Διατροφικά Challenges


Προσκαλούνται μαθητές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μεταξύ 15-21 ετών να συμμετέχουν σε μαθητικό διαγωνισμό με διακριτικό τίτλο ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ CHALLENGES

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες αμιγείς (από ένα τμήμα ή την ίδια τάξη) ή μεικτές (από διαφορετικές τάξεις) που θα εργασθούν ως ομάδα για την επίτευξη ενός κοινού στόχου: Τη δημιουργία ενός σνακ (δεκατιανό ή κολατσό). Το σνακ αυτό θα πρέπει να έχει καλή αισθητική, να είναι νόστιμο και παράλληλο ιδιαίτερα θρεπτικό. Το συγκεκριμένο σνακ υποτίθεται ότι έχει τέτοια χαρακτηριστικά (θρεπτικά, αισθητικά και γευστικά) ώστε να καταναλωθεί με ευχαρίστηση από έναν έφηβο ή μία έφηβη ηλικίας μεταξύ 15-18 ετών.

Οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή θα πρέπει να συνεργασθούν ανά ομάδες των 5 ή 7 ατόμων και να προετοιμάσουν και να μας καταθέσουν

-μία συνταγή όπου θα περιγράφεται η διαδικασία προετοιμασίας με σαφήνεια (όνομα συνταγής, συστατικά, διάρκεια προετοιμασίας, διάρκεια αναμονής (εάν προκύπτει ψύξη ή θέρμανση μερικών ή όλου του προϊόντος) σε αρχείο .doc, γραμματοσειρά 12, times new roman, με μεσοδιάστημα σιερών 0.5 και διαστήματα αριστερά και δεξιά στο 2.5. Εκτός από την περιγραφή της συνταγής θα πρέπει να – τεκμηριώσουν γιατί επέλεξαν τα συγκεκριμένα συστατικά και να υποστηρίξουν για ποιον λόγο εξυπηρετεί αυτό το σνακ στους καταναλωτές του. Επιπλέον, θα δωθεί μεγάλη βαρύτητα και ως προς την απόδοση και καλλιτεχνικότητα του έργου, μέσω της φωτογράφησης. Οι ομάδες μπορούν να επιλέξουν ελεύθερη θεματολογία για τη φωτογράφηση, αρκεί ο “πρωταγωνιστής” της φωτογραφίας να είναι το σνακ που θα παρασκευάσουν.

Χρόνος Διεξαγωγής Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διαγωνισμού: 20.01.2021

Υποβολή Ενδιαφέροντος Συμμετοχής: 20.01.2021 έως 20.02.2021

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ δια των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας και Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής τελικών Διαγωνιστικών Έργων: 10.05.2021/

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες θα δοθούν στις σχολικές μονάδες κατόπιν της εγγραφής της διαγωνιστικής τους ομάδας.

Οδηγίες Μεθοδολογίας Προετοιμασίας.

Φάσεις του διαγωνισμού:

Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε τρεις φάσεις κατόπιν της λήξης υποβολής των παραδοτέων ανά συμμετέχουσα ομάδα.

Α φάση ΜΑΡΤΙΟΣ:
Γϊνονται δεκτά όλα τα έργα που τηρούν τις βασικές προϋποθέσεις (αισθητικά όμορφα, γευστικά ευχάριστα και θρεπτικά για άτομα εφηβικής ηλικίας).

B φάση ΑΠΡΙΛΙΟΣ:
Επανεξέταση έργων και διάκριση αυτών που έχουν κάποια πρωτοτυπία στην αισθητική, τη γεύση ή τον συνδυασμό συστατικών (επαγγελματίας σεφ βοηθά στη διαδικασία εκτέλεσης των συνταγών και ακολουθεί σχετική δοκιμή από την επιτροπή).

Γ φάση ΜΑΪΟΣ:
Διακρίνονται αυτά που έχουν λάβει θετική ψήφο από το κοινό: όλα τα έργα της φάσης Β εκτίθενται προς ψήφιση σε ειδική πλατφόρμα που έχουν πρόσβαση μόνο όλες οι συμμετέχουσες ομάδες (διακριθείσες και μη από τη φάση Α έως και τη Γ) με αξιολογητές τους ίδιους τους δημιουργούς/ συμμετέχοντες, όπου κάθε ομάδα ψηφίζει ένα από τα έργα των άλλων διαγωνιζόμενων ομάδων, όχι όμως το δικό της. Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα 3 ψήφων.

Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος. Προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησης του μαθητικού διαγωνισμού και θα συνοδεύεται από υλικό αξιολόγησης για κάθε υποβάλλουσα μαθητική ομάδα, το οποίο θα συμπληρώνεται από τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/-ήτριες.

Θα αποδοθεί βεβαίωση συμμετοχής για όλα τα έργα και θα αναφέρεται ο τίτλος διάκρισης (α φάσης, β φάσης και γ φάσης). Στο πλαίσιο προβολής και αναγνώρισης της συνεισφοράς των συμμετέχοντων μαθητικών ομάδων θα δημοσιευτούν όλα τα υποβληθέντα έργα των μαθητών/-τριών και όχι μόνο τα διακριθέντα. Δε θα προκύψουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.). Η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Επίσης, είναι σημαντικό να γνωρίζει κάθε ενδιαφερόμενος/-η συμμετέχων/-ουσα ότι απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας ότι δέχεται να δημοσιευτεί το έργο του μαθητή ή της μαθήτριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.. Τέλος, όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» [ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993], όπως ισχύει. Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 «πνευματική ιδιοκτησία», Άρθρο 3 «περιουσιακό δικαίωμα», Άρθρο 4 «ηθικό δικαίωμα», Άρθρο 12 «μεταβίβαση» .

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει ανά σχολική μονάδα στη Διεύθυνση του σχολείου και κατόπιν ο Διευθυντής σε συνεννόηση με τον σύλλογο διδασκόντων και απόφαση της πλειοψηφίας θα αποφασίσουν για τον τρόπο ανακοίνωσης, προβολής και διάχυσης της ανατροφοδότησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης της συγκεκριμένης δράσης. Η τελετή απονομής βραβείων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Οι δέκα καλύτερες ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν το σχέδιο δράσης τους σε σχετικό ετήσιο συνέδριο του ΙΔΜΕ.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής και ένα λεύκωμα με όλες τις συμμετοχές ομάδων (εφόσον βέβαια συναινέσουν να συμπεριληφθεί το τελικό τους παράγωγο στο Λεύκωμα).

Ο μαθητικός διαγωνισμός γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους Μαθητές.

Σημείωση: Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.