Ετικέτα: ASP.NET Core

A Comprehensive Admissions Management Web Application with ASP.NET Core MVC

Ανακαλύψτε πως μια παρωχημένη διαδικασία διαχείρισης προσκλήσεων μπορεί να εκσυγχρονιστεί με μοντέρνες τεχνολογίες ιστού και μάθετε τις βασικές εμπλεκόμενες προκλήσεις μηχανικής λογισμικού. Τεχνολογίες: ASP.NET Core MVC, ASP.NET Core Identity, EF Core, MySQL, DinkToPdf, Automapper, Jquery, unobtrusive js. Προκλήσεις: Αρχικοποίηση και πλήρωση βάσης δεδομένων, μεταφόρτωση αρχείων, δημιουργία αναφορών, προετοιμασία για αντιμετώπιση ταυτόχρονων συναλλαγών στη βάση δεδομένων …

Συνέχεια ανάγνωσης

Dot Net CurryMagazine, τεύχος 39 (Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2018)

.NET Curry 39

Διαθέσιμο δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή και το 39ο τεύχος (Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2018) του περιοδικού DotNet Curry. Στα θέματα αυτού του διμηναίου τεύχους ξεχωρίζουν: Composing honest methods in C#:  Πως να γράφετε προγραμματιστικές μεθόδους με υπογραφές δηλωτικές του σκοπού τους. ReactJS router basics: Πως να εμπλουτίσετε τη διεπαφή μιας εφαρμογής ReactJS . Facade Design Pattern …

Συνέχεια ανάγνωσης