Ετικέτα: Heroku

Clojure walking the chain

Λογότυπος Ομάδας Θεσσαλονίκη Clojure

Συνέχεια στο διασκεδαστικό εργαστήριο, που υλοποιείται στην Clojure. Θα διατρέξουμε τη γλωσσική αλυσίδα που αναπτύξαμε στα προηγούμενα εργαστήρια και θα παράγουμε μια σύντομη πρόταση, την οποία μπορούμε αργότερα να αποστείλουμε μέσω του δικτύου του Twitter (π.χ. συντομότερη από 140 χαρακτήρες). Μετά από μία σύντομη ανασκόπηση του πρώτου εργαστηρίου και του υλικού που καλύφθηκε θα δοκιμάσουμε …

Συνέχεια ανάγνωσης