Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Τεχνολογίας Πέλλας 2023

Στο “Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Τεχνολογίας 2023” έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μαθητές/-τριες και εκπαιδευτικοί των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας.

Το “Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Τεχνολογίας 2023” έχει ως σκοπό την γνωριμία μαθητών και εκπαιδευτικών με την (εκπαιδευτική) ρομποτική, τη διάδοση της χρήσης της και την αξιοποίηση της ρομποτικής και της τεχνολογίας, γενικότερα, σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης (μαθήματα Θετικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τεχνολογικών Επιστημών – μαθήματα τομέων και ειδικοτήτων ΕΠΑΛ). Επίσης, η προτεινόμενη δράση στοχεύει στην ενημέρωση μαθητών και εκπαιδευτικών για την συμβολή της ρομποτικής και της τεχνολογίας, γενικότερα, στην επίλυση προβλημάτων (περιβαλλοντικών, τεχνολογικών, επιστημονικών, υγείας, κ.ά.).

Οι επιμέρους στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι:

Οι συμμετέχοντες μαθητές/-τριες και εκπαιδευτικοί :

 • Να πληροφορηθούν για την (εκπαιδευτική) ρομποτική (υλισμικό και λογισμικό), για την ραγδαία διάδοση στη χρήση της και για τις Ανοιχτές Τεχνολογίες Ρομποτικής και τα πλεονεκτήματά τους.
 • Να κατατοπιστούν για το πώς η ρομποτική μπορεί να ενταχθεί και να αξιοποιηθεί στην διδασκαλία μαθημάτων Θετικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τεχνολογικών Επιστημών – μαθημάτων τομέων και ειδικοτήτων ΕΠΑΛ.
 • Να αντλήσουν ιδέες, οι οποίες θα αποτελέσουν έναυσμα για την αξιοποίηση της ρομποτικής τόσο στην διδακτική διαδικασία στο Σχολείο, όσο και στο σπίτι.
 • Να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες για την εφαρμογή της ρομποτικής μέσω των βιωματικών εργαστηρίων.
 • Να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές για τη διάδοση της χρήσης ρομποτικής.
 • Να προσεγγίσουν διαθεματικά μαθήματα Θετικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τεχνολογικών Επιστημών – μαθήματα τομέων και ειδικοτήτων ΕΠΑΛ.
 • Να «συναντηθούν» (διαδικτυακά) και να αλληλεπιδράσουν με μαθητές / εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων και να μοιραστούν απόψεις και εμπειρίες.
 • Να ενημερωθούν για το πώς η ρομποτική μπορεί να συμβάλει στην επίλυση προβλημάτων (περιβαλλοντικών, τεχνολογικών, επιστημονικών, υγείας, κ.ά.).
 • Ετοιμαζόμενοι για την παρουσίαση, οι μαθητές/-τριες να εμπεδώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν το θέμα του project τους και να νιώσουν «μικροί επιστήμονες» και δάσκαλοι.
 • Να προβληματιστούν σχετικά με τις προοπτικές της χρήσης / αξιοποίησης της ρομποτικής, τα ενδεχόμενα προβλήματα και να αρχίσουν να σκέφτονται για δυνατότητες επίλυσής τους.

Το “Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Τεχνολογίας 2023” θα περιλαμβάνει:

 • παρουσιάσεις μαθητικών έργων ρομποτικής, δηλ. επίδειξη και παρουσίαση (από μαθητές):
  – έργων υλισμικού (hardware), π.χ. ρομποτικοί μηχανισμοί, συστήματα μικροελεγκτών με αισθητήρες, κατασκευές (π.χ. «έξυπνο σπίτι», «έξυπνη πόλη», κλπ),
  – πειραμάτων με χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού, π.χ. μικροελεγκτών, προϊόντων 3D-σχεδίασης & εκτύπωσης, άλλων συσκευών κλπ,
  – έργων ή πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν με χρήση ειδικού λογισμικού (π.χ. TINKERCAD, phyphox κ.ά.).
 • παρουσίαση (από εκπαιδευτικούς κ.ά.) καινοτόμων δράσεων εκπαιδευτικής ρομποτικής (τεχνολογίας, γενικότερα), διδακτικών σεναρίων, καλών πρακτικών κλπ.
 • workshops/εργαστήρια με χρήση ειδικού λογισμικού προσομοιώσεων για κυκλώματα με μικροελεγκτές, 3D σχεδίαση.

ΣΗΜ. 1: Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτύου και (συγχρόνως) δια ζώσης στο Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών

ΣΗΜ. 2: Οι δια ζώσης παρουσιάσεις είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν στην αίθουσα διαλέξεων ή στο φουαγιέ (ως εκθέματα) ή και τα δύο.

ΣΗΜ. 3: Ενδεικτικό πρόγραμμα του «Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Τεχνολογίας 2023» βρίσκεται στο τέλος του παρόντος εγγράφου.

ΣΗΜ. 4: Καμία δραστηριότητα του φεστιβάλ δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα.

ΣΗΜ. 5: Όλα τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στις δραστηριότητες με τις παρουσιάσεις θα λάβουν βεβαίωση για τη συμμετοχή τους. Επίσης, όλα τα πρόσωπα που θα παρακολουθήσουν δραστηριότητες του φεστιβάλ θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

IV. Θέμα και διάρκεια των παρουσιάσεων

 • Το θέμα των παρουσιάσεων (των μαθητών καθώς και των εκπαιδευτικών) είναι ελεύθερο.
 • Το θέμα των έργων ή των πειραμάτων το επιλέγουν οι ίδιοι οι μαθητές με τη συνεργασία των καθηγητών του Σχολείου τους. Οι εργασίες μπορούν να εκπονηθούν από έναν ή περισσότερους μαθητές, με την καθοδήγηση εκπαιδευτικών του Σχολείου. Επίσης, μπορεί να υπάρξει συνεργασία Σχολείων κατά την εκπόνηση εργασιών.
 • Τα έργα ή τα πειράματα των μαθητικών ομάδων τα παρουσιάζουν οι ίδιοι οι μαθητές.
 • Οι εργασίες καλό είναι να έχουν στοιχεία πρωτοτυπίας, διαθεματικότητας και ελκυστική παρουσίαση.
 • Οι παρουσιάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν video (με όλο το έργο ή μέρη του).
 • Επισημαίνεται ότι η διάρκεια κάθε παρουσίασης (δεν αφορά τα εκθέματα στο φουαγιέ) ας μην υπερβαίνει τα 15 λεπτά.

V. Υποβολή δηλώσεων παρουσίασης ή αιτήσεων παρακολούθησης

Δήλωση παρουσίασης (Α΄ ή Β΄)
ή αίτηση παρακολούθησης (Γ΄)
Ηλεκτρονική διεύθυνση για συμπλήρωση και υποβολή δήλωσης παρουσίασης ή αίτησης παρακολούθησηςΚαταληκτική ημερομηνία δηλώσεων και αιτήσεωνΚαταληκτική ημερομηνία υποβολής υλικού παρουσίασης
Α
΄ Δήλωση παρουσίασης μαθητικού έργου
https://forms.gle/CK73WVaRhbj4SmL27
(φόρμα Α΄)
24/3/202325/4/2023
Β΄
Δήλωση παρουσίασης καινοτόμων δράσεων, σεναρίων, καλών πρακτικών κλπ (εκπαιδευτικών κ.ά.)
https://forms.gle/TusbJU66anAoj7HG6
(φόρμα Β΄)
24/3/202325/4/2023
Γ΄
Αίτηση παρακολούθησης δραστηριοτήτων του φεστιβάλ
https://forms.gle/Rz1eqcm9GbFxCzW68
(φόρμα Γ΄)
25/4/2023 —

ΣΗΜ. 1: Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου τους. Πριν την διεξαγωγή του φεστιβάλ, θα απαιτηθεί έγγραφη συναίνεση των γονέων-κηδεμόνων των μαθητών/-τριών, αφού προηγουμένως ενημερωθούν σχετικά από το Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας.

ΣΗΜ. 2: Ανακοινώσεις, το έγγραφο έγκρισης ΥΠΑΙΘ, η φόρμα δήλωσης γονέα/κηδεμόνα κ.ά. βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://drive.google.com/drive/folders/1nHDh18vRiIrKFMgA1r164qtmPK4SdboG

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.