2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Τρισδιάστατης Σχεδίασης και Εκτύπωσης “ST3dM2020”

ST3dMΟ Πανελλήνιος Διαγωνισμός διεξάγεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας
του Εργαστηρίου Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας για την εισαγωγή
της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας STEΑM ( Science – Technology – Engineering – Art –
Mathematics ) στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός αξιοποιείται
ως κίνητρο για τη δημιουργία ενός σχεδίου σχολικού παγουριού, με σκοπό τόσο την κατάρτιση
των εκπαιδευτικών επάνω στην χρήση 3d εκτυπωτή στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και την
εφαρμογή του από μαθητές.

Σκοποί – Στόχοι του Διαγωνισμού

Σκοπός αυτού του διαγωνισμού είναι να εισάγει τους μαθητές στην χρήση 3d εκτυπωτή
όσο και να τους ευαισθητοποιήσει σε κοινωνικά και επιστημονικά ζητήματα.

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

• Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της
Ελλάδας.
• Σε κάθε κατηγορία υπάρχει ένα διαγωνιστικό κομμάτι και ένα μη διαγωνιστικό ενός
συμμετοχικού έργου
• Τα έργα συμμετοχής μπορούν να είναι μόνο ομαδικά και ειδικότερα:

o Για την Βασική κατηγορία του Δημοτικού, κάθε ομάδα μπορεί να έχει από 2 έως μία τάξη.
o Για την Μεσαία κατηγορία του Γυμνασίου η κάθε ομάδα μπορεί να έχει από 2 έως μία τάξη.
o Για την Ανώτερη κατηγορία του Λυκείου κάθε ομάδα μπορεί να έχει από 2 έως μία τάξη.

• Κάθε μαθητής/ ομάδα μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο έργο, το οποίο θα πρέπει να είναι
πρωτότυπο και να μην έχει δημοσιευτεί.

Θεματολογία

1η Κατηγορία : Γήινοι
Ως θεματολογία του Δημοτικού επιλέχθηκε «Γλυκό νερό»
«Επεξεργασία του νερού στην περιοχή μας». Μελετάμε τα ποτάμια τις λίμνες και τα υπόγεια
ρεύματα της περιοχής μας. Δημιουργούμε το τοπικό μας παγουρίνο!
Citizen science experiment : Δημιουργούμε την επιφάνεια της περιοχής μας.
Μαθαίνουμε μέσα από online μαθήματα πως μπορούμε να σχεδιάσουμε σε τρεις διαστάσεις,
δημιουργούμε την γεωγραφικό ανάγλυφο χάρτη της περιοχής μας σημειώνουμε τις περιοχές
υδάτινων πόρων και στέλνουμε αντίγραφο. Όλοι χάρτες εκτυπώνονται και δημιουργούμε το
ανάγλυφο όλης της ηπειρωτικής Ελλάδας.

2η Κατηγορία: Εξωγήινοι
Ως θεματολογία του Γυμνασίου επιλέχθηκε «Εξάντας». Ποιος έφερε το νερό στην Γη.
Είμαστε μία διαστημική ομάδα που χάθηκε στον Άρη. Χρειαζόμαστε νερό. Έχουμε ένα
τρισδιάστατο εκτυπωτή και προκειμένου να συναντηθούμε με τις υπόλοιπες ομάδες θα χρειαστεί να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο εύρεσης γεωγραφικής θέσης. Μελετάμε δημιουργούμε και χρησιμοποιούμε τον δικό μας εξάντα. Μελετήστε την ιστορία της αστρονομίας και δώστε του χαρακτηριστικά της.
Citizen Science experiment : «Sky-pe.Μια νύχτα στο σχολείο μου». Διανυκτερεύουμε στο
σχολείο. Σε συνεργασία με τον σύλλογο γονέων διοργανώνουμε βραδιά αστρονομίας ( αν
θέλουμε και διανυκτέρευσης) στο σχολείο την νύχτα των διαττόντων αστέρων ήτα-Υδροχοείδων 2020 του κομήτη Χάλλευ (Σαββάτο 2 Μαΐου 2020). Συνδεόμαστε και ανταλλάσσουμε πληροφορίες.

3η Κατηγορία: Υποθαλάσσιοι
Ως θεματολογία του Λυκείου επιλέχθηκε « Αλμυρό Νερό»
(Υποθαλάσσιος χώρος, Αχ εγώ Βαχ εσύ, η θάλασσα που μας ενώνει, προσφυγικές ροές,
Υφαλοκρυπίδα, Πλούτος και ρύπανση των θαλασσών μας.)
Citizen science experiment : Δημιουργούμε τον βυθό των θαλασσών μας.
Μαθαίνουμε μέσα από online μαθήματα πως μπορούμε να σχεδιάσουμε σε τρεις διαστάσεις,
δημιουργούμε την γεωγραφικό ανάγλυφο χάρτη του βυθού της περιοχής μας και στέλνουμε
αντίγραφο. Όλοι χάρτες εκτυπώνονται και δημιουργούμε τον ανάγλυφο βυθό όλης της
Ελλάδας.

Όλοι μαζί δημιουργούμε τον ανάγλυφο χάρτη όλης της Ελλάδας!!!

Και κάτι για εμάς. Νέος Διαγωνισμός μόνο για τους εκπαιδευτικούς με θεματολογία
«Teacher tool».
Διαγωνισμός αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων.
Μαθαίνουμε μέσα από online μαθήματα πως μπορούμε να σχεδιάσουμε σε τρεις διαστάσεις,
συζητάμε σε φόρουμ και δημιουργούμε τα εργαλείο μας, ένα μαρκαδόρο ένα σφουγγάρι ένα
πολυχάρακα, μία μολυβοθήκη ένα spinner ένα οποιοδήποτε αντικείμενο που θεωρούμε ότι
μπορεί να εκτυπωθεί και να βοηθήσει στο λειτούργημά μας.

Ως γλώσσα του Διαγωνισμού ορίζεται η ελληνική.

• Οι παρουσιάσεις των ερευνών-μελετών μπορούν να είναι από οποιοδήποτε λογισμικό αλλά
προτείνεται η χρήση ανοικτών.(Open office κ.α.)
• Το κάθε έργο θα πρέπει να κατατεθεί σε κατάλληλο χώρο στη διεύθυνση:
edifet.web.auth.gr/ST3dM

Η κατάθεση πρότασης περιλαμβάνει
1) Μία παρουσίαση της έρευνας στο ανάλογο ερευνητικό αντικείμενο της αντίστοιχης
βαθμίδας.
2) Ένα αρχείο σχεδίου με όνομα ίδιο με αυτό του φακέλου.
• Για την κάθε μία από τις τρεις γενικές κατηγορίες του διαγωνισμού (Δημοτικό – Γυμνάσιο –
Λύκειο) θα απονεμηθούν 3 πρώτα βραβεία, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό συμμετοχής στον διαγωνισμό.
• Τα έργα θα κρίνει μικτή επιτροπή, μέλη των οποίων αναγράφονται παρακάτω και οι
συμμετέχοντες μέσα από διαδικτυακή ψηφοφορία.
• Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει μέσα στον Μάρτιο του 2020 και η τελετή απονομής των βραβείων θα γίνει σε συνέδριο στη Θεσσαλονίκη το αμέσως επόμενο διάστημα, σε ώρα και μέρα που θα ανακοινωθεί έγκαιρα.
• Στην τελετή της απονομής τα έργα που θα διακριθούν θα παρουσιαστούν εκτυπωμένα από 3d
εκτυπωτή.
•Τα έργα που θα διακριθούν, καθώς και οι περιλήψεις συμμετοχών που ξεχώρισαν, θα εκδοθούν
ηλεκτρονικά, ή, σε περίπτωση που εξευρεθούν έκτακτοι πόροι, σε βιβλίο.
• Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες παραχωρούν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων τους, όσον αφορά την ελεύθερη χρήση τους, χωρίς καμία περαιτέρω αξίωση.
• Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχών ορίζεται η 20η Ιανουαρίου 2020 (Παράταση ως τις 14/02/2020).
• Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει και πλήρη αποδοχή των όρων του.
• Οι μαθητές δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση για την συμμετοχή τους.
• Ο διοργανωτής αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης και αποτίμησης του διαγωνισμού
και διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα των δημιουργών
• Για διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες για τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γράφουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: edifet@auth.gr

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αρέσει σε %d bloggers: