Calendar

Ιαν
25
Πα
24ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2019 – Υποβολή Συμμετοχής
Ιαν 25 @ 14:00 – 15:00

Tο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Θεσσαλίας και η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος διοργανώνουν τον 24οΠανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Αστρονομίας και Διαστημικής για το σχολικό έτος 2018 – 2019 ως εξής:

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η περαιτέρω ενασχόληση και εμβάθυνση των μαθητών στην επιστήμη της Αστρονομίας, της Αστροφυσικής και της Διαστημικής, η εξοικείωσή τους με τις θαυμαστές τελευταίες ανακαλύψεις των τεχνητών δορυφόρων και άλλων παρατηρητηρίων και η επιβράβευση της ενδόμυχης και διερευνητικής αυτής προσπάθειάς τους.

Ο Διαγωνισμός Αστρονομίας διεξάγεται τόσο στα Λύκεια όσο και στα Γυμνάσια της χώρας, με διαφορετικά θέματα. Οι φάσεις του διαγωνισμού είναι δύο (2) για τα Γυμνάσια και τρεις (3) για τα Λύκεια. Ας σημειωθεί, όμως, ότι στις τρεις φάσεις του διαγωνισμού που αφορούν στους μαθητές Λυκείου, εκτός από γνώσεις Αστρονομίας, απαιτούνται και στοιχειώδεις γνώσεις Μαθηματικών και Φυσικής.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις δύο διοργανώτριες αρχές του Διαγωνισμού, ορίζονται ως Μέλη της Επιτροπής του 24ουΠανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας & Διαστημικής 2019, οι κάτωθι:

 1. Σειραδάκης Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής Αστροφυσικής Α.Π.Θ. (Τιμής Ένεκεν ως Μέλος της Εταιρείας Αστρονομίας & Διαστήματος, Αρχηγός της Ολυμπιακής Ομάδας Αστρονομίας – Αστροφυσικής)
 2. Μαυρομμάτης Δ. Κων/νος, Μαθηματικός – τ. Λυκειάρχης (ως Πρόεδρος της δεύτερης διοργανώτριας αρχής της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος)
 3. Ζαχείλας Λουκάς, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ως εκπρόσωπος της πρώτης διοργανώτριας αρχής)
 4. Ξενάκης Χρίστος, Επίτιμος Σύμβουλος Φυσικών (ως Αντιπρόεδρος της δεύτερης διοργανώτριας αρχής, και έμμεσα σχετιζόμενος με την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση).

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Η εξεταστέα ύλη του διαγωνισμούείναι το Ηλιακό μας Σύστημα, οι Αστέρες, οι Γαλαξίες, το Σύμπαν, η Ουράνια Σφαίρα, τα Τηλεσκόπια, η Διαστημική και οι νέες αστρονομικές θεωρίες και ανακαλύψεις. 

ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι φάσεις του διαγωνισμού θα είναι ως εξής: 

Στην πρώτη (1η) φάση του διαγωνισμού, μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου. Η 1ηφάση με το όνομα «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 9.00-12:00 π.μ. σε διάφορα Λύκεια και Γυμνάσια της χώρας. Οι απαντήσεις συγκεντρώνονται και διορθώνονται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.

Στη φάση αυτή, μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μαθητές των τριών τάξεων των Λυκείων και, παράλληλα, όλοι οι μαθητές των τριών τάξεων των Γυμνασίων της χώρας, με διαφορετικά θέματα. Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι τρεις (3) ώρες και θα διενεργηθεί με την ευθύνη μιας Τοπικής Επιτροπής Καθηγητών που θα ορίσει ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της κάθε περιοχής, οι καθηγητές της οποίας εθελοντικά θα προσφέρουν την υπηρεσία τους στο Διαγωνισμό.

Δηλώσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν οι μαθητές και οι μαθήτριες στους Διευθυντές των Γυμνασίων και των Λυκείων τους μέχρι την 25ηΙανουαρίου 2019. Στη συνέχεια ο Διευθυντής του Γυμνασίου/Λυκείου οφείλει να στείλει έγγραφο στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τα ονόματα των μαθητών που δήλωσαν συμμετοχή, ούτως ώστε η Διεύθυνση να γνωρίζει από πριν τον τελικό αριθμό των συμμετεχόντων και να ορίσει το Εξεταστικό Κέντρο με τον αντίστοιχο αριθμό επιτηρητών.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να στείλουν στον κ. Λουκά Ζαχείλα(zachilas@uth.gr), που είναι μέλος της Επιτροπής του Διαγωνισμού, το σχετικό έγγραφο όπου σημειώνεται το σχολείο (Εξεταστικό Κέντρο) στο οποίο θα γίνει ο διαγωνισμός, καθώς και το e-mail, το τηλέφωνο και το fax του συγκεκριμένου σχολείου. Τα έξοδα μετακίνησης προς και από το Εξεταστικό Κέντρο βαρύνουν αποκλειστικά τον διαγωνιζόμενο, δηλαδή χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο ή για την Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος ή για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Τα θέματα του διαγωνισμού θα σταλούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email)στις8:50 π.μ., το Σάββατο 2αΦεβρουαρίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που θα έχει δηλωθεί με το σχετικό έγγραφο της Τοπικής Επιτροπής του Διαγωνισμού. Τα θέματα θα περιέχονται σε αρχείο μορφής PDF (για το οποίο απαιτείται η παρουσία του Acrobat Reader ή συμβατού αναγνώστη αρχείων PDF εγκατεστημένου στον Η/Υ). Σε περίπτωση κωλύματος παραλαβής των θεμάτων (λόγω ηλεκτρονικού προβλήματος του Η/Υ του σχολείου ή εν γένει του διαδικτύου), ο πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον κ. Κων/νο Μαυρομμάτη(τηλ. 2421046253 ή 2421051061), μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού, για να αποσταλούν τα θέματα μέσω fax. 

Οι μαθητές οφείλουν να γράψουν στο άνω μέρος της κόλλας απαντήσεων το ονοματεπώνυμό τους, το οποίο πρέπει οι επιτηρητές να το καλύψουν με αδιαφανές αυτοκόλλητο (αυτό που συνήθως χρησιμοποιείται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις).

Μετά το τέλος της τρίωρης εξέτασης, τα γραπτά των μαθητών τοποθετούνται σε φάκελο, χωριστά των μαθητών Λυκείου από του Γυμνασίου, και αποστέλλονται με τις ταχυμεταφορές των ΕΛΤΑ (με χρέωση της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος), στη διεύθυνση της Επιτροπής του Διαγωνισμού (Γεωργίου Καρτάλη 72 – Ροζού, 383 33, Βόλος), για τη βαθμολόγηση και την έκδοση των αποτελεσμάτων. 

Άριστα (20 μονάδες) παίρνει όποιος απαντήσει σωστά σε όλες τις ερωτήσεις και λύσει όλες τις ασκήσεις. 

Οι περίπου τριάντα (30) πρώτοι μαθητές Λυκείου και οι περίπου δεκαπέντε (15) πρώτοι μαθητές Γυμνασίου θα κληθούν να συμμετάσχουν στην 2ηφάση του διαγωνισμού. Τα ονόματά τους θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού (contest.astronomos.gr) και θα αποσταλούν, επίσης, μέσω emailσε όλες τις Τοπικές Επιτροπές, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

H δεύτερη (2η) φάση «ΙΠΠΑΡΧΟΣ» του διαγωνισμού,θα πραγματοποιηθεί στον Βόλο, στο αμφιθέατρο του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, (Γεωργίου Καρτάλη 72 – Ροζού, πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο) την Κυριακή, 10ηΜαρτίου 2019 και ώρα 12:00-15:00 το μεσημέρι, με την απόλυτη ευθύνη της Επιτροπής του Διαγωνισμού. Τα έξοδα μετακίνησης προς και από τον Βόλο βαρύνουν αποκλειστικά τον διαγωνιζόμενο, δηλαδή χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο ή για την Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος ή για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

Οι μαθητές που θα πετύχουν και στην 2ηφάση του διαγωνισμού θα είναι οι νικητές του 24ουΠανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Αστρονομίας και Διαστημικής 2019 και θα κληθούν να παραλάβουν τα βραβεία και τους επαίνους τους, καθώς και τις τιμητικές διακρίσεις των σχολείων τους, σε ειδική πανηγυρική τελετή, που θα διοργανωθεί στο αμφιθέατρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Ειδικά για τους μαθητές του Λυκείου, υπάρχει και η τρίτη (3η) φάση του διαγωνισμού, με το όνομα «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ», η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο, 6-7 Απριλίου 2019. Η συγκεκριμένη φάση αφορά όσα παιδιά του Λυκείου επιθυμούν να στελεχώσουν την Ολυμπιακή Ομάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής. Η 13ηΔιεθνής Ολυμπιάδα Αστρονομίας – Αστροφυσικής θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία από 26 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου 2019.

Στη φάση αυτή θα κληθούν οι δέκα (10) πρώτοι μαθητές Λυκείου της 2ηςφάσης «ΙΠΠΑΡΧΟΣ», οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στον Βόλο. Τα έξοδα μετακίνησης προς και από τον Βόλο βαρύνουν αποκλειστικά τον διαγωνιζόμενο, δηλαδή χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο ή για την Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος ή για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

Κατά τη φάση αυτή, οι μαθητές θα εξεταστούν σε τρία μέρη: 

α) στο Θεωρητικό Μέρος, στο οποίο θα κληθούν να λύσουν προβλήματα μικρής και μεγάλης ανάπτυξης,

β) στην Ανάλυση Δεδομένων, στο οποίο θα κληθούν να απαντήσουν σε πρόβλημα, στο οποίο θα έχουν δοθεί αστρονομικά δεδομένα και 

γ) στο Παρατηρησιακό Μέρος, που θα γίνει σε υπαίθριο χώρο, στο οποίο οι μαθητές θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις, που θα αφορούν τα τηλεσκόπια, τη χρήση των τηλεσκοπίων και την ουρανογραφία. Σε περίπτωση κακοκαιρίας η εξέταση θα γίνει σε αίθουσα με κατάλληλα διαμορφωμένα θέματα. Η κατάταξη των μαθητών θα γίνει με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας στα τρία αυτά μέρη. 

ΒΡΑΒΕΙΑ 

1)Οι πέντε (5) μαθητές του Λυκείου που θα έλθουν πρώτοι (δηλαδή από τον 1οέως τον 5ο) στην τρίτη (3η) φάση «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ», ηλικίας κάτω των 20 ετών (μέχρι την 30η– 06 – 2019) και ανεξάρτητα από φύλο, θα κληθούν να συγκεντρωθούν στον Βόλο για ειδική προετοιμασία. Η ανακοίνωση του προγράμματος της εκπαίδευσης θα γίνει αργότερα (εντός της σχολικής χρονιάς). Εάν κάποιος απουσιάσει από την εκπαίδευση σε ποσοστό άνω του 25% των συνολικών ωρών, αυτομάτως αποκλείεται από την Ομάδα. Οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών, καθώς και οι ίδιοι οι μαθητές θα κληθούν να υπογράψουν σχετική δήλωση του Κώδικα Συμπεριφοράς Ολυμπιακών Ομάδων Αστρονομίας-Αστροφυσικής. Η μη συμμόρφωση κάποιου μαθητή με τις αναγραφόμενες υποχρεώσεις (και μετά από προσωπική ενημέρωση του γονέα ή κηδεμόνα του) θα αποκλείεται από την Ομάδα και θα έχει μελλοντικές κυρώσεις σχετικά με την (πιθανή) συμμετοχή του στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Αστρονομίας του επόμενου έτους.

Η προετοιμασία των μαθητών θα γίνει από καθηγητές και φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και από πεπειραμένους καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ερασιτέχνες αστρονόμους. Στη διάρκεια της προετοιμασίας θα γίνουν διαγωνίσματα εφ’ όλης της διδαχθείσας (και εξεταστέας στην Ολυμπιάδα) ύλης. Όσοι συγκεντρώσουν τουλάχιστον το 50% της συνολικής βαθμολογίας και επιδείξουν (όπως αναφέρθηκε) αξιοπρεπή συμπεριφορά συνεργασίας, θα στελεχώσουν την Ολυμπιακή Ομάδα Αστρονομίας – Αστροφυσικής και θα λάβουν μέρος στη 13ηΔιεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής. Να τονισθεί, επιπλέον, ότι οι μαθητές – μέλη της Ολυμπιακής Ομάδας, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στη Διεθνή Ολυμπιάδα, θα πρέπει να εξακολουθούν να εφαρμόζουν τους κανόνες του Κώδικα Συμπεριφοράς Ολυμπιακών Ομάδων Αστρονομίας – Αστροφυσικής και σε περίπτωση που οι διοργανωτές της Ολυμπιάδας ή οι αρχηγοί της αποστολής διαπιστώσουν παραβάσεις του Κώδικα ή ανάρμοστη συμπεριφορά κάποιου μαθητή, διατηρούν το δικαίωμα αποκλεισμού του από τις υπόλοιπες φάσεις της Ολυμπιάδας, την έγγραφη αναφορά του όλου περιστατικού προς το σχετικό γραφείο του Υπουργείου Παιδείας και τον μελλοντικό αποκλεισμό του από τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό, σε περίπτωση που δικαιούται ηλικιακά να συμμετάσχει. 

2)Κλήρωση ενός τηλεσκοπίου μεταξύ όλων των μαθητών και μαθητριών που πέτυχαν στον διαγωνισμό. 

3)Τα άλλα έπαθλα του διαγωνισμού είναι: 

α. Για το Λύκειο: 300 € για τον πρώτο νικητή, αθλοθετημένο από την Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ). 

β. Για το Γυμνάσιο: 100 € για τον πρώτο νικητή. 

Επίσης, όλοι οι επιτυχόντες μαθητές και μαθήτριες θα λάβουν ως δώρα διάφορα αστρονομικά και επιστημονικά βιβλία και περιοδικά, DVDs, CDs και θα εγγραφούν για ένα έτος, δωρεάν, συνδρομητές του αστρονομικού περιοδικού «ΟΥΡΑΝΟΣ», που εδώ και 28 χρόνια εκδίδει συνεχώς και αδιαλείπτως η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος. 

4)Τιμητικά διπλώματα απονέμονται και στα σχολεία στα οποία φοιτούν οι μαθητές. 

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τις εξής απαραίτητες συνθήκες: 

 • η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική, υποβάλλοντας ο καθένας, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά την δική του ατομική συμμετοχή, 
 • η συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό δεν εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου ούτε πραγματοποιείται με ευθύνη του Διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού,
 • οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών να έχουν ενημερωθεί και να εκφράσουν τη σύμφωνη γνώμη τους για τη συμμετοχή των παιδιών στον διαγωνισμό καθώς και για τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού, 
 • να μην υπάρχει καμία απολύτως δαπάνη (άμεση ή έμμεση) για τους συμμετέχοντες μαθητές/-τριες (και τους γονείς και κηδεμόνες τους) πλην της σχετικής μετακίνησης προς και από το Εξεταστικό Κέντρο,
 • στην ιστοθέση του διαγωνισμού και στις ιστοσελίδες που παραπέμπει να μην υπάρχει τοποθέτηση προϊόντων, 
 • δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών εντός του περιεχομένου του διαγωνισμού, 
 • οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/-τριών για τις ανάγκες των διαγωνισμών να γίνουν με την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους, 
 • η όλη διενέργεια των διαγωνισμών (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων/χουσών μαθητών/-τριών, σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού, 
 • να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ αναλυτικά οι απολογισμοί και τα παιδαγωγικά – διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

Οι μαθητές και οι καθηγητές που επιθυμούν να πληροφορηθούν οτιδήποτε σχετικό με τον διαγωνισμό μπορούν να επικοινωνούν με τους παρακάτω τρόπους: 

1. Ταχυδρομική διεύθυνση: 

Μαυρομμάτης Κων/νος, 

Γεωργίου Καρτάλη 72 – Ροζού 

38333 ΒΟΛΟΣ 

2. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): 

3. Τηλέφωνα: 

 • 2421051061, 2421046253 6973026260Μαυρομμάτης Κων/νος, μαθηματικός. 
  • 6944535455 Ζαχείλας Λουκάς, Επίκουρος Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας. 
  • 2421028860 6978834548 Ξενάκης Χρήστος, επίτιμος σύμβουλος Φυσικών. 

4. FΑΧ: 

 • 2421051061 Μαυρομμάτης Κων/νος, μαθηματικός 

είτε να αναζητήσουν αναλυτικές πληροφορίες από την ιστοσελίδα:  https://contest.astronomos.gr/

Ιαν
29
Τρ
31ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής – Έναρξη υποβολών Α’ φάσης – Πέρας εγγραφών του 31ου ΠΔΠ
Ιαν 29 @ 22:45 – 23:59

matrix animationΞεκίνησε ο 31ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (ΠΔΠ). Σύμφωνα με τον ενδεικτικό προγραμματισμό, οι σημαντικές ημερομηνίες του διαγωνισμού είναι οι ακόλουθες:

• Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018: Έναρξη νέων εγγραφών για τη συμμετοχή στον 31ο Πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό πληροφορικής.
• Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018: Έναρξη υποβολών Α’ φάσης
• Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019: Πέρας εγγραφών του 31ου ΠΔΠ.
• Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019: Πέρας υποβολών Α’ Φάσης (23.59)

Υπενθυμίζουμε στους ενδιαφερόμενους μαθητές τον κανονισμό του διαγωνισμού. Μελετήστε τον διεξοδικά, ώστε πέρα από την γλώσσα προγραμματισμού που μπορείτε να επιλέξετε για την επίλυση των θεμάτων (Free Pascal, C, C++ ή Java), το κατάλληλο προγραμματιστικό περιβάλλον και κάθε λογής λεπτομέρεια για συμμετοχή στο διαγωνισμό.
Έχουν αναρτηθεί τα θέματα της Α’ φάσης, που αντλούν τη θεματολογία τους από τη διεθνή επικαιρότητα, περί αναζήτησης υδρογονανθράκων.
Τέλος, υποστηρικτικό υλικό μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:
Forum υποστήριξης,
Θέματα παλαιότερων Πανελληνίων και διεθνών μαθητικών διαγωνισμών Πληροφορικής.

Ιαν
31
Πε
11ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Μορφωτικού Ομίλου Πετρούπολης
Ιαν 31 @ 14:00 – 15:00

Ο Μορφωτικός Όμιλος Πετρούπολης προκηρύσσει υπό την την αιγίδα της Unesco τον 11ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες των ελληνικών σχολείων Β’ βάθμιας εκπαίδευσης. Η συμμετοχή λαμβάνει χώρα με ένα μόνο έργο (διήγημα ή ποίημα). Το θέμα είναι ελεύθερο. Τα διηγήματα θα είναι μέχρι 1000 λέξεις και τα ποιήματα μέχρι 30 στίχους. Τα έργα θα έχουν τίτλο και θα είναι δακτυλογραφημένα. Απαραιτήτως, στην αρχή κάθε έργου θα αναγράφεται: το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο επικοινωνίας του μαθητή, η πλήρης διεύθυνση κατοικίας του, ένα mail, τα στοιχεία της σχολικής μονάδας του, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας αυτής, η κατηγορία και το είδος του κειμένου του και ο αριθμός λέξεων του διηγήματος ή στίχων του ποιήματος (π.χ. κατηγορία: ποίηση ή διήγημα, είδος: κοινωνικό ή ερωτικό ή σατυρικό κ.λπ.)

Τα έργα θα συγκεντρωθούν και θα σταλούν με απλή αποστολή μέσω των σχολικών μονάδων ή μεμονωμένα σε φάκελο σε 3 αντίτυπα, στον : Δημήτρη Βαρβαρήγο, Κερασόβου 51, Τ.Κ. 132 31, Πετρούπολη.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των έργων (σφραγίδα ταχυδρομείου) είναι η 31η Ιανουαρίου 2019.

Οι μαθητές που θα διακριθούν θα ενημερωθούν εγκαίρως τηλεφωνικά ή με mail.

Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 στις 11π.μ. στο Πνευματικό κέντρο του Δήμου Πετρούπολης, Μπουμπουλίνας 59, Πετρούπολη.

Τιμητικές διακρίσεις σε έντυπη μορφή θα δοθούν μόνο στους μαθητές που θα είναι παρόντες στην τελετή βράβευσης καθώς και στους εκπροσώπους των σχολικών μονάδων που ανήκουν.

Στους διακριθέντες μαθητές που δεν θα συμμετέχουν στην επίσημη τελετή βράβευσης, οι τιμητικές διακρίσεις θα αποσταλούν ηλεκτρονικά.

Ο Μορφωτικός Όμιλος έχει το δικαίωμα δημοσίευσης των έργων για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στα παρακάτω τηλέφωνα:

κα Άννα Μίχου τηλ. 6974654972

κ. Δημήτρη Βαρβαρήγο τηλ. 6973412713

7ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης «Γρηγόρης Πεντζίκης»
Ιαν 31 @ 14:00 – 15:00

Γρηγόρης ΠεντζίκηςΗ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας και ο Επιστημονικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «eκπ@ιδευτικός κύκλος», προκηρύσσει για το σχολικό έτος 2018 – 2019 τον 7ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης “Γρηγόρης Πεντζίκης”.

Ο Γρηγόρης Πεντζίκης (1945-2012) γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και έζησε στη Δράμα, όπου δίδαξε ως φιλόλογος καθηγητής. Έχει εκδώσει ποιητικές συλλογές, δοκίμια κριτικής, βιβλία, ενώ λογοτεχνικά και κριτικά του κείμενα έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες και περιοδικά.

Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους:
Τρόπους Συμμετοχής: http://educircle.gr/pentzikis/index.php/diagonismos/symmetoxi/tropoi-symmetoxis
Όρους Συμμετοχής: http://educircle.gr/pentzikis/index.php/diagonismos/symmetoxi/oroi-symmetoxis
Οδηγίες Αποστολής: http://educircle.gr/pentzikis/index.php/diagonismos/symmetoxi/odigies-apostolis-symmetoxis

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών για φέτος έχει οριστεί η 31η Ιανουαρίου 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

Διαγωνισμός Βραβείων Βιβλίου «ΚΕΦΑΛΟΣ» 2017 & 2018
Ιαν 31 @ 14:00 – 15:00

1. Ο Διαγωνισμός χωρίζεται σε δύο κατηγορίες :

Α) Βιβλία που εκδόθηκαν το 2017 (1/1/2017 έως 31/12/2017).
Είδη:
α. Προσωπική Ποιητική Συλλογή.
β. Μυθιστόρημα ή Νουβέλα.
γ. Προσωπική Συλλογή Διηγημάτων.
δ. Παραμύθι.
ε. Δοκίμιο ή Επιστημονική Μελέτη (π.χ. ιστορίας, λογοτεχνίας, λαογραφίας κλπ.).

Β) Βιβλία που εκδόθηκαν το 2018 (1/1/2018 έως 31/12/2018).
Είδη:
α. Προσωπική Ποιητική Συλλογή.
β. Μυθιστόρημα ή Νουβέλα.
γ. Προσωπική Συλλογή Διηγημάτων.
δ. Παραμύθι.
ε. Δοκίμιο ή Επιστημονική Μελέτη (π.χ. ιστορίας, λογοτεχνίας, λαογραφίας κλπ.).

2. Οι διαγωνισμός είναι διεθνής και μπορούν να λάβουν μέρος Έλληνες συγγραφείς ή συγγραφείς που έχουν εκδώσει το βιβλίο τους στην ελληνική γλώσσα (όχι μετάφραση).

3. Μπορείτε να συμμετάσχετε είτε σε μία κατηγορία είτε και στις δύο κατηγορίες, αλλά μόνο μ’ ένα είδος π.χ. το 2017 με Μυθιστόρημα και το 2018 με Προσωπική Ποιητική Συλλογή ή με Μυθιστόρημα πάλι, εφόσον έχουν εκδώσει πάλι το ίδιο είδος.

4. Δεν γίνονται δεκτές συμμετοχές ανέκδοτων βιβλίων.

5. Το έργο ή τα έργα πρέπει να αποσταλούν με -ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΕ ΑΠΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΟΧΙ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ- σ’ ένα αντίτυπο στην εξής ταχυδρομική διεύθυνση:

Σεργίου Πατριάρχου 20,
11471 – Αθήνα

στο όνομα του Παραλήπτη θα γράψετε Πλούταρχος Πάστρας και θα σημειώσετε κάτω από τη διεύθυνση: «Για το Διαγωνισμό Βραβείων Βιβλίου ΚΕΦΑΛΟΣ 2017 & 2018», αναφέροντας απαραίτητα το έτος έκδοσης του βιβλίου ή των βιβλίων. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Μπορούν να συμμετάσχουν και βιβλία σε μορφή ebook. Απλώς θα τα στέλνετε ηλεκτρονικά -όχι ταχυδρομικά- στο εξής email: kefalos.diagonismoi@gmail.com.

6. Μόλις το/τα αποστείλετε ταχυδρομικώς, ενημερώστε μας μ’ ένα μήνυμα στο email στο: kefalos.diagonismoi@gmail.com. Επίσης, να επισυνάψετε ένα αρχείο word ή pdf, με τα στοιχεία επικοινωνίας σας (Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

7. Τελευταία ημερομηνία αποστολής των βιβλίων ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2019.

8. Τα βιβλία θα αξιολογηθούν από κριτική επιτροπή και θα δοθεί από ένα βραβείο σε κάθε είδος και για κάθε έτος. Π.χ. Ένα βραβείο στο είδος Προσωπική Ποιητική Συλλογή για το 2017 και ένα ακόμη για το 2018.

9. Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το πρώτο εξάμηνο του 2019, μαζί με την απονομή του «1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πεζογραφίας Κέφαλος» που θα προκηρυχθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

10. Οι μη διακριθέντες θα λάβουν Έπαινο Τιμής Ένεκεν.

8ος Ποιητικός Διαγωνισμός Αμφικτυονίας Ελληνισμού «Ο κόσμος μας στη θεωρία του χρόνου (παρελθόν, παρόν, μέλλον)»
Ιαν 31 @ 19:00 – 20:00

Η Αμφικτυονία Ελληνισμού προκηρύσσει τον 8ο Παγκόσμιο Ποιητικό Διαγωνισμό με θέμα «Ο κόσμος μας στη θεωρία του χρόνου (παρελθόν, παρόν, μέλλον)».

Το θέμα ανήκει στη σφαίρα της ελεύθερης γραφής.

Η ποίηση πρέπει να κινείται εντός των ορίων της ευπρέπειας και θα υποβάλλεται σε πέντε αντίγραφα με ψευδώνυμο σε κλειστό φάκελο με τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα κ.λ.π.), δεν πρέπει δε να υπερβαίνει τους 40 στίχους συνολικά.

Η προθεσμία ορίζεται μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2019 και οι συμμετοχές θα αποσταλούν στη διεύθυνση της Αμφικτυονίας (Γρηγορίου Λαμπράκη 38, Τ.Κ. 54638 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΤΗΛ. 2310 215659 ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟ 6977 321330, υπ’ όψιν κου Μπουκόνη Δημήτρη).

Τα τρία καλύτερα ποιήματα θα μελοποιηθούν από γνωστούς συνθέτες δωρεάν.

Όπως γίνεται πάντα, τα ποιήματα των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό θα εκδοθούν σε καλαίσθητο τόμο που θα αποσταλεί στον Απόδημο Ελληνισμό σε βιβλιοθήκες της Ελλάδος και του εξωτερικού.

31ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής – Έναρξη υποβολών Α’ φάσης – Πέρας υποβολών Α’ Φάσης
Ιαν 31 @ 22:45 – 23:59

matrix animationΞεκίνησε ο 31ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (ΠΔΠ). Σύμφωνα με τον ενδεικτικό προγραμματισμό, οι σημαντικές ημερομηνίες του διαγωνισμού είναι οι ακόλουθες:

• Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018: Έναρξη νέων εγγραφών για τη συμμετοχή στον 31ο Πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό πληροφορικής.
• Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018: Έναρξη υποβολών Α’ φάσης
• Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019: Πέρας εγγραφών του 31ου ΠΔΠ.
• Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019: Πέρας υποβολών Α’ Φάσης (23.59)

Υπενθυμίζουμε στους ενδιαφερόμενους μαθητές τον κανονισμό του διαγωνισμού. Μελετήστε τον διεξοδικά, ώστε πέρα από την γλώσσα προγραμματισμού που μπορείτε να επιλέξετε για την επίλυση των θεμάτων (Free Pascal, C, C++ ή Java), το κατάλληλο προγραμματιστικό περιβάλλον και κάθε λογής λεπτομέρεια για συμμετοχή στο διαγωνισμό.
Έχουν αναρτηθεί τα θέματα της Α’ φάσης, που αντλούν τη θεματολογία τους από τη διεθνή επικαιρότητα, περί αναζήτησης υδρογονανθράκων.
Τέλος, υποστηρικτικό υλικό μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:
Forum υποστήριξης,
Θέματα παλαιότερων Πανελληνίων και διεθνών μαθητικών διαγωνισμών Πληροφορικής.

Aegean Robotics Competition 2019 – Δηλώσεις συμμετοχής στη δοκιμασία: Program a robot
Ιαν 31 @ 22:45 – 23:45

Η ομάδα AegeanRobotics του εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Στήριξης Αποφάσεων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά τον πανελλήνιο διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής AegeanRobotics Competition 2019. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 13 & 14 Απριλίου 2019 στο κλειστό Γυμναστήριο στο Καρλόβασι της Σάμου.Οι δοκιμασίες στις οποίες μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή είναι:

 • Sumo
 • Line Follower
 • Ελεύθερη Παρουσίαση / FreeStyle
 • Program a Robot

Θα υπάρξει δυνατότητα συμμετοχής και από απόσταση (Ελεύθερη Παρουσίαση εξ’αποστάσεως / Remote FreeStyle). Από τον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις δοκιμασίες του διαγωνισμού.

Δηλώσεις συμμετοχής έως 31 Μαρτίου 2019

(πλην της δοκιμασίας Program A Robot η προθεσμία για την οποία λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2019)

Φέτος εγκαινιάζουμε το θεσμό του φοιτητή-συνδέσμου για τις ομάδες που το επιθυμούν. Όποια ομάδα το επιθυμεί, θα έχει ένα φοιτητή δικό μας από την ώρα που θα δηλώσει συμμετοχή. Ο φοιτητής αυτός θα είναι ενήμερος για το project της ομάδας, θα επικοινωνεί μαζί μας για ότι επιθυμεί η ομάδα (ερωτήσεις διευκρινήσεις κλπ) και αν η ομάδα δεν έρθει για όποιοδήποτε λόγο, θα μπορεί είτε να παρουσιάσει το project σε συνεργασία με την ομάδα μέσω skype (Remote Free Style) ή να αγωνιστεί για την ομάδα (Sumo/Line Follower).

Θα παρουσιαστούν συστήματα που προορίζονται για το 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Ανοιχτών Τεχνολογιών.

Θα γίνουν δωρεάν μαθήματα ρομποτικής σε ομάδες παιδιών με τον προπονητή τους που επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Η δοκιμασία Program a Robot θα ξεκινήσει 2 μήνες πριν το Aegean Robotics Competition 2019, όπου θα λάβει χώρα ο τελικός.

The Children of Clark Ashton Smith
Ιαν 31 @ 22:45 – 23:45

Clark Ashton SmithΟ μικρός Βρετανικός εκδοτικός οίκος Atlantean Publishing επίκειται να εκδώσει μια ανθολογία διηγημάτων και ποιημάτων με βάση την πνευματική κληρονομιά του Clark Ashton Smith, με πιλοτικό όνομα «The Children of Clark Ashton Smith». Οτιδήποτε άπτεται του ύφους του συγγραφέα σε οποιονδήποτε από τους φανταστικούς του κόσμους και αν εξελίσσεται (Υπερβορέα, Ζοθίκ, Ποσειδωνίς) ενδιαφέρει τον εκδότη.

Η πληρωμή των επιλεγμένων έργων θα είναι το λιγότερο 10 λίρες Αγγλίας ή 1 πένα ανά λέξη. Ο συγγραφέας ή ο καλλιτέχνης διατηρεί πλήρη πνευματικά δικαιώματα.

Η διορία υποβολής των έργων εκπνέει στις 31 Ιανουαρίου 2019.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το παρόν λογοτεχνικό κάλεσμα μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση: https://atlanteanpublishing.wordpress.com/2018/04/24/call-for-submissions

Φεβ
2
Σα
24ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2019 – «Αρίσταρχος» (1η φάση)
Φεβ 2 @ 09:00 – 12:00

Tο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Θεσσαλίας και η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος διοργανώνουν τον 24οΠανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Αστρονομίας και Διαστημικής για το σχολικό έτος 2018 – 2019 ως εξής:

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η περαιτέρω ενασχόληση και εμβάθυνση των μαθητών στην επιστήμη της Αστρονομίας, της Αστροφυσικής και της Διαστημικής, η εξοικείωσή τους με τις θαυμαστές τελευταίες ανακαλύψεις των τεχνητών δορυφόρων και άλλων παρατηρητηρίων και η επιβράβευση της ενδόμυχης και διερευνητικής αυτής προσπάθειάς τους.

Ο Διαγωνισμός Αστρονομίας διεξάγεται τόσο στα Λύκεια όσο και στα Γυμνάσια της χώρας, με διαφορετικά θέματα. Οι φάσεις του διαγωνισμού είναι δύο (2) για τα Γυμνάσια και τρεις (3) για τα Λύκεια. Ας σημειωθεί, όμως, ότι στις τρεις φάσεις του διαγωνισμού που αφορούν στους μαθητές Λυκείου, εκτός από γνώσεις Αστρονομίας, απαιτούνται και στοιχειώδεις γνώσεις Μαθηματικών και Φυσικής.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις δύο διοργανώτριες αρχές του Διαγωνισμού, ορίζονται ως Μέλη της Επιτροπής του 24ουΠανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας & Διαστημικής 2019, οι κάτωθι:

 1. Σειραδάκης Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής Αστροφυσικής Α.Π.Θ. (Τιμής Ένεκεν ως Μέλος της Εταιρείας Αστρονομίας & Διαστήματος, Αρχηγός της Ολυμπιακής Ομάδας Αστρονομίας – Αστροφυσικής)
 2. Μαυρομμάτης Δ. Κων/νος, Μαθηματικός – τ. Λυκειάρχης (ως Πρόεδρος της δεύτερης διοργανώτριας αρχής της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος)
 3. Ζαχείλας Λουκάς, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ως εκπρόσωπος της πρώτης διοργανώτριας αρχής)
 4. Ξενάκης Χρίστος, Επίτιμος Σύμβουλος Φυσικών (ως Αντιπρόεδρος της δεύτερης διοργανώτριας αρχής, και έμμεσα σχετιζόμενος με την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση).

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Η εξεταστέα ύλη του διαγωνισμούείναι το Ηλιακό μας Σύστημα, οι Αστέρες, οι Γαλαξίες, το Σύμπαν, η Ουράνια Σφαίρα, τα Τηλεσκόπια, η Διαστημική και οι νέες αστρονομικές θεωρίες και ανακαλύψεις. 

ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι φάσεις του διαγωνισμού θα είναι ως εξής: 

Στην πρώτη (1η) φάση του διαγωνισμού, μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου. Η 1ηφάση με το όνομα «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 9.00-12:00 π.μ. σε διάφορα Λύκεια και Γυμνάσια της χώρας. Οι απαντήσεις συγκεντρώνονται και διορθώνονται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.

Στη φάση αυτή, μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μαθητές των τριών τάξεων των Λυκείων και, παράλληλα, όλοι οι μαθητές των τριών τάξεων των Γυμνασίων της χώρας, με διαφορετικά θέματα. Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι τρεις (3) ώρες και θα διενεργηθεί με την ευθύνη μιας Τοπικής Επιτροπής Καθηγητών που θα ορίσει ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της κάθε περιοχής, οι καθηγητές της οποίας εθελοντικά θα προσφέρουν την υπηρεσία τους στο Διαγωνισμό.

Δηλώσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν οι μαθητές και οι μαθήτριες στους Διευθυντές των Γυμνασίων και των Λυκείων τους μέχρι την 25ηΙανουαρίου 2019. Στη συνέχεια ο Διευθυντής του Γυμνασίου/Λυκείου οφείλει να στείλει έγγραφο στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τα ονόματα των μαθητών που δήλωσαν συμμετοχή, ούτως ώστε η Διεύθυνση να γνωρίζει από πριν τον τελικό αριθμό των συμμετεχόντων και να ορίσει το Εξεταστικό Κέντρο με τον αντίστοιχο αριθμό επιτηρητών.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να στείλουν στον κ. Λουκά Ζαχείλα(zachilas@uth.gr), που είναι μέλος της Επιτροπής του Διαγωνισμού, το σχετικό έγγραφο όπου σημειώνεται το σχολείο (Εξεταστικό Κέντρο) στο οποίο θα γίνει ο διαγωνισμός, καθώς και το e-mail, το τηλέφωνο και το fax του συγκεκριμένου σχολείου. Τα έξοδα μετακίνησης προς και από το Εξεταστικό Κέντρο βαρύνουν αποκλειστικά τον διαγωνιζόμενο, δηλαδή χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο ή για την Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος ή για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Τα θέματα του διαγωνισμού θα σταλούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email)στις8:50 π.μ., το Σάββατο 2αΦεβρουαρίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που θα έχει δηλωθεί με το σχετικό έγγραφο της Τοπικής Επιτροπής του Διαγωνισμού. Τα θέματα θα περιέχονται σε αρχείο μορφής PDF (για το οποίο απαιτείται η παρουσία του Acrobat Reader ή συμβατού αναγνώστη αρχείων PDF εγκατεστημένου στον Η/Υ). Σε περίπτωση κωλύματος παραλαβής των θεμάτων (λόγω ηλεκτρονικού προβλήματος του Η/Υ του σχολείου ή εν γένει του διαδικτύου), ο πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον κ. Κων/νο Μαυρομμάτη(τηλ. 2421046253 ή 2421051061), μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού, για να αποσταλούν τα θέματα μέσω fax. 

Οι μαθητές οφείλουν να γράψουν στο άνω μέρος της κόλλας απαντήσεων το ονοματεπώνυμό τους, το οποίο πρέπει οι επιτηρητές να το καλύψουν με αδιαφανές αυτοκόλλητο (αυτό που συνήθως χρησιμοποιείται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις).

Μετά το τέλος της τρίωρης εξέτασης, τα γραπτά των μαθητών τοποθετούνται σε φάκελο, χωριστά των μαθητών Λυκείου από του Γυμνασίου, και αποστέλλονται με τις ταχυμεταφορές των ΕΛΤΑ (με χρέωση της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος), στη διεύθυνση της Επιτροπής του Διαγωνισμού (Γεωργίου Καρτάλη 72 – Ροζού, 383 33, Βόλος), για τη βαθμολόγηση και την έκδοση των αποτελεσμάτων. 

Άριστα (20 μονάδες) παίρνει όποιος απαντήσει σωστά σε όλες τις ερωτήσεις και λύσει όλες τις ασκήσεις. 

Οι περίπου τριάντα (30) πρώτοι μαθητές Λυκείου και οι περίπου δεκαπέντε (15) πρώτοι μαθητές Γυμνασίου θα κληθούν να συμμετάσχουν στην 2ηφάση του διαγωνισμού. Τα ονόματά τους θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού (contest.astronomos.gr) και θα αποσταλούν, επίσης, μέσω emailσε όλες τις Τοπικές Επιτροπές, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

H δεύτερη (2η) φάση «ΙΠΠΑΡΧΟΣ» του διαγωνισμού,θα πραγματοποιηθεί στον Βόλο, στο αμφιθέατρο του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, (Γεωργίου Καρτάλη 72 – Ροζού, πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο) την Κυριακή, 10ηΜαρτίου 2019 και ώρα 12:00-15:00 το μεσημέρι, με την απόλυτη ευθύνη της Επιτροπής του Διαγωνισμού. Τα έξοδα μετακίνησης προς και από τον Βόλο βαρύνουν αποκλειστικά τον διαγωνιζόμενο, δηλαδή χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο ή για την Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος ή για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

Οι μαθητές που θα πετύχουν και στην 2ηφάση του διαγωνισμού θα είναι οι νικητές του 24ουΠανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Αστρονομίας και Διαστημικής 2019 και θα κληθούν να παραλάβουν τα βραβεία και τους επαίνους τους, καθώς και τις τιμητικές διακρίσεις των σχολείων τους, σε ειδική πανηγυρική τελετή, που θα διοργανωθεί στο αμφιθέατρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Ειδικά για τους μαθητές του Λυκείου, υπάρχει και η τρίτη (3η) φάση του διαγωνισμού, με το όνομα «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ», η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο, 6-7 Απριλίου 2019. Η συγκεκριμένη φάση αφορά όσα παιδιά του Λυκείου επιθυμούν να στελεχώσουν την Ολυμπιακή Ομάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής. Η 13ηΔιεθνής Ολυμπιάδα Αστρονομίας – Αστροφυσικής θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία από 26 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου 2019.

Στη φάση αυτή θα κληθούν οι δέκα (10) πρώτοι μαθητές Λυκείου της 2ηςφάσης «ΙΠΠΑΡΧΟΣ», οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στον Βόλο. Τα έξοδα μετακίνησης προς και από τον Βόλο βαρύνουν αποκλειστικά τον διαγωνιζόμενο, δηλαδή χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο ή για την Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος ή για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

Κατά τη φάση αυτή, οι μαθητές θα εξεταστούν σε τρία μέρη: 

α) στο Θεωρητικό Μέρος, στο οποίο θα κληθούν να λύσουν προβλήματα μικρής και μεγάλης ανάπτυξης,

β) στην Ανάλυση Δεδομένων, στο οποίο θα κληθούν να απαντήσουν σε πρόβλημα, στο οποίο θα έχουν δοθεί αστρονομικά δεδομένα και 

γ) στο Παρατηρησιακό Μέρος, που θα γίνει σε υπαίθριο χώρο, στο οποίο οι μαθητές θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις, που θα αφορούν τα τηλεσκόπια, τη χρήση των τηλεσκοπίων και την ουρανογραφία. Σε περίπτωση κακοκαιρίας η εξέταση θα γίνει σε αίθουσα με κατάλληλα διαμορφωμένα θέματα. Η κατάταξη των μαθητών θα γίνει με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας στα τρία αυτά μέρη. 

ΒΡΑΒΕΙΑ 

1)Οι πέντε (5) μαθητές του Λυκείου που θα έλθουν πρώτοι (δηλαδή από τον 1οέως τον 5ο) στην τρίτη (3η) φάση «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ», ηλικίας κάτω των 20 ετών (μέχρι την 30η– 06 – 2019) και ανεξάρτητα από φύλο, θα κληθούν να συγκεντρωθούν στον Βόλο για ειδική προετοιμασία. Η ανακοίνωση του προγράμματος της εκπαίδευσης θα γίνει αργότερα (εντός της σχολικής χρονιάς). Εάν κάποιος απουσιάσει από την εκπαίδευση σε ποσοστό άνω του 25% των συνολικών ωρών, αυτομάτως αποκλείεται από την Ομάδα. Οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών, καθώς και οι ίδιοι οι μαθητές θα κληθούν να υπογράψουν σχετική δήλωση του Κώδικα Συμπεριφοράς Ολυμπιακών Ομάδων Αστρονομίας-Αστροφυσικής. Η μη συμμόρφωση κάποιου μαθητή με τις αναγραφόμενες υποχρεώσεις (και μετά από προσωπική ενημέρωση του γονέα ή κηδεμόνα του) θα αποκλείεται από την Ομάδα και θα έχει μελλοντικές κυρώσεις σχετικά με την (πιθανή) συμμετοχή του στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Αστρονομίας του επόμενου έτους.

Η προετοιμασία των μαθητών θα γίνει από καθηγητές και φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και από πεπειραμένους καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ερασιτέχνες αστρονόμους. Στη διάρκεια της προετοιμασίας θα γίνουν διαγωνίσματα εφ’ όλης της διδαχθείσας (και εξεταστέας στην Ολυμπιάδα) ύλης. Όσοι συγκεντρώσουν τουλάχιστον το 50% της συνολικής βαθμολογίας και επιδείξουν (όπως αναφέρθηκε) αξιοπρεπή συμπεριφορά συνεργασίας, θα στελεχώσουν την Ολυμπιακή Ομάδα Αστρονομίας – Αστροφυσικής και θα λάβουν μέρος στη 13ηΔιεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής. Να τονισθεί, επιπλέον, ότι οι μαθητές – μέλη της Ολυμπιακής Ομάδας, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στη Διεθνή Ολυμπιάδα, θα πρέπει να εξακολουθούν να εφαρμόζουν τους κανόνες του Κώδικα Συμπεριφοράς Ολυμπιακών Ομάδων Αστρονομίας – Αστροφυσικής και σε περίπτωση που οι διοργανωτές της Ολυμπιάδας ή οι αρχηγοί της αποστολής διαπιστώσουν παραβάσεις του Κώδικα ή ανάρμοστη συμπεριφορά κάποιου μαθητή, διατηρούν το δικαίωμα αποκλεισμού του από τις υπόλοιπες φάσεις της Ολυμπιάδας, την έγγραφη αναφορά του όλου περιστατικού προς το σχετικό γραφείο του Υπουργείου Παιδείας και τον μελλοντικό αποκλεισμό του από τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό, σε περίπτωση που δικαιούται ηλικιακά να συμμετάσχει. 

2)Κλήρωση ενός τηλεσκοπίου μεταξύ όλων των μαθητών και μαθητριών που πέτυχαν στον διαγωνισμό. 

3)Τα άλλα έπαθλα του διαγωνισμού είναι: 

α. Για το Λύκειο: 300 € για τον πρώτο νικητή, αθλοθετημένο από την Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ). 

β. Για το Γυμνάσιο: 100 € για τον πρώτο νικητή. 

Επίσης, όλοι οι επιτυχόντες μαθητές και μαθήτριες θα λάβουν ως δώρα διάφορα αστρονομικά και επιστημονικά βιβλία και περιοδικά, DVDs, CDs και θα εγγραφούν για ένα έτος, δωρεάν, συνδρομητές του αστρονομικού περιοδικού «ΟΥΡΑΝΟΣ», που εδώ και 28 χρόνια εκδίδει συνεχώς και αδιαλείπτως η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος. 

4)Τιμητικά διπλώματα απονέμονται και στα σχολεία στα οποία φοιτούν οι μαθητές. 

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τις εξής απαραίτητες συνθήκες: 

 • η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική, υποβάλλοντας ο καθένας, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά την δική του ατομική συμμετοχή, 
 • η συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό δεν εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου ούτε πραγματοποιείται με ευθύνη του Διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού,
 • οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών να έχουν ενημερωθεί και να εκφράσουν τη σύμφωνη γνώμη τους για τη συμμετοχή των παιδιών στον διαγωνισμό καθώς και για τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού, 
 • να μην υπάρχει καμία απολύτως δαπάνη (άμεση ή έμμεση) για τους συμμετέχοντες μαθητές/-τριες (και τους γονείς και κηδεμόνες τους) πλην της σχετικής μετακίνησης προς και από το Εξεταστικό Κέντρο,
 • στην ιστοθέση του διαγωνισμού και στις ιστοσελίδες που παραπέμπει να μην υπάρχει τοποθέτηση προϊόντων, 
 • δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών εντός του περιεχομένου του διαγωνισμού, 
 • οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/-τριών για τις ανάγκες των διαγωνισμών να γίνουν με την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους, 
 • η όλη διενέργεια των διαγωνισμών (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων/χουσών μαθητών/-τριών, σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού, 
 • να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ αναλυτικά οι απολογισμοί και τα παιδαγωγικά – διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

Οι μαθητές και οι καθηγητές που επιθυμούν να πληροφορηθούν οτιδήποτε σχετικό με τον διαγωνισμό μπορούν να επικοινωνούν με τους παρακάτω τρόπους: 

1. Ταχυδρομική διεύθυνση: 

Μαυρομμάτης Κων/νος, 

Γεωργίου Καρτάλη 72 – Ροζού 

38333 ΒΟΛΟΣ 

2. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): 

3. Τηλέφωνα: 

 • 2421051061, 2421046253 6973026260Μαυρομμάτης Κων/νος, μαθηματικός. 
  • 6944535455 Ζαχείλας Λουκάς, Επίκουρος Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας. 
  • 2421028860 6978834548 Ξενάκης Χρήστος, επίτιμος σύμβουλος Φυσικών. 

4. FΑΧ: 

 • 2421051061 Μαυρομμάτης Κων/νος, μαθηματικός 

είτε να αναζητήσουν αναλυτικές πληροφορίες από την ιστοσελίδα:  https://contest.astronomos.gr/

Φεβ
4
Δε
8ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλοσοφικού Δοκιμίου – Αιτήσεις συμμετοχής
Φεβ 4 @ 14:00 – 15:00
Το Πανεπιστήμιο Πατρών διά του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών με την υποστήριξη αφ’ ενός μεν του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του Παν/μίου Χάρβαρντ (ΚΕΣ), αφ’ ετέρου δε της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων (Π.Ε.Φ.) προκηρύσσει τον 8ο Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό Φιλοσοφικού Δοκιμίου υπό το γενικό θέμα:
«Λόγος και Πάθη».
Απευθύνεται προς τους μαθητές της Β’ Λυκείου χωρίς να αποκλείονται ενδιαφερόμενοι μαθητές άλλων τάξεων του Λυκείου. Μαθητές και καθηγητές που έχουν ενδιαφέρον για την φιλοσοφική σκέψη και την ιστορία της συμμετέχουν εθελοντικά, πέραν των μαθητικών ή υπηρεσιακών τους υποχρεώσεων.
 

Σημαντικές ημερομηνίες 8ου Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφικού Δοκιμίου

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων συμμετοχής: 4 Φεβρουαρίου 2019

Προκριματική φάση: Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019,

Τελική Φάση: Παρασκευή & Σάββατο,  22 – 23 Μαρτίου 2019 ,

Διεθνής Ολυμπιάδα Φιλοσοφίας: Ρώμη, Σάββατο, 16-19 Μαΐου 2019

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό, τις ημερομηνίες τέλεσης του διαγωνισμού, το θέμα συμμετοχής και το υποστηρικτικό υλικό μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://contest.philosophy-upatras.gr

ΙΖ΄ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» σχολικού έτους 2018-2019
Φεβ 4 @ 14:00 – 15:00

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» στοχεύοντας στην ανάδειξη της προσωπικότητας, του έργου και της εποχής του Ελευθερίου Βενιζέλου προκηρύσσει τον ΙΖ΄ Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» για το σχολικό έτος 2018-2019 με θέμα: «Ο πολιτισμός του μικρασιατικού ελληνισμού»

Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων όλης της χώρας και των ελληνικών σχολείων της ομογένειας, οι οποίοι, με αφορμή την επέτειο των 100 ετών από την ελληνική απόβαση στη Σμύρνη (1919), καλούνται να αναφερθούν στην πολιτιστική και εκπαιδευτική δραστηριότητα των Ελλήνων της Μικράς Ασίας ως παράγοντα διαμόρφωσης της εθνικής τους ταυτότητας κατά τον 19ο αιώνα έως τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δοκιμίων: 4 Φεβρουαρίου 2019.
 
Βραβεία:
Στους μαθητές/τριες, που θα διακριθούν, θα απονεμηθούν βραβεία σε ειδική τελετή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά τον Μάρτιο του 2019, μήνα θανάτου του Ελευθερίου Βενιζέλου (παραμονή του πολιτικού του μνημόσυνου). Τα έξοδα μετακίνησης και φιλοξενίας των τριών (3) πρώτων βραβευομένων μαθητών/τριών και ενός συνοδού θα καλυφθούν από το Ίδρυμα.
 
Τα βραβεία για τους/τις νικητές/νικήτριες θα είναι τρία (3) κατά σειρά επιτυχίας και θα απονεμηθούν ως εξής:
Στον/ην πρώτο/η νικητή/τρια 1.500 €, στον/ην δεύτερο/η νικητή/τρια 1000 € και στον/ην τρίτο/η νικητή/τρια 600 €.
 
Επίσης, θα απονεμηθούν έπαινοι στους μαθητές και στις μαθήτριες που το δοκίμιό τους θα αξιολογηθεί για την 4η έως και την 10η θέση και οι οποίοι, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παρευρίσκονται στην τελετή βράβευσης.
 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Προκήρυξη, ενδεικτική βιβλιογραφία όπως και μαθητικά δοκίμια προηγούμενων ετών από τη σελίδα του διαγωνισμού.

Φεβ
6
Τε
Astro Pi – Mission Space Lab 2018 – 2019: Υποβολή προγραμματιστικού κώδικα
Φεβ 6 @ 00:00 – 23:00

Ξεκίνησε στις 12 Σεπτεμβρίου και ο φετεινός διαγωνισμός Astro Pi – Mission Space Lab για το 2018 – 2019. Απευθύνεται σε νεαρούς και νεαρές μέχρι και 19 ετών και τους προσφέρει την ευκαιρία να προτείνουν επιστημονικά πειράματα προς εκτέλεση από το πλήρωμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS).

Η αποστολή των συμμετεχόντων συμπεριλαμβάνει να σχεδιάσουν ένα πείραμα (διορία υποβολής 29 Οκτωβρίου 2018) και αν αυτό επιλεγεί, θα παραλάβουν στην επόμενη φάση στα μέσα Νοέμβρη 2018 υπολογιστικό εξοπλισμό (Astro Pi) ώστε να αναπτύξουν και να τεστάρουν το σχετικό προγραμματιστικό κώδικα σε Python (διορία υποβολής ολοκληρωμένου προγραμματιστικού κώδικα 6 Φεβρουαρίου 2019). Τα καλύτερα πειράματα, με τους αρτιότερους προγραμματιστικούς κώδικες θα επιλεχτούν για μεταφόρτωση στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και θα λάβουν τρεις ώρες χρόνο εκτέλεσης (όσο διαρκούν δύο τροχιές) κατά τις 10 Μαίου 2019. Τελικοί νικητές θα είναι αυτοί που θα γράψουν τις πληρέστερες αναφορές (διορία 31 Μαίου 2019) βάσει των επιστημονικών δεδομένων που θα συγκεντρωθούν.

Αναλυτικές πληροφορίες συμμετοχής στο Astro Pi – Mission Space Lab 2018 – 2019 μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://astro-pi.org/missions/space-lab ενώ στον ακόλουθο σύνδεσμο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα.

Φεβ
7
Πε
2ος Διαγωνισμός στη Στατιστική 2019 – 1ο στάδιο εξέτασης
Φεβ 7 @ 22:45 – 23:45

2ος Διαγωνισμός στη ΣτατιστικήΗ Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας στην Ελλάδα», διοργανώνει, για δεύτερη φορά, τoν «Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική».

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη ταλαντούχων μαθητών που ενδιαφέρονται για τη στατιστική επιστήμη, τον τρόπο παραγωγής και τη χρήση των επίσημων στατιστικών στην καθημερινότητά τους, αλλά και σε άλλους τομείς της κοινωνίας, όπως στην οικονομία και τη χάραξη πολιτικής.

Αναλυτικές πληροφορίες για το διαγωνισμό, το χρονοδιάγραμμα, την εγγραφή όπως και για τον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική μπορείτε να βρείτε από τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.statistics.gr/statistics-competition-2019

Φεβ
8
Πα
2ος Διαγωνισμός στη Στατιστική 2019 – Αποτελέσματα 1ου σταδίου εξέτασης
Φεβ 8 @ 22:45 – 23:45

2ος Διαγωνισμός στη ΣτατιστικήΗ Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας στην Ελλάδα», διοργανώνει, για δεύτερη φορά, τoν «Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική».

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη ταλαντούχων μαθητών που ενδιαφέρονται για τη στατιστική επιστήμη, τον τρόπο παραγωγής και τη χρήση των επίσημων στατιστικών στην καθημερινότητά τους, αλλά και σε άλλους τομείς της κοινωνίας, όπως στην οικονομία και τη χάραξη πολιτικής.

Αναλυτικές πληροφορίες για το διαγωνισμό, το χρονοδιάγραμμα, την εγγραφή όπως και για τον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική μπορείτε να βρείτε από τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.statistics.gr/statistics-competition-2019

Φεβ
9
Σα
8ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλοσοφικού Δοκιμίου – Προκριματική φάση
Φεβ 9 @ 09:00 – 12:00
Το Πανεπιστήμιο Πατρών διά του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών με την υποστήριξη αφ’ ενός μεν του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του Παν/μίου Χάρβαρντ (ΚΕΣ), αφ’ ετέρου δε της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων (Π.Ε.Φ.) προκηρύσσει τον 8ο Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό Φιλοσοφικού Δοκιμίου υπό το γενικό θέμα:
«Λόγος και Πάθη».
Απευθύνεται προς τους μαθητές της Β’ Λυκείου χωρίς να αποκλείονται ενδιαφερόμενοι μαθητές άλλων τάξεων του Λυκείου. Μαθητές και καθηγητές που έχουν ενδιαφέρον για την φιλοσοφική σκέψη και την ιστορία της συμμετέχουν εθελοντικά, πέραν των μαθητικών ή υπηρεσιακών τους υποχρεώσεων.
 

Σημαντικές ημερομηνίες 8ου Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφικού Δοκιμίου

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων συμμετοχής: 4 Φεβρουαρίου 2019

Προκριματική φάση: Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019,

Τελική Φάση: Παρασκευή & Σάββατο,  22 – 23 Μαρτίου 2019 ,

Διεθνής Ολυμπιάδα Φιλοσοφίας: Ρώμη, Σάββατο, 16-19 Μαΐου 2019

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό, τις ημερομηνίες τέλεσης του διαγωνισμού, το θέμα συμμετοχής και το υποστηρικτικό υλικό μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://contest.philosophy-upatras.gr

«Πυθαγόρας» 2018 – 2019
Φεβ 9 @ 09:00 – 12:00

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία προκηρύσσει νέο πρωτότυπο διαγωνισμό στα Μαθηματικά για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Οι εγγραφές μαθητών έχουν ξεκινήσει και ο διαγωνισμός είναι προγραμματισμένος για τις 9 Φεβρουαρίου 2019. Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.hms.gr/pythagoras/index.html

Πυθαγόρας 2018 - 2019

Φεβ
11
Δε
9ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους με θέμα: “Cinema … Διάβασες;” – υποβολή ταινίας
Φεβ 11 @ 14:00 – 15:00

Διοργανώνεται και φέτος ο 9ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους με θέμα: “Cinema… Διάβασες;”, από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, την ΕΡΤ Α.Ε. και την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές και στις μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα διενεργηθεί κατά το σχολικό έτος 2018 – 2019, από τις 18 Σεπτεμβρίου 2018 – 11 Φεβρουαρίου 2019. Σε πρώτη φάση τα ενδιαφερόμενα σχολεία πρέπει να υποβάλλουν δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής ως τις 23 Νοεμβρίου 2018). Κατόπιν γνωμοδότησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Η η συμμετοχή των μαθητών/τριών να είναι προαιρετική και δωρεάν,
β) ο εν λόγω διαγωνισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί και εντός σχολικού ωραρίου εφόσον δεν επιβαρύνεται η διδασκαλία των επιμέρους διδακτικών αντικειμένων αλλά εμπλουτίζεται το περιεχόμενό τους με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών,
γ) η διοργάνωση και η υλοποίηση του διαγωνισμού να διεξαχθεί με ευθύνη της οργανωτικής επιτροπής σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών,
δ) η υποστήριξη από εξωτερικούς συνεργάτες, δεν θα πρέπει να συνδέεται με εμπορία,
διαφήμιση ή προώθηση εμπορικών προϊόντων ενώ η χρήση των υποβληθέντων έργων να έχει μόνο εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Για αναλυτικές πληροφορίες και όρους συμμετοχής μπορείτε να επισκέπτεστε την ακόλουθη διεύθυνση: http://www.i-create.gr/index.php/trexousesdraseis/cinema-diavases-9os

Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες – Υποβολή δημιουργίας
Φεβ 11 @ 14:00 – 15:00

Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι να αποτελέσει εκπαιδευτική «γέφυρα» ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ομογένεια και να ενδυναμώσει τη συνεργασία και την επικοινωνία ανάμεσα σε όλες τις μαθητικές κοινότητες του Ελληνισμού.

(προτεινόμενοι) Θεματικοί άξονες του προγράμματος
• Το κυπριακό πρόβλημα: διαδρομή, συνέπειες, προοπτικές
• Ο κυπριακός πολιτισμός
• Πολιτιστικές διαδρομές στη σύγχρονη Κύπρο και στη σύγχρονη Ελλάδα
• Οι κοινότητες του Ελληνισμού σε όλον τον κόσμο: προβλήματα και προοπτικές
• Η ιστορία της Κύπρου
• Η ιστορία της Ελλάδας
• Ελλάδα-Κύπρος-Ομογένεια: «γέφυρες» και «χάσματα», συγκλίσεις και αποκλίσεις
• Η Ελλάδα και η Κύπρος στην ταραγμένη Νοτιοανατολική Ευρώπη
• Περιβαλλοντικές προκλήσεις για την Ελλάδα και την Κύπρο
• Η κυπριακή διάλεκτος και οι «θησαυροί» της
• Η Ελλάδα και η Κύπρος στην εποχή της οικονομικής κρίσης
• Η Κύπρος στη λογοτεχνία και τις τέχνες
• Κυπριακές κοινότητες στην Ελλάδα και τον κόσμο
• Η Κύπρος μέσα από εικόνες και κείμενα
• Διαχρονικά μηνύματα από τους αγώνες των Ελλήνων (Κυπρίων και Ελλαδιτών) για την ελευθερία
• Η ελληνική ταυτότητα στον σύγχρονο πολυπολιτισμικό κόσμο

Τι περιλαμβάνει το διαγωνιστικό μέρος του προγράμματος;
Τα σχολεία μπορούν να υποβάλουν ως τελικά προϊόντα διάφορες μαθητικές δημιουργίες όπως:
Διήγημα
Παραμύθι
Μουσική σύνθεση (ολοκληρωμένο τραγούδι ή μουσική σύνθεση ή μελοποίηση γνωστού ποιήματος)
Εικαστικό έργο (ζωγραφιά, αφίσα, σκίτσο)
Σποτ μικρής διάρκειας (που θα έχει σαν στόχο να ευαισθητοποιήσει, να συγκινήσει, να παρακινήσει, να καταστήσει τον θεατή γνώστη και συμμέτοχο του προβλήματος)
Ταινία μικρού μήκους που θα έχει τη μορφή μυθοπλασίας ή ντοκιμαντέρ
Κατασκευή τρισδιάστατη
Σχολική εφημερίδα
Ιστοσελίδα ή blog

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν:
Ομάδες μαθητών της πρωτοβάθμιας (όλων των τάξεων των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (όλων των τάξεων) δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ομογένειας (ελληνικά και κυπριακά σχολεία ή μεμονωμένα τμήματα που λειτουργούν σε χώρες του εξωτερικού). Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μεμονωμένα σχολεία ή συμπράξεις σχολείων, δηλαδή ομάδες τουλάχιστον δύο σχολείων (η σύμπραξη μπορεί να αφορά σχολεία ίδιων αλλά και διαφορετικών βαθμίδων, π.χ. ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο κλπ).

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει αναλάβει την παιδαγωγική καθοδήγηση της μαθητικής ομάδας ένας ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας.

Σε ποιες ώρες του ωρολόγιου προγράμματος μπορούν να υλοποιηθούν σχετικές δράσεις;
Το πρόγραμμα προσφέρεται για διαθεματική αξιοποίηση σε όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα. Στο μάθημα της ιστορίας (αρχαίοι αποικισμοί, ιστορία της Κύπρου, Κύπρος/Κρήτη/Δωδεκάνησα/Κοινές διαδρομές, η Κύπρος στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο κλπ), στα γλωσσικά μαθήματα των δύο βαθμίδων (η Κύπρος στη λογοτεχνία, η κυπριακή διάλεκτος, φιλαναγνωσία, δημιουργική γραφή), στη φυσική αγωγή (κυπριακοί χοροί και οι ομοιότητες με χορούς διάφορων περιοχών της Ελλάδας), στα εικαστικά (η ανάπτυξη των τεχνών στην Κύπρο, το ελληνικό πολιτιστικό «προϊόν» στον σύγχρονο κόσμο, εικαστικές δημιουργίες των μαθητών), στη μουσική (κυπριακά τραγούδια, ελληνικός μουσικός πολιτισμός, δημιουργία μουσικών συνθέσεων από τους μαθητές), στην Πληροφορική (συγκέντρωση πληροφοριών από το διαδίκτυο, δημιουργία παρουσιάσεων, δημιουργία ιστότοπου κλπ), στη Γεωγραφία (ανθρωπογεωγραφία Ελλάδας και Κύπρου, ο Ελληνισμός της Διασποράς, η διοικητική διαίρεση Ελλάδας και Κύπρου κλπ), στην Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (το σύνταγμα της Ελλάδας και της Κύπρου, η τοπική αυτοδιοίκηση σε Ελλάδα και Κύπρου κλπ). Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, θα μπορούσαν να υλοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο πολιτιστικό πρόγραμμα για την Κύπρο (στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης ή διαθεματικά σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα) ή να υλοποιήσουν μεμονωμένες δράσεις (για παράδειγμα: γνωρίζω τους κυπριακούς χορούς, μαθαίνω την κυπριακή κουζίνα, η κυπριακή γλώσσα και η σχέση της με τα αρχαία ελληνικά, ο φυσικός πλούτος Ελλάδας και Κύπρου κλπ).

Ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα του προγράμματος;
Ο διαγωνισμός ξεκινάει στις 18 Σεπτεμβρίου 2018 και λήγει στις 11 Φεβρουαρίου του 2019.
Τον Μάρτιο του 2019 θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή όσα σχολεία ενδιαφέρονται;
Τα σχολεία που θέλουν να λάβουν μέρος θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής με ένα απλό email στο serreschools@gmail.com ως τις 16 Νοεμβρίου 2018. Θα λάβουν πίσω το λινκ μιας ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής.

Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις ή τεχνικά χαρακτηριστικά για τις μαθητικές δημιουργίες;
1.Οι χρονικές διάρκειες για το σποτ (2 λεπτά) και την ταινία μικρού μήκους (ως 10 λεπτά) δεν περιλαμβάνουν τους τίτλους αρχής και τέλους (αποκλίσεις από τη διάρκεια θα γίνονται δεκτές όταν ενημερώνετε με αιτιολόγηση η οργανωτική επιτροπή).
2.Οι ταινίες ντοκιμαντέρ, δεν είναι μόνο μια ψηφιακή αφήγηση (φωτογραφίες, αποσπάσματα βίντεο, μαθητές αφηγητές) αλλά περιλαμβάνουν έρευνα, συνεντεύξεις, επαφή με ιστορικά αρχεία κλπ.
3.Διήγημα, μυθιστόρημα (δεν υπάρχει περιορισμός στις λέξεις)
4.Παραμύθι (εικονογραφημένο ή μη)
5.Πρωτότυπη μουσική σύνθεση (ολοκληρωμένο τραγούδι, δηλαδή μουσική σύνθεση και στίχοι, ή απλή μουσική σύνθεση ή μελοποίηση γνωστού ποιήματος)
6.Αφίσα, ζωγραφιά ή σκίτσο (σε όποιο μέγεθος επιθυμούν, με όποια τεχνική ή υλικό επιθυμούν)
7.Κατασκευή τρισδιάστατη (με όποια υλικά ή τεχνικές επιθυμούν οι μαθητές/δημιουργοί)
8.Σχολική εφημερίδα
9.Ιστοσελίδα ή blog (προσβάσιμη σε όλους)

Πώς θα υποβληθούν οι μαθητικές δημιουργίες;
ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. Οι συμμετέχοντες θα στείλουν ηλεκτρονικά ως τις 11 Φεβρουαρίου (στο serreschools@gmail.com) :
-διαβιβαστικό του σχολείου (με αριθμό πρωτοκόλλου) όπου θα αναγράφονται οι μαθητικές δημιουργίες που υποβάλλονται καθώς και στοιχεία των συμμετεχόντων (οι διοργανωτές έχουν σχεδιάσει ένα πρότυπο διαβιβαστικό που θα σταλεί στα σχολεία)
-βεβαίωση εξασφάλισης της έγγραφης συγκατάθεσης των γονέων (Οι διοργανωτές θα προωθήσουν στα σχολεία τα ειδικά έντυπα του προγράμματος για την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων. Τα συμπληρωμένα αυτά έντυπα παραμένουν στο αρχείο του σχολείου ενώ οι διευθύνσεις των σχολείων θα αποστείλουν στους διοργανωτές μόνο μια ειδική βεβαίωση του προγράμματος για την εξασφάλιση αυτής της συγκατάθεσης)
-τις μαθητικές δημιουργίες (τα μεγάλα αρχεία που ξεπερνούν το 1Mb θα στέλνονται μέσω wetransfer, drobox κλπ).
Ειδικότερα οι ταινίες που θα δημιουργηθούν (μυθοπλασίας, τεκμηρίωσης και σποτ) θα αναρτηθούν με ευθύνη των δημιουργών στο διαδίκτυο και στους διοργανωτές θα σταλούν ΜΟΝΟ τα λινκ αυτής της ανάρτησης. Παρακαλούμε τα αρχεία που θα υποβάλλονται να περιλαμβάνουν στην ονομασία τους με κεφαλαία γράμματα πρώτα την κατηγορία (π.χ. ΠΟΙΗΜΑ) και μετά το όνομα του σχολείου
Παράδειγμα: ΔΙΗΓΗΜΑ_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ_Γ ΤΑΞΗ

Ποιοι θα αξιολογήσουν τις διδακτικές προτάσεις και τις μαθητικές δημιουργίες;
Ειδικές επιτροπές αξιολόγησης που θα οριστούν από τους φορείς που συνδιοργανώνουν το διαγωνισμό, οι οποίες θα δημοσιοποιηθούν πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Υπάρχουν κάποιοι ειδικοί όροι που πρέπει να προσέξουν οι σχολικές μονάδες;
Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα των μαθητών, είναι απαραίτητη η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων τους (θα σας σταλεί πρότυπη). Πέραν της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων και της αυτονόητης υποχρέωσης των συμμετεχόντων να υποβάλλουν αυθεντικά έργα που δεν αποτελούν προϊόν αντιγραφής, δεν υπάρχουν ειδικοί όροι ή περιορισμοί.
Μια σχολική μονάδα μπορεί να συμμετάσχει με όσες μαθητικές δημιουργίες επιθυμεί. Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, έχουν δικαίωμα να αναρτήσουν τις όποιες δημιουργίες τους στο διαδίκτυο ακόμη και πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησής τους. Διευκρινίζουμε ακόμη ότι η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων των μαθητών είναι απαραίτητη για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από την κατηγορία της δημιουργίας τους. Τα υπογεγραμμένα έντυπα της έγγραφης συγκατάθεσης (που θα λάβουν τα σχολεία μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους τους) δε θα σταλούν στην Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού, αλλά θα διατηρηθούν στο αρχείο των σχολείων, ενώ στην Οργανωτική Επιτροπή θα σταλεί μόνο μια βεβαίωση της διεύθυνσης της σχολικής μονάδας. Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν έχετε το δικαίωμα χρήσης μουσικής στις ταινίες σας για την οποία υπάρχει ζήτημα πνευματικών δικαιωμάτων παρά μόνο με την άδεια του δημιουργού ή της ΑΕΠΙ.
Σημειώνουμε τέλος ότι βεβαιώσεις συμμετοχής (ψηφιακές) θα λάβουν όλοι οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί και επαίνους συμμετοχής (ψηφιακούς) όλοι οι μαθητές.
Ενστάσεις μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν ΜΟΝΟ από τις σχολικές μονάδες (τα όργανα διοίκησής τους) και μπορούν να αναφέρονται ΜΟΝΟ σε παραβίαση όρων της παρούσας προκήρυξης και όχι στα αποτελέσματα της επιτροπής αξιολόγησης των μαθητικών δημιουργιών ή των διδακτικών προτάσεων.

Υλοποιείται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου.

Φεβ
22
Πα
6o Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου – Υποβολή συμμετοχής στο διαγωνισμό «Κάν’το ν’ ακουστεί 2019»
Φεβ 22 @ 22:45 – 23:45

Η φόρμα υποβολής συμμετοχών του διαγωνισμού ραδιοφωνικού μηνύματος «Κάν’ το ν’ Ακουστεί 2019» θα είναι ανοιχτή μέχρι και τη νέα παράταση, στις 22 Φεβρουαρίου 2019 και περιμένουμε τα ραδιοφωνικά μηνύματα και τραγούδια με θέμα: «Η φωνή μας, ασπίδα στα λόγια του μίσους», στα πλαίσια του 6ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο θέμα, αλλά ας τολμήσουμε να αγγίξουμε. Μπορούμε ως εκπαιδευτικοί να το αναδείξουμε μέσα από τη σχολική τάξη και να προκαλέσουμε τον υγιή διάλογο με τους μαθητές μας. Ας αφήσουμε τους μαθητές να εκφραστούν, σίγουρα θα έχουν να μας πουν πολλά δίνοντάς τους την αφορμή να δημιουργήσουν μήνυμα ή τραγούδι…Πληροφορίες: http://europeanschoolradio.eu/el/archives/88196http://europeanschoolradio.eu/6fest/the-competition-make-it-heard/
Επικοινωνία και Υποστήριξη: http://europeanschoolradio.eu/6fest/cont/

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Κύπρου.

Το ραδιοφωνικό μήνυμα (σποτ) πρέπει να έχει διάρκεια μέχρι 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα
Το τραγούδι πρέπει να είναι πρωτότυπο και να έχει διάρκεια μέχρι 3 λεπτά

Η υποβολή των συμμετοχών θα πραγματοποιηθεί από 1 Νοεμβρίου 2018 έως τις 11 Ιανουαρίου 2019.

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/τριες ή το σχολείο, είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους.
Πριν την αποστολή της συμμετοχής (ραδιοφωνικό μήνυμα ή τραγούδι), οι εκπαιδευτικοί των σχολείων θα πρέπει να έχουν λάβει από τους ασκούντες την επιμέλεια των μαθητών Υπεύθυνες Δηλώσεις για την ενεργή εμπλοκή των παιδιών τους στη διαδικασία της συλλογικής δημιουργίας σε σχολικό πλαίσιο για τον εν λόγω Διαγωνισμό και στις οποίες να αναγράφεται ρητά ότι δέχονται να δημοσιευτεί το συλλογικό έργο της σχολικής ραδιοφωνικής/μουσικής ομάδας στο European School Radio, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
Κατά την αποστολή της συμμετοχής (ραδιοφωνικό μήνυμα ή τραγούδι) οι εκπαιδευτικοί θα χρειαστεί να αναφέρουν στη φόρμα υποβολής τον ρόλο και τον βαθμό εμπλοκής τους στη διαδικασία της δημιουργίας.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό ΔΕΝ προϋποθέτει την φυσική σας παρουσία στο Φεστιβάλ.
Τα σχολεία που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή, θα χρειαστεί να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο European School Radio μέσω της πλατφόρμας www.europeanschoolradio.eu. Για την εγγραφή σας συμβουλευτείτε τον Οδηγό συμμετοχής.
Το κάθε σχολείο μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο (2) συμμετοχές, στη μια ή και στις δύο κατηγορίες.
Οι συμμετοχές να είναι πρωτότυπες και να μην έχουν υποβληθεί σε άλλον διαγωνισμό.
Η δημιουργία των μηνυμάτων και τραγουδιών μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε εντός ωρολογίου προγράμματος για την Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση, στο πλαίσιο διαθεματικών δραστηριοτήτων στα γνωστικά αντικείμενα της κάθε βαθμίδας και στα εκάστοτε προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων (Α/θμια) είτε εκτός ωρολογίου προγράμματος, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που αφορούν στα εκάστοτε προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων των σχολείων της Β/θμιας.
Τα τραγούδια και τα μηνύματα να έχουν δημιουργηθεί από μαθητές ή κυρίως από μαθητές. Προτείνουμε οι εκπαιδευτικοί να έχουν ρόλο εμψυχωτή στη διαδικασία της δημιουργίας, ώστε να αναδειχθεί η μαθητική πρωτοβουλία. (Διευκρινίσεις στην ανάρτηση: http://europeanschoolradio.eu/6fest/addsong)
Τα τραγούδια και τα μηνύματα μπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.
Η εκφώνηση και η ερμηνεία να γίνεται από μαθητές και μαθήτριες του σχολείου.
Το ηχητικό περιεχόμενο (ραδιοφωνικό μήνυμα ή τραγούδι) δεν πρέπει να περιέχει το όνομα του σχολείου ή κάποιο άλλο αναγνωριστικό, που να παραπέμπει στην ταυτότητα της συμμετοχής.
Σημειώνεται ότι οι φορείς διοργάνωσης αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και θα διασφαλίσουν τα προσωπικά δεδομένα- πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. Επιπλέον, αναφέρεται ότι δεν θα υπάρξουν έσοδα για τους φορείς διοργάνωσης από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τέλος, η Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού θα είναι υπεύθυνη για τον ορισμό της Κριτικής Επιτροπής για την κατηγορία του ραδιοφωνικού μηνύματος και της Κριτικής Επιτροπής για την κατηγορία του τραγουδιού και μετά το πέρας του Διαγωνισμού θα προχωρήσει σε διαδικασίες αποτίμησης της δράσης με ερωτηματολόγια για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, μαθητές και μέλη των Κριτικών Επιτροπών.
Για τη δημιουργία ραδιοφωνικού μηνύματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε μουσική, αλλά η μετάδοση μπορεί να γίνει αποκλειστικά από το διαδικτυακό ραδιόφωνο European School Radio, ως το μέσο επικοινωνίας που προκήρυξε τον εν λόγω διαγωνισμό και έχει εξασφαλίσει τα πνευματικά δικαιώματα μετάδοσης μουσικής. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αναρτηθεί σε άλλες πλατφόρμες το ηχητικό έργο χωρίς την άδεια της μουσικής, ακόμα και για εκπαιδευτικό σκοπό.
Με την υποβολή του έργου από τον/ην Υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό του σχολείου για τον διαγωνισμό, η ομάδα των δημιουργών αποδέχεται ότι το έργο πρόκειται για αποκλειστικό δημιούργημα των ιδίων και γνωρίζει ότι θα μεταδίδεται στο διαδικτυακό ραδιόφωνο European School Radio. Ο/η Υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός του σχολείου επιβεβαιώνει τη λήψη Υπεύθυνων Δηλώσεων των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό “Κάν’ το ν’ακουστεί 2019”. Η αποστολή της συμμετοχής σημαίνει ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται πλήρως τους παραπάνω όρους.

Προαιρετικά, κατά την υποβολή η κάθε συμμετοχή μπορεί να συνοδεύεται από ένα λογότυπο ή και βίντεοκλιπ.