10ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης ”Γρηγόρης Πεντζίκης’

Γρηγόρης Πεντζίκηςο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «eκπ@ιδευτικός κύκλος» σε συνεργασία με το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Α.Μ.Θ. προκηρύσσει για το σχολικό έτος 2021-2022 τον 10ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης «Γρηγόρης Πεντζίκης». 

Ο Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης «Γρηγόρης Πεντζίκης» θεσπίστηκε το σχολ. έτος 2012-13. Το 2014 συμπεριλήφθηκε η διοργάνωσή του στο καταστατικό του ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «eκπ@ιδευτικός κύκλος» και πήρε σχετική έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας (ΥΠ.Π.Ε.Θ./157802/Γ2/02-10-2014). Ο διαγωνισμός διοργανώνεται αδιάλειπτα μέχρι σήμερα από το 2012. Έως σήμερα έχουν παραληφθεί και αξιολογηθεί περίπου έξι χιλιάδες κείμενα, ποιήματα και πεζογραφήματα μαθητών και μαθητριών Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων από όλη σχεδόν τη χώρα, καθώς και από ελληνόφωνα σχολεία του εξωτερικού (πχ. Αλβανία, Γερμανία, Κονγκό, Αιθιοπία, Νότιος Αφρική, Κύπρος, ΗΠΑ). 

Ο Γρηγόρης Πεντζίκης (1945-2012) γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και έζησε στη Δράμα, όπου δίδαξε ως φιλόλογος καθηγητής. Έχει εκδώσει ποιητικές συλλογές, δοκίμια κριτικής, βιβλία, ενώ λογοτεχνικά και κριτικά του κείμενα έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες και περιοδικά. Βιογραφικά και λοιπά στοιχεία του έργου του παρέχονται στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού: http://educircle.gr/pentzikis/ 

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η επιτροπή διοργάνωσης αποτελείται από το Δ.Σ. του ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «eκπ@ιδευτικός κύκλος»: 

– Δρ Σπύρος Κιουλάνης, πρόεδρος, Σύμβουλος Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

(Ι.Ε.Π),

– Δρ Αννούλα Πασχαλίδου, αντιπρόεδρος, Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων Δ.Δ.Ε.

Δράμας (σε αφυπηρέτηση),

– Δρ Αναστασία Παναγιωτίδου, ταμίας, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Αγγλικής

Ανατολικής Μακεδονίας/Θράκης,

– Αντιγόνη Ζήση, γραμματέας, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Οικονομολόγων

Ανατολικής Μακεδονίας/Θράκης,

– Δρ Γεώργιος Καράογλου, μέλος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικών

Ανατολικής Μακεδονίας/Θράκης,

– Νικόλαος Γιαμαλής, μέλος, Διευθυντής Μουσικού Σχολείου Δράμας,

– Αναστασία Γεωργιάδου, μέλος, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης Δράμας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α) Κατηγορία Εφηβικού Διηγήματος

Κάθε μαθητής/τρια Γυμνασίου ή Γενικού/Επαγγελματικού Λυκείου μπορεί να συμμετέχει (ατομικά) με ένα (1) διήγημα έως έξι (6) σελίδες, μεγέθους Α4, δακτυλογραφημένες με γραμματοσειρά Times New Roman 12, στην ελληνική γλώσσα και θέμα ελεύθερο. 

β) Κατηγορία Εφηβικής ποίησης

Κάθε μαθητής/τρια Γυμνασίου ή Γενικού/Επαγγελματικού Λυκείου μπορεί να συμμετέχει (ατομικά) με ένα (1) ποίημα, γραμμένο με ομοιοκαταληξία ή με ελεύθερο τρόπο, μέχρι τριάντα στίχους, στην ελληνική γλώσσα και θέμα ελεύθερο.

Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού αποτελείται εκπαιδευτικούς ειδικότητας ΠΕ02 φιλολόγων, που αξιολογούν τις συμμετοχές εθελοντικά.

 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα έργα θα πρέπει να είναι ανέκδοτα και αδημοσίευτα και να υποβληθούν σε δύο (2) δακτυλογραφημένα αντίτυπα με ψευδώνυμο, το οποίο θα αναγράφεται στο πάνω δεξιό μέρος του κειμένου, όπου θα αναγράφεται και η βαθμίδα εκπαίδευσης (Γυμνάσιο ή Γενικό/Επαγγελματικό Λύκειο). Εκτός από τα παραπάνω αντίτυπα απαιτείται και ψηφιακό αντίγραφο του κειμένου σε μορφή αρχείου κειμένου αποθηκευμένο σε CD ή USB stick με αναγραμμένο πάνω του το ψευδώνυμο. Τα πραγματικά στοιχεία [ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)] της/του διαγωνιζόμενης/νου θα πρέπει να κλεισθούν σε μικρό φάκελο και στο εξωτερικό του μέρος να αναγραφεί το ψευδώνυμο. Τα δύο αντίτυπα, ο μικρός φάκελος καθώς και το CD ή USB stick θα πρέπει να μπούν σε μεγαλύτερο φάκελο αποστολής και να σταλούν με την ένδειξη Διαγωνισμός Εφηβικού Διηγήματος «Γρηγόρης Πεντζίκης» στη διεύθυνση: 

Επιστημονικός και Πολιτιστικός Σύλλογος eκπ@ιδευτικός κύκλος», Πύρρου 2,

Δράμα, Τ.Κ. 66133.

Η περίοδος υποβολής συμμετοχών αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου 2021 και η

καταληκτική ημερομηνία είναι η 28η Φεβρουαρίου 2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής και στις δύο κατηγορίες Εφηβικού Διηγήματος και Εφηβικής ποίησης ταυτόχρονα. Τα υποβαλλόμενα κείμενα δεν επιστρέφονται. Η αξιολόγηση των κειμένων θα γίνει κατά το διάστημα από 01 Μαρτίου έως 30 Απριλίου 2022 και όσοι/σες διακριθούν θα ενημερωθούν τον Μάϊο του 2022. Απονέμεται κάθε έτος 1ο, 2ο και 3ο Βραβείο στους/στις διακριθέντες/θείσες μαθητές/τριες Γυμνασίου ή Γενικού/Επαγγελματικού Λυκείου. Επίσης απονέμεται ειδικός έπαινος σε μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και κατέλαβαν την τέταρτη και πέμπτη θέση για κάθε κατηγορία. 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δεν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Ο φορέας διοργάνωσης δηλαδή ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «eκπ@ιδευτικός κύκλος» αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και ότι θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους. 

Θα δημοσιευτούν μόνο τα διακριθέντα έργα των μαθητών/-τριών στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού. 

Διευκρινίζεται ότι δε θα προκύψουν έσοδα για τον φορέα από την διοργάνωση του διαγωνισμού από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.). 

Θα ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας ότι δέχεται να δημοσιευτεί το βραβευμένο έργο του μαθητή ή της μαθήτριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και την αποδοχή των όρων του. Επιπρόσθετες πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στην ιστοσελίδα http://educircle.gr/pentzikis/ 

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αρέσει σε %d bloggers: