Χ30 εκ.(ενδεικτικά), ή

Β) τραγούδι (μουσική αφήγηση).

Γυμνάσια και Λύκεια:

Α) Κινηματογραφική αφήγηση – ταινία μικρού μήκους (ελάχιστης διάρκειας 2 λεπτών και μέγιστης διάρκειας 10 λεπτών), ή 

Β) κολλάζ φωτογραφιών, ή

Γ) τραγούδι (μουσική αφήγηση).

Όροι, προϋποθέσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά

• Τα έργα και τα έντυπα συμμετοχής μαθητή & συγκατάθεσης κηδεμόνων θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση nmysirlakis@aclcf.org

Για τις ζωγραφικές συνθέσεις και τα κολλάζ:

Α) Το πρωτότυπο θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά στη διεύθυνση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης Ζαλοκώστα 4, Αθήνα, 10671

Β) φωτογραφικό αντίγραφο θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην διεύθυνση nmysirlakis@aclcf.org

Το οπτικοακουστικό υλικό θα πρέπει να υποβληθεί σε αρχεία της μορφής mp4, avi, vob, wav, mp3, gif, jpg ανάλογα με το παραδοτέο.

• Στις φωτογραφίες και τις ταινίες μικρού μήκους δεν επιτρέπεται η απεικόνιση μαθητών και μαθητριών εκτός αν υπάρχει συγκατάθεση του κηδεμόνα. Η συγκατάθεση θα πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως με την υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης, η οποία θα πρέπει να αποστέλεται μαζί με το έργο και το έντυπο συμμετοχής. Σε περίπτωση απουσίας της υπεύθυνης δήλωσης η συμμετοχή δεν θα γίνεται αποδεκτή.

• Εάν θα χρησιμοποιηθεί μουσική στα παραδοτέα, δεν θα πρέπει να υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής για τα παραδοτέα είναι η 10η Απριλίου 2022, με έναρξη την έναρξη της σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο 2021.

• Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού: Εκπαιδευτική Ομάδα, εκπρόσωποι του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης και εξωτερική συνεργάτις:

 1. Δρ. Αγγελική Κοσμοπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια του Ιδρύματος
 2. Πέγκυ Ξηροταγάρου, Συντονίστρια Προγραμμάτων του Ιδρύματος
 3. Νίκος Μυσιρλάκης, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος, Μηχανικός Περιβάλλοντος
 4. Ιωάννα Αλεξιάδου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος , Περιβαλλοντολόγος-Βιολόγος
 5. Ιωάννα Ντίνου, Καθηγήτρια Γαλλικής, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Δ.Δ.Ε.Γ’Αθήνας

• Υπεύθυνοι διοργάνωσης του διαγωνισμού:

 1. Ιωάννα Αλεξιάδου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος , Περιβαλλοντολόγος-Βιολόγος
 2. Νίκος Μυσιρλάκης, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος, Μηχανικός Περιβάλλοντος
 3. Ιωάννα Ντίνου, Καθηγήτρια Γαλλικής, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Δ.Δ.Ε.Γ’Αθήνας

• Κάθε μαθητής μπορεί να υποβάλει έως μία (1) συμμετοχή ανά κατηγορία.

• Θα βραβευθούν συνολικά 15 έργα.

• Τα έργα θα αξιολογηθούν βάσει α)της δημιουργικότητας και πρωτοτυπίας τους, β)της σύνδεσής τους με το ζήτημα της θαλάσσιας ρύπανσης και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και γ)της συνολικής τους εικόνας.

• Τα βραβευμένα έργα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης www.aclcf.org. H βράβευση θα πραγματοποιηθεί σε ειδική τελετή η οποία θα διανθιστεί με παράλληλες εκδηλώσεις. Πληροφορίες για τη βράβευση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας Όλες οι συμμετοχές θα λάβουν αναμνηστικό έπαινο για τη συμμετοχή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνείτε στο email nmysirlakis@aclcf.org ή στο τηλέφωνο 6980096638.

Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος , και δεν επιβαρύνεται η διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα εμπλουτίζεται και διευρύνεται με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Δεν θα προκύψουν έσοδα για το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς,

Θα ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας ότι δέχεται να δημοσιευτεί το έργο του μαθητή ή της μαθήτριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη την διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» [ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993], όπως ισχύει. Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 «πνευματική ιδιοκτησία» , Άρθρο 3 «περιουσιακό δικαίωμα», Άρθρο 4 «ηθικό δικαίωμα», Άρθρο 12 «μεταβίβαση» .

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αρέσει σε %d bloggers: