3ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Συγγραφής Μονόπρακτου Θεατρικού Έργου

Το 5ο Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου Παν/μίου Κρήτης με τον Όμιλό του Θεατρικής και Μουσικής Παιδείας, το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου με τον Όμιλο «Πρ(ωτ)ότυπες δημιουργικές εκφράσεις» και ο Τομέας Θεατρολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Κρήτης προκηρύσσουν τον 3ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Συγγραφής Μονόπρακτου Θεατρικού Έργου για μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων (ημερήσιων Γενικών, Επαγγελματικών, Εκκλησιαστικών, Καλλιτεχνικών και Μουσικών).

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν μαθητές Γυμνασίων και Ημερήσιων Λυκείων (ημερήσιων Γενικών, Επαγγελματικών, Εκκλησιαστικών, Καλλιτεχνικών και Μουσικών) της Ελλάδας.

Τα έργα συμμετοχής μπορούν να είναι ατομικά ή και ομαδικά.

Κάθε μαθητής/ ομάδα μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο έργο, το οποίο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και να μην έχει δημοσιευτεί.

Η θεματολογία είναι ελεύθερη.

Ως γλώσσα του Διαγωνισμού ορίζεται η ελληνική.

Η αποστολή των έργων θα γίνει ηλεκτρονικά. Κάθε έργο θα πρέπει να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση scriptheater.contest@gmail.com
Στο μέηλ θα πρέπει να επισυναφθούν:

α) Ένα αρχείο Word, όπου θα προηγείται μια σύντομη Περίληψη του Μονόπρακτου (μέχρι 100 λέξεις) και θα ακολουθεί το Θεατρικό Μονόπρακτο.

β) Σε ένα ξεχωριστό αρχείο Word (και στο ίδιο μήνυμα) τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου Ονοματεπώνυμο, σχολείο φοίτησης, τάξη, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας.)

γ) Μία Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 105, στην οποία ο γονέας/ κηδεμόνας του μαθητή δηλώνει ενυπόγραφα ότι 1) εγκρίνει τη συμμετοχή του παιδιού του στο διαγωνισμό, 2) το έργο είναι πρωτότυπο και δεν θίγει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων 3) ότι συναινεί στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του παιδιού του σε περίπτωσή διάκρισής του. (αρχείο Word, PDF ή JPEG).

* Τα έργα θα τα παραλάβει η Οργανωτική Επιτροπή και στη συνέχεια θα τα προωθήσει αποστείλει ΑΝΩΝΥΜΑ στους κριτές.

Για την κάθε μία από τις δύο γενικές κατηγορίες του διαγωνισμού (Γυμνάσιο – Λύκειο) θα δοθούν τρία (3) πρώτα βραβεία.

Τα έργα θα κρίνουν δύο επιτροπές (μία για τα έργα των μαθητών του Γυμνασίου και μία για τα έργα των μαθητών του Λυκείου).

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει μετά τα μέσα Οκτωβρίου του 2021 με mail που θα σταλεί στα σχολεία. Τελετή απονομής θα γίνει εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέπουν ή μπορεί να προγραμματιστεί άλλου είδους απονομή (π.χ. διαδικτυακή τελετή). Σε κάθε περίπτωση τα βραβεία και τα πιστοποιητικά συμμετοχής θα σταλούν και αυτά ηλεκτρονικά.

Τα έργα που θα διακριθούν, καθώς και οι περιλήψεις συμμετοχών που ξεχώρισαν, σε περίπτωση που εξευρεθούν έκτακτοι πόροι, θα εκδοθούν σε βιβλίο.

Με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες παραχωρούν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων τους για ένα (1) έτος όσον αφορά την έκδοση, χωρίς καμία περαιτέρω αξίωση. Διατηρούν ωστόσο τα πνευματικά τους δικαιώματα όσον αφορά την παροχή άδειας για διεξαγωγή θεατρικής παράστασης σε οποιοδήποτε σχήμα, ερασιτεχνικό ή επαγγελματικό, επιθυμούν.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των συμμετοχών ορίζεται η Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 24:00.

Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/-ήτριες ή το σχολείο. Η ενδεχόμενη μετακίνησή τους σε πιθανή τελετή βράβευσης θα γίνει με έξοδά τους και χωρίς επιβάρυνση για το ελληνικό Δημόσιο.

Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησής του.

Ο διαγωνισμός, δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, καθώς και με τη διάθεση, δωρεάν διανομή, διακίνηση ή πώληση πάσης φύσεως υλικού (εντύπου και μη), που κρίνεται ως διαφημιστικό, προσηλυτιστικό, προπαγανδιστικό ή στρεφόμενο κατά συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει και πλήρη αποδοχή των όρων του.

Για διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες για τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γράφουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: scriptheater.contest@gmail.com

Εισαγωγικά/ Το σκεπτικό του Διαγωνισμού:

Το θέατρο στο σχολείο αποτελεί μορφή τέχνης και εργαλείο μάθησης. Ως παιδαγωγικό εργαλείο –ανάμεσα στα άλλα– εντάσσει τις τέχνες στην εκπαιδευτική διαδικασία, καλλιεργεί την αισθητική, αναδεικνύει αξίες και ιδέες, αποσκοπεί στην ηθική και πνευματική καλλιέργεια του μαθητή, στη μόρφωσή του, στην παιδεία του εν γένει.

Με αυτήν τη λογική δημιουργήθηκε και λειτουργεί εδώ και επτά έτη ένας Όμιλος Θεατρικής και Μουσικής Παιδείας στο 5ο Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου Παν/μίου Κρήτης, με τη συμμετοχή πολλών μαθητών που έρχονται σε επαφή με θεατρικά έργα του ελληνικού και του ξένου ρεπερτορίου, έχουν εξοικειωθεί αρκετά με τα χαρακτηριστικά και τις αρχές του θεατρικού γραπτού λόγου και ως τελικό «παραδοτέο» κάθε χρόνο παρουσιάζουν μια ολοκληρωμένη θεατρική παράσταση σε ανοιχτό θέατρο της πόλης.

Φέτος, μετά από δύο χρόνια επιτυχημένης σύμπραξης με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αποφασίσαμε με ιδιαίτερη χαρά να διευρύνουμε την πρωτοβουλία μας συνεργαζόμενοι στη διοργάνωση του διαγωνισμού και με το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, όπου φέτος λειτουργεί Όμιλος Δημιουργικής Έκφρασης και Γραφής.

Η διεύρυνση αυτή καλύπτει, επίσης, την ανάγκη μας να επικοινωνήσουμε ακόμη περισσότερο την πρωτοβουλία μας, την οποία ήδη έχει υποδεχτεί θερμά η εκπαιδευτική κοινότητα σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Σκοποί – Στόχοι του Διαγωνισμού

Σκοπός αυτού του διαγωνισμού είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές να εκφράσουν τη συγγραφική τους ικανότητα και την καλλιτεχνική τους ευαισθησία μέσα από τη δημιουργία πρωτότυπων θεατρικών έργων.

Ειδικότερα, αποσκοπεί:

  • να γνωρίσουν οι μαθητές το θεατρικό έργο ως λογοτεχνικό είδος
  • να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά του
  • να αξιοποιήσουν και να εφαρμόσουν τις τεχνικές της δημιουργικής γραφής
  • να εξοικειωθούν με την τεχνική της θεατρικής γραφής
  • να γίνουν εμπνευσμένοι αναγνώστες και συστηματικοί θεατές

 

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής θα ανακοινωθούν εν καιρώ.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

1) Μανιουδάκη Μαρία, φιλόλογος, ΜΔΕ Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, υπεύθυνη του Ομίλου Θεατρικής και Μουσικής Παιδείας του 5ου Πειραματικού Λυκείου Ρεθύμνου Παν/μίου Κρήτης

2) Μπεϊκάκη Κασσάνδρα, φιλόλογος, ΜΔΕ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, υπεύθυνη του Ομίλου Θεατρικής και Μουσικής Παιδείας του 5ου Πειραματικού Λυκείου Ρεθύμνου Παν/μίου Κρήτης

3) Σειραγάκης Μανώλης, Επίκουρος Καθηγητής του Τομέα Μουσικολογίας- Θεατρολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Κρήτης, σκηνοθέτης, ηθοποιός.

4) Φιολιτάκη Μαρία, φιλόλογος, Δρ. Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Κρήτης, υπεύθυνη του Ομίλου Δημιουργικής Έκφρασης και Γραφής του Πρότυπου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.