Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Δημιουργικής Κατασκευής «Εμπνέομαι, δημιουργώ, καινοτομώ» 2020-2021

Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας (ΜΕΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών και εφεξής αποκαλούμενο Διοργανωτής, προκηρύσσει για δεύτερη συνεχή χρονιά τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δημιουργικής Κατασκευής με Θέμα: «Εμπνέομαι, Δημιουργώ, Καινοτομώ»

Μαθητικές ομάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να :

  • Εμπνευστούν από έναν μεγάλο εφευρέτη ή μια εφεύρεση του τομέα της Φυσικής ή της Τεχνολογίας
  • Δημιουργήσουν μια καινοτόμο ομαδική κατασκευή χρησιμοποιώντας κατά προτίμηση άχρηστα και/ή ανακυκλώσιμα υλικά
  • Στείλoυν την πρότασή τους μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2021.

Οι δημιουργικές κατασκευές που θα κατατεθούν μπορούν να πραγματεύονται θέματα που αφορούν τον κλάδο της Επιστήμης και της Τεχνολογίας. Ενδεικτικά προτείνονται οι εξής θεματικοί άξονες: φυσική, μηχανολογία, ηλεκτρολογία, πληροφορική, αρχιτεκτονική.

Στόχος του Διαγωνισμού είναι να γνωρίσουν τα νέα παιδιά τον κόσμο της επιστήμης και να εμπνευστούν από μεγάλους εφευρέτες ώστε να δημιουργήσουν τα δικά τους επιστημονικά μοντέλα. Το υλικό που θα συγκεντρωθεί μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική εκπαιδευτική συλλογή, η οποία θα αποτυπώνει το όραμα των νέων παιδιών καθώς και την εξελικτική πορεία των επιστημών και της τεχνολογίας ανά τους αιώνες. Η συλλογή αυτή θα είναι μια πρόταση για το μέλλον, προερχόμενη από το παρελθόν.

Προκήρυξη Διαγωνισμού: 20 Νοεμβρίου 2020

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Το Μουσείο Επιστήμων και Τεχνολογίας του Πανεπιστήμιου Πατρών (ΜΕΤ) σε συνεργασία με τα Τμήματα Πολιτιστικών Θεμάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και την Ένωση Εικαστικών Πάτρας διοργανώνει Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δημιουργικής κατασκευής, με τίτλο «Εμπνέομαι, Δημιουργώ, Προτείνω». Η Επιτροπή διοργάνωσης του Διαγωνισμού αποτελείται από τους:

Πρόεδρο: Ιωάννη Ηλιόπουλο, Αν. καθηγητή ΠΠ, Διευθυντή ΜΕΤ ΠΠ

Μέλη: Πηνελόπη Θεολόγη-Γκούτη, Υπεύθυνη ΜΕΤ ΠΠ
Βασιλική Μαντζουράτου, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας,
Ευφροσύνη Κωσταρά, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητικές ομάδες Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγείου/Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο-Λύκειο) Εκπαίδευσης. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές ατομικές συμμετοχές. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ομάδων με τις οποίες μπορεί να λάβει μέρος ένα σχολείο.

2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές ή το σχολείο.

3. Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας αναλαμβάνει τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού χωρίς έσοδα ή οποιοδήποτε οικονομικό όφελος από τα έργα που θα υποβληθούν για το Μουσείο ή για οποιονδήποτε άλλον.

4. Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας θα εξασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.

5. Ο διαγωνισμός, δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, καθώς και με τη διάθεση, δωρεάν διανομή, διακίνηση ή πώληση πάσης φύσεως υλικού (εντύπου και μη), που κρίνεται ως διαφημιστικό, προσηλυτιστικό, προπαγανδιστικό ή στρεφόμενο κατά συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού.

6. Κάθε συμμετέχουσα ομάδα μπορεί να αποτελείται από 3 έως 8 μαθητές/-τριες. Η συμμετοχή των μαθητών /-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους. Η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων απαιτείται επίσης και για τη δημοσίευση-δημοσιοποίηση του έργου στην υλοποίηση του οποίου θα συμμετάσχουν. Οι συμμετέχοντες μαθητές δεν είναι απαραίτητο να ανήκουν στο ίδιο τμήμα ή τάξη. Υπεύθυνος για κάθε ομάδα ορίζεται ένας εκπαιδευτικός του σχολείου οποιασδήποτε ειδικότητας.

7. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος και μπορεί να υλοποιηθεί στο πλαίσιο ενός Πολιτιστικού Προγράμματος.

8. Η διάρκεια του διαγωνισμού καθορίζεται από την ημέρα προκήρυξης του Διαγωνισμού, 20/11/2020 έως τις 26/2/2021.

9. Για να θεωρείται έγκυρη η υποψηφιότητα θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί πλήρως η αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

10. Οι συμμετοχές χωρίζονται σε δυο ηλικιακές κατηγορίες:

  1. Ομάδες μαθητών Νηπιαγωγείου/ Δημοτικού
  2. Ομάδες μαθητών Γυμνάσιου-Λυκείου

Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να συμμετάσχει στην αντίστοιχη κατηγορία του διαγωνισμού με όσες ομάδες το επιθυμεί. Κάθε ομάδα μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο έργο.

11. Τα έργα πρέπει να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές:

  • Να έχουν διαστάσεις μικρότερες ή ίσες με 50x50x70, όπου ύψος, μήκος και πλάτος μπορεί να έχουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω τιμές.
  • Να χρησιμοποιηθούν κατά προτίμηση άχρηστα και/ή ανακυκλώσιμα υλικά. Άλλα υλικά δεν αποκλείονται.

12. Ο/Η υπεύθυνος/-η εκπαιδευτικός ή οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί θα συστήσει/-ουν την ομάδα με την οποία θα συνεργαστεί/-στούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Η ομάδα με τον/την/τους υπεύθυνο/-η/-ους εκπαιδευτικό/-ούς πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω 3 φάσεις για την υλοποίηση του έργου:

Φάση Α
Προβληματισμός
• Καταιγισμός ιδεών
• Αναζήτηση πληροφοριών
• Καταγραφή ιδεών
Περίπου 3 εβδομάδες
Φάση Β
Κατανόηση
• Παρακολούθηση ομιλιών από ειδικούς σχετικά με το θέμα του Διαγωνισμού, συμμετοχή σε σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα μουσείων, εκπαιδευτικά παιχνίδια, συζήτηση, κατανόησης του θέματος
• Επεξεργασία προσχεδίου του έργου που θα υποβληθεί
Περίπου 3 εβδομάδες
Φάση Γ
Δημιουργική Δρασηριότητα
• Οργάνωση του τρόπου δουλειάς της ομάδας
• Σχεδιασμός του τελικού έργου
• Συνεργασία για το τελικό έργο
• Υλοποίηση,
• Υποβολή της τελικής πρότασης
Περίπου 6 εβδομάδες
  Συνολικός χρόνος υλοποίησης Περίπου 3 μήνες

13. Η αποστολή των έργων πρέπει θα γίνει απαραίτητα και με τους δύο παρακάτω τρόπους:

• με το ταχυδρομείο, στη διεύθυνση

Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας,
Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη Ρίου, 26504 Πάτρα,

με σφραγίδα ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τις 26/2/2021:

✓ την αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον/την εκπαιδευτικό και το/τη Διευθυντή/-ντρια
✓ την κατασκευή
✓ Οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας της κατασκευής εκτυπωμένες σε Α4 και επεξεργασμένες στο Word.

• Ηλεκτρονικά, με we transfer το αργότερο μέχρι τις 26/2/2021 στα email:

stmcreatekids@gmail.com για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,

stmcreateteens@gmail.com για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

✓ Αντίγραφο αίτησης συμμετοχής συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης από τον/την εκπαιδευτικό και το/τη Διευθυντή/-ντρια
✓ Οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας της κατασκευής σe Word
✓ Σύντομο βίντεο (έως 3 λεπτά) στο οποίο θα εμφανίζεται το έργο και θα παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας του
✓ Δύο φωτογραφίες του έργου

14. Οποιαδήποτε αίτηση συμμετοχής πέραν της προβλεπόμενης προθεσμίας θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, όπως επίσης άκυρη θεωρείται οποιαδήποτε συμμετοχή δεν πληροί όλες τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Τυχόν διαγραφή της συμμετοχής μιας εκ των διαγωνιζομένων ομάδων θα γίνεται με έγγραφη αιτιολόγηση κατά τη φάση της αποτίμησης.

15. Σε κάθε έργο θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του, ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός, το σχολείο, η τάξη ή/και το Τμήμα στο οποίο ανήκουν οι μαθητές του σχολείου, η πόλη/χωριό, ο Νομός. Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να αναγράφονται κάτω από το έργο.

16. Τα έργα σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να προσβάλουν τα χρηστά ήθη, ούτε να προσβάλουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Σε τέτοια περίπτωση ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να ακυρώνει και να διαγράφει τη συμμετοχή της διαγωνιζομένης ομάδας. Τυχόν διαγραφή θα γίνεται με έγγραφη αιτιολόγηση κατά τη φάση της αποτίμησης.

17. Οι υποψηφιότητες θα κριθούν από επιτροπή διαφορετική για κάθε κατηγορία, η οποία θα αποφασίσει τον νικητή κάθε κατηγορίας. Οι Επιτροπές αξιολόγησης του Διαγωνισμού αποτελούνται από:

Για την Πρωτοβάθμια:

Πηνελόπη Θεολόγη-Γκούτη, Αρχ. Μηχανικό-Εθνολόγο, Υπεύθυνη ΜΕΤ ΠΠ,
Βασιλική Μαντζουράτου, Νηπιαγωγό, Msc Επιστημών Υγείας, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας,
Σωτηρία Τάγιου, Δασκάλα, Διευθύντρια 50ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών,
Δημήτρη Σακκούλη, Δάσκαλο, MSc Επιστημών Αγωγής, Υποψήφιο Δρ Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Περιφ/κής Δ/νσης Π & Δ.Ε. Δυτ. Ελλάδος,
Διονύση Παντελή, Εικαστικό, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

Για τη Δευτεροβάθμια:

Πηνελόπη Θεολόγη-Γκούτη, Αρχ. Μηχανικό-Εθνολόγο, Υπεύθυνη ΜΕΤ ΠΠ,
Ευφροσύνη Κωσταρά, Δρ, Φιλόλογο, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας,
Χρυσάνθη Βανταράκη, Εικαστικό, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας,
Γιάννη Στάη, Φυσικό, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας,
Ριζόπουλο Ανδρέα – Αριστοτέλη Μηχανολόγο Μηχανικό, Διευθυντή 9ου ΕΠΑΛ Πατρών.

18. Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει με τρόπο διαφανή και θα στηριχθεί στα παρακάτω κριτήρια:

• Συνάφεια με το θέμα του Διαγωνισμού
• Ποιότητα έργου, αρτιότητα εκτέλεσης
• Δημιουργικότητα
• Λειτουργικότητα
• Πρωτοτυπία
• Καινοτόμος πρόταση

19. Η απόφαση της Επιτροπής είναι τελεσίδικη και αμετάκλητη, ενώ κανένας διαγωνιζόμενος δεν έχει δυνατότητα να προσβάλει την απόφαση αυτή.

20. Απαγορεύεται η τροποποίηση ή αίτηση τροποποίησης των όρων του διαγωνισμού με σκοπό την αλλοίωση των αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση που ο Διοργανωτής διαπιστώσει ότι η νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε έχοντας παραβιάσει κάποιον/ους από τους ανωτέρω όρους έχει δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή επιφυλασσόμενος παντός νόμιμου δικαιώματός του.

21. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Επιτροπών θα ανακοινωθούν έως τις 15 Απριλίου 2021. Βραβείο θα λάβει ο πρώτος από κάθε κατηγορία, ενώ θα δοθούν 3 έπαινοι σε κάθε κατηγορία. Όλες οι συμμετέχουσες ομάδες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.

22. Με την κατάθεση κάθε συμμετοχής οι διαγωνιζόμενοι δίνουν την έγκριση στο Διοργανωτή να δημοσιεύσει το έργο και άλλες σχετικές πληροφορίες όπου και με όποιο τρόπο θεωρεί σκόπιμο. Επίσης, παραιτούνται από οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση η οποία θα προέκυπτε από χρήση των έργων τους από αυτόν για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

23. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των όρων συμμετοχής στο σύνολό τους.

24. Ο διοργανωτής δηλώνει ότι θα τηρήσει αρχείο με τα ονόματα των συμμετεχόντων στα γραφεία του ΜΕΤ, το οποίο θα είναι απόρρητο.

25. Τα στοιχεία των νικητών θα δημοσιευθούν στη σελίδα του Μουσείου, στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, στις ιστοσελίδες των Τμημάτων Πολιτιστικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και στον τύπο. Τα σχολεία θα ενημερωθούν με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση την οποία έχουν δηλώσει γραπτώς στην αίτηση συμμετοχής και τηλεφωνικώς.

26. Τα βραβεία που θα λάβουν οι νικήτριες ομάδες (η πρώτη για κάθε κατηγορία) θα είναι δώρα που αφορούν την ομάδα συνολικά και σε καμία περίπτωση ατομικά για τους συμμετέχοντες στην ομάδα. Τα δώρα θα έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

27. Τα δώρα δεν μπορούν να ανταλλαχθούν με χρήματα ή να αντικατασταθούν με οτιδήποτε άλλο.

28. Τα βραβεία και οι έπαινοι θα δοθούν στους νικητές σε ειδική γιορτή που θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας στο πλαίσιο του Εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων με τίτλο «Μουσεία για διαφορετικότητα και ένταξη όλων» και της Ευρωπαϊκής Νύχτας Μουσείων 2018, το Σάββατο 15 Μαΐου 2021. Στην εκδήλωση μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι ομάδες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό.

29. Την ίδια μέρα θα παρουσιαστούν σε έκθεση τα έργα που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό σε κάθε κατηγορία. Τα έργα θα χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξουν έσοδα από τη χρήση του υλικού του διαγωνισμού.

30. Βεβαιώσεις συμμετοχής θα λάβουν ηλεκτρονικά όλοι οι συμμετέχοντας.

31. Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας θα συνεργαστεί με τα Τμήματα Πολιτιστικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και τα μέλη των κριτικών Επιτροπών για την αποτίμηση του διαγωνισμού, καθώς και την αξιολόγηση και αξιοποίηση των έργων για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Διαγωνισμού:
κα Πηνελόπη (Πένυ) Θεολόγη-Γκούτη,
Υπεύθυνη ΜΕΤ
stmuseum@upatras.gr
2610 969973/2, 2610 996732.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.