Επιστροφή σε Homo Informaticus

Προγράμματα (Scratch)

Λογότυπο Scratch 2Προφίλ με προγραμματιστικές δραστηριότητες και βιντεοπαιχνίδια στο Scratch.