«Χορεύοντας οι λέξεις του τόπου μου 2019»

Το σωματείο Ορίζοντες σε συνεργασία με την Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Ν. Μαγνησίας προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ» για το διδακτικό έτος 2019-2020.

Ο διαγωνισμός είναι πανελλαδικός και απευθύνεται σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συγκεκριμένα της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού και όλων των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου Γενικών και Ειδικών Σχολείων. Τα σχολεία που θα λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό, καλούνται να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν ένα λεύκωμα ερευνώντας τις πτυχές της τοπικής ιστορίας μέσα από τους παραδοσιακούς χορούς.

Οι μαθητές/τριες προβλέπεται να εμπλακούν σε δραστηριότητες όπως:

 • Να αναζητήσουν την ιστορία του επιθέτου τους.
 • Να σχηματίσουν το οικογενειακό τους δέντρο σε συνεργασία με τους γονείς και συγγενείς τους.
 • Να εντοπίσουν τους τόπους με τους οποίους συνδέονται, μέσα από τη διαδρομή της οικογένειάς τους στον χώρο και τον χρόνο.
 • Να συγκεντρώσουν υλικό για αυτούς τους τόπους.
 • Εστιάζοντας στους παραδοσιακούς χορούς που συνδέονται με αυτούς τους τόπους, να συγκεντρώσουν υλικό για τους χορούς αυτούς.
 • Να δημιουργήσουν πολυτροπικά κείμενα με ποικίλο υλικό (π.χ. φωτογραφίες, χάρτες, φράσεις, πληροφορίες).
 • Να συνθέσουν τα κείμενά τους διαμορφώνοντας το λεύκωμα με τους χορούς της τάξης.

Σε όλη αυτή τη διαδικασία οι μαθητές παρουσιάζουν στην ομάδα το υλικό τους, εξηγούν, αλλά και διδάσκουν οι μεν στους δε τούς χορούς τους και τα τραγούδια τους, με συνοδοιπόρους τους γονείς και συγγενείς τους από τους οποίους μαθαίνουν και δανείζονται υλικό.

Οι δράσεις ολοκληρώνονται με τη διοργάνωση Φεστιβάλ για τις ομάδες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Οι ομάδες παρουσιάζουν τα λευκώματα που δημιούργησαν ενώ διδάσκονται και χορεύουν όλοι μαζί κάποιους από τους χορούς τους.

Τα λευκώματα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά. Επιπλέον κάθε ομάδα, σε συνεργασία με την οργανωτική επιτροπή, πρέπει να επιλέξει 1-2 από τους χορούς και να είναι σε θέση: α) Να κάνει μία σύντομη παρουσίασή τους και β) Να τους διδάξει στις υπόλοιπες ομάδες.

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από το Σωματείο Ορίζοντες http://www.horizontes4all.org
Email: info@horizontes4all.org
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944654367

Το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού προβλέπει:

α. Δήλωση συμμετοχών των Σχολικών Μονάδων: μέχρι την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019.

β. Υποβολή των δράσεων: μέχρι την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020.

γ. Αξιολόγηση μέχρι την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020.

δ. Πραγματοποίηση του Φεστιβάλ στον Βόλο & Τελετή βράβευσης τον Απρίλιο 2020.

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Τα σχολεία που θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να παρουσιάσουν τη δράση τους σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα, που θα δημιουργηθεί.

Οι δράσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν με κριτήρια:

 • Την ολοκληρωμένη προσέγγιση, τη δομή και συνοχή
 • Την καινοτομία και πρωτοτυπία
 • Την ανάπτυξη συνεργασίας με την εκπαιδευτική κοινότητα και την ευρύτερη κοινότητα
 • Τη διεπιστημονικότητα, τη διαθεματικότητα και την πολυτροπικότητα
 • Τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και μαθητών
 • Τη διάρκεια της δράσης
 • Το παραχθέν υλικό στο πλαίσιο της δράσης
 • Τον αντίκτυπο στο σχολείο ή/και στην ευρύτερη κοινότητα

Στις σημερινές πολυπολιτισμικές τάξεις είναι αναγκαιότητα ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων που δημιουργούν γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα σε μαθητές/τριες με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Το προτεινόμενο πρόγραμμα, με όχημα μία διεθνή γλώσσα, τη γλώσσα του χορού, επιχειρεί να δημιουργήσει ένα χώρο συνάντησης και συνεργασίας όλων των μαθητών/τριών του τμήματος ή της ομάδας που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Ο χορός αποτελεί μέσον διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς ενσωματώνει κινητικές φόρμες που προέρχονται από τον πολιτισμό λαών της Ευρώπης και λαών από άλλες ηπείρους. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους πολιτισμούς και την αναγνώριση της ισοτιμίας τους, άσχετα από τον χώρο προέλευσης. Στο πλαίσιο αυτό, η μάθηση μέσω του χορού προωθεί το δικαίωμα κάθε ατόμου για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και τη ζωή. Επίσης, ο χορός, λόγω της δυνατότητας μη λεκτικής επικοινωνίας που προωθεί, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέσον επαφής μεταξύ ατόμων με διαφορετική γλώσσα, φύλο, κοινωνική τάξη και εθνική καταγωγή, ειδικά στις σύγχρονες κοινωνίες, όπου υπάρχει αναγκαιότητα ανάπτυξης της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής πράξης.

Συνδέοντας τη διαπολιτισμική εκπαίδευση με γενικές εκπαιδευτικές αρχές και αξίες, φαίνεται ότι τα παιδιά από μικρή ηλικία θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με τη διαφορετικότητα ως προς την εμφάνιση, τη νοοτροπία, τα ήθη, τα έθιμα, τον τρόπο ζωής, τη γλώσσα.

Οι επιμέρους στόχοι του διαγωνισμού είναι οι εξής:

Οι μαθητές/ήτριες:

 • Να ερευνήσουν την προσωπική και οικογενειακή τους ιστορία, να γνωρίσουν τις ρίζες τους και να αναζητήσουν στοιχεία της ταυτότητάς τους.
 • Να ερευνήσουν πτυχές της τοπικής ιστορίας.
 • Να εξετάσουν κοινά σημεία και διαφορές ανάμεσα σε διαφορετικές παραδόσεις με επίκεντρο τον παραδοσιακό χορό και να προχωρήσουν σε συνθέσεις.
 • Να αντιληφθούν και να απολαύσουν τον πλούτο της πολυπολιτισμικής ομάδας.

Επιπλέον επιδιώκεται:

 • Η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ σχολείου, γονέων και τοπικής κοινωνίας, μέσα από την εμπλοκή των γονιών και του συγγενικού και κοινωνικού περίγυρου των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα.

Τα ονόματα των σχολικών μονάδων που θα διακριθούν στο διαγωνισμό θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας του σωματείου.

Από κάθε βαθμίδα, μετά από αξιολόγηση από την επιτροπή, θα βραβευτεί μία σχολική μονάδα και σε όλες τις μονάδες θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής. Η απονομή των διακρίσεων θα γίνει στη διάρκεια τελετής και τα βραβεία αφορούν σε εκπαιδευτικό / ψηφιακό υλικό.

Η συμμετοχή των σχολείων στον διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για το σχολείο. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους. Ο φορέας διοργάνωσης που αναλαμβάνει τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. Στην ιστοσελίδα θα δημοσιευτούν τα διακριθέντα έργα. Δε θα υπάρξουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται εκτός ωρολογίου προγράμματος. Προτείνεται πάντως, κατά την κρίση των διδασκόντων, η προετοιμασία των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό κατά τη διδασκαλία μαθημάτων όπως: Γλώσσα, Εικαστικά, Ευέλικτη Ζώνη, Φυσική Αγωγή, Ερευνητική Εργασία, καθώς, μέσα από την όλη διαδικασία, η διδασκαλία των γνωστικών αυτών αντικειμένων εμπλουτίζεται και διευρύνεται με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησής του διαγωνισμού.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αρέσει σε %d bloggers: