Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου και Πνευματικών Δικαιωμάτων (23 Απριλίου) – «Διαβάζω και αλλάζω»

Η 23η Απρι­λίου έχει καθιε­ρω­θεί διε­θνώς από την UNESCO ως Παγκό­σμια Ημέρα Βιβλίου και Πνευματικών Δικαιωμάτων, αφιε­ρω­μένη σε δύο μεγά­λους δημιουργούς της παγκό­σμιας λογο­τε­χνίας που «έφυ­γαν» την ίδια ημέρα (23 Απρι­λίου 1616) από τη ζωή, τους Μιγκέλ ντε Θερ­βά­ντες και Ουί­λιαμ Σαίξ­πηρ. Σε αυτό το πλαίσιο η Google αφιέρωσε το λογότυπό της στη μνήμη του Σαίξπηρ.

Με την ευκαι­ρία της συμπλή­ρω­σης των 400 χρό­νων από το θάνατο των δύο μεγάλων λογοτεχνών, η Ένωση Ελλη­νι­κού Βιβλίου, με τη συνερ­γα­σία της Εται­ρείας Συγ­γρα­φέων και του Ελλη­νι­κού Τμή­μα­τος της ΙΒΒΥ — Κύκλος του Ελλη­νι­κού Παι­δι­κού Βιβλίου, φιλο­δο­ξεί να καθιε­ρώ­σει και στην Ελλάδα την 23η Απρι­λίου ως Ημέρα Βιβλίου.
Με κεντρικό μήνυμα «Δια­βάζω & Αλλάζω», ξεκι­νώ­ντας από την Παγκό­σμια Ημέρα Παι­δι­κού Βιβλίου (2 Απρι­λίου) και με κορύ­φωση την Παγκό­σμια Ημέρα Βιβλίου, θα οργα­νω­θούν εκδη­λώ­σεις όλο τον Απρί­λιο για το βιβλίο και την προ­ώ­θηση της ανά­γνω­σης, με σκοπό όχι μόνο να δημιουρ­γη­θούν νέοι, αλλά και να κινη­το­ποι­η­θούν οι παλιοί ανα­γνώ­στες και όλοι μαζί να οδη­γη­θούν στα βιβλιο­πω­λεία και στις βιβλιο­θή­κες όπου ζει και ανα­πνέει το βιβλίο.

Μπορείτε να παρακολουθείτε τις εκδηλώσεις και τα τεκταινόμενα από την ιστοσελίδα http://greekbookday.gr και όσοι θεωρείτε τους εαυτούς σας βιβλιόφιλους, να κρατάτε επαφή με αυτόν τον ιστότοπο και στο μέλλον.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αρέσει σε %d bloggers: