Ετικέτα: DevFest

DevFest Hellas 2022

Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί το DevFest Hellas 2022, μια σειρά διαδικτυακών συνεδριών, εργαστηρίων και παρουσιάσεων με θέματα που αφορούν στα: Android, Flutter, Kubernetes, Machine Learning, τεχνολογίες Web και Cloud. #DevFest2022Greece #DevFest2022Cyprus #DevFest2022Hellas