Ιούλιος 2023 αρχείο

Normal K6 Champion’s Day

Τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 στις 16.30 αναφέρονται οι τρόποι συνεισφοράς στην κοινότητα με Τα οφέλη ενός K6 Champion και η διεύρυνση της γνώσης. [Αναλυτικές πληροφορίες]

Cape Magazine: Excommunicado

[Αναλυτικές πληροφορίες]

Software Supply Chain Security: Provenance, Transparency, and Context

Μέσω zoom στις 26/7/2023, στις 19.00. [Αναλυτικές πληροφορίες]

Zoetic Press: Non-Binary Review — World Tour

Αναζητούνται διηγήματα επικών μεταναστεύσεν, που άλλαξαν την κοσμοαντίληψη της ανθρωπότητας. Διορία: 31/7/2023. Αναλυτικές πληροφορίες.

Test Design on MFE Architecture, Part 2

Μέσω zoom, 25/7/2023, στις 16.30. Θέματα* UI E2E Testing with mocked backends* Non functional testing in MFEs Αναλυτικές πληροφορίες

Bad Day Book Series: Teenage Years

Όπως και να το δει κάποιος κάποιες μέρες είναι απλώς στραβές. Ενίοτες τις κοιτάμε πίσω στο παρελθόν με χιούμορ. Αυτή η ανθολογία είναι εδώ για να σας δώσει μια αίσθηση κλεισίματος, γιατί όχι με κωμικό τόνο. Διορία υποβολών: 1/9/2023 Έκταση: Μέχρι 1.200-1.500 λέξειςΑμοιβή: $40-75Details [Αναλυτικές πληροφορίες].

Introduction to the Grafana LGTM Stack Part 2

Τη Δευτέρα 17/7/2023, 16.30 – 17.00 θα καλυφθεί το Grafana LGTM Stack. [Αναλυτικές πληροφορίες]

Bad Day Book Series: Kids

Τo Bad Day Book είναι αυτό ακριβώς που δηλώνει ο τίτλος του. Ένα βιβλίο για κακές μέρες. Όπως και να το δει κάποιος κάποιες μέρες είναι απλώς στραβές. Ενίοτες τις κοιτάμε πίσω στο παρελθόν με χιούμορ. Αυτή η ανθολογία είναι εδώ για να σας δώσει μια αίσθηση κλεισίματος, γιατί όχι με κωμικό τόνο. Διορία υποβολών: …

Συνέχεια ανάγνωσης

15th Conference on Informatics in Education

Το διεθνές Συνέδριο 15th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση (15th CIE 2023)|, διοργανώνεται από το  Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με την ΕΠΥ. Έχει τεθεί υπό την Αιγίδα του ΥΠΑΙΘ. Άξονες του Συνεδρίου: · Πληροφορική στην Εκπαίδευση (Καινοτόμες προτάσεις ή/και πρακτικές στη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστήμη της Πληροφορικής καθώς και διεπιστημονικές προσεγγίσεις, όπως STEM, Physical Computing, Ρομποτική κ.ά. με …

Συνέχεια ανάγνωσης

Bad Day Book Series: Parenting

Τo Bad Day Book είναι αυτό ακριβώς που δηλώνει ο τίτλος του. Ένα βιβλίο για κακές μέρες. Όπως και να το δει κάποιος κάποιες μέρες είναι απλώς στραβές. Ενίοτες τις κοιτάμε πίσω στο παρελθόν με χιούμορ. Αυτή η ανθολογία είναι εδώ για να σας δώσει μια αίσθηση κλεισίματος, γιατί όχι με κωμικό τόνο. Διορία υποβολών: …

Συνέχεια ανάγνωσης