6ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός ST3dM

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός διεξάγεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας του Εργαστηρίου Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας για την εισαγωγή της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας STEΑM (Science–Technology–Engineering–Art–Mathematics) στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός αξιοποιείται ως κίνητρο για τη δημιουργία ενός 3D σχεδίου, με σκοπό να λυθεί ένα πρόβλημα που σχετίζεται με την αειφόρο ανάπτυξη μέσω έρευνας αλλά και της κατάρτισης των εκπαιδευτικών επάνω στην χρήση της 3D σχεδίασης στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και την εφαρμογή της από μαθητές για προτάσεις δημιουργίας τεχνουργημάτων για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη

Σκοποί – Στόχοι του Διαγωνισμού

Σκοπός αυτού του διαγωνισμού είναι να εισάγει τους μαθητές στην χρήση 3d εκτυπωτή όσο και να τους ευαισθητοποιήσει σε κοινωνικά και επιστημονικά ζητήματα.

Ειδικότερα, αποσκοπεί:

  • να γνωρίσουν οι μαθητές τον τρισδιάσατο σχεδιασμό
  • να τον εφαρμόσουν σε αντικείμενα πέραν του τεχνολογικού τομέα
  • να γνωρίσουν τις αρχές της επιστήμης των πολιτών
  • να συμμετέχουν σε συλλογικές ερευνητικές προσπάθειες
  • να χρησιμοποιήσουν τον τρισδιάστατο εκτυπωτή στην υλοποίηση εκπαιδευτικών τεχνουργημάτων

Όροι Διεξαγωγής του Διαγωνισμού

Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της Ελλάδας.

Σε κάθε κατηγορία υπάρχει ένα διαγωνιστικό κομμάτι και ένα μη διαγωνιστικό ενός συμμετοχικού έργου

Τα έργα συμμετοχής μπορούν να είναι μόνο ομαδικά. Kάθε ομάδα μπορεί να έχει 1 έως 3 εκπαιδευτικούς και 2 έως 10 μαθητές. Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να έχει περισσότερες από μια ομάδα.

Εκπαιδευτικές βαθμίδες:

Δημοτικά:

Ως θεματολογία του Δημοτικού επιλέχθηκε «Το σχολείο μας».

Μελετάμε το σχολικό συγκρότημα, δηλαδή τις τάξεις, την αυλή, το φουαγιέ του σχολείου, την αίθουσα τελετών κλπ. Εντοπίζουμε κάποιο πρόβλημα που να σχετίζεται με την αειφόρο ανάπτυξη και επινοούμε μία κατασκευή που βοηθά στην επίλυσή του. Μαθαίνουμε μέσα από online μαθήματα πως μπορούμε να σχεδιάσουμε σε τρεις διαστάσεις. Σχεδιάζουμε το/τα αντικείμενα που θα λύσουν το πρόβλημα που έχουμε εντοπίσει.

Citizen science action: Καταγράφουμε τα θετικά και αρνητικά στοιχεία/προβλήματα που παρατηρούμε στο σχολείο.

Γυμνάσιο:

Ως θεματολογία του Γυμνασίου επιλέχθηκε «Ο κοινόχρηστος χώρος που συχνάζουμε (π.χ. πλατεία, πάρκο, παιδική χαρά)»

Μελετάμε τον οικείο αυτό χώρο. Εντοπίζουμε θετικά και αρνητικά σημεία/θέματα που σχετίζονται με αυτό τον χώρο που αποτελούν περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή οικονομικά προβλήματα, δηλ προβλήματα αειφόρου ανάπτυξης. Προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις στο πρόβλημα βελτιώσουμε τα προβλήματα που εντοπίσαμε. Επινοούμε μία κατασκευή που βοηθά στην επίλυσή του. Μαθαίνουμε μέσα από online μαθήματα πως μπορούμε να σχεδιάσουμε σε τρεις διαστάσεις. Σχεδιάζουμε το/τα αντικείμενα που θα λύσουν το πρόβλημα που έχουμε εντοπίσει.

Citizen Action Καταγράφουμε τα θετικά και αρνητικά στοιχεία/προβλήματα που παρατηρούμε στους κοινόχρηστους χώρους που συχνάζουμε. Δημιουργούμε αφίσες και προσπαθούμε να δραστηριοποιήσουμε τους κατοίκους της πόλης για την επίλυση τους.

Λύκειο:

Ως θεματολογία του Λυκείου επιλέχθηκε: «Η πόλη μας»

Μελετάμε την πόλη μας προσπαθώντας να εντοπίσουμε και να καταγράψουμε τα θετικά στοιχεία που έχει και τα προβληματικά θέματα με τη ματιά της αειφόρου ανάπτυξης. Εντοπίζουμε κάποιο πρόβλημα που να σχετίζεται με την αειφορία και επινοούμε μία κατασκευή που βοηθά στην επίλυσή του. Μαθαίνουμε μέσα από online μαθήματα πως μπορούμε να σχεδιάσουμε σε τρεις διαστάσεις. Σχεδιάζουμε το/τα αντικείμενα που θα λύσουν το πρόβλημα που έχουμε εντοπίσει.

Responsible Citizen Action: Αφού καταγράψουμε τα θετικά και αρνητικά στοιχεία δημιουργούμε αφίσες και προσπαθούμε να δραστηριοποιήσουμε τους κατοίκους της πόλης για την επίλυση τους.

Ως γλώσσα του Διαγωνισμού ορίζεται η ελληνική.

• Οι παρουσιάσεις των ερευνών-μελετών μπορούν να είναι από οποιοδήποτε λογισμικό αλλά προτείνεται η χρήση ανοικτών.(Open office κ.α.)

• Το έργο δεν πρέπει να εκτυπωθεί

• Το κάθε έργο θα πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά σε κατάλληλο χώρο στη διεύθυνση: st3dm.web.auth.gr/ST3dM

• Η κατάθεση πρότασης περιλαμβάνει

  1. Μία παρουσίαση της έρευνας στο ανάλογο ερευνητικό αντικείμενο της αντίστοιχης βαθμίδας.
  2. Έναν αρχείο του 3D σχεδίου σε μορφή .obj με όνομα ίδιο με αυτό του φακέλου.

• Για την κάθε μία από τις τρεις γενικές κατηγορίες του διαγωνισμού (Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο) θα απονεμηθούν 3 πρώτα βραβεία, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό συμμετοχής στον διαγωνισμό.

• Προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησης και αξιολόγησης του διαγωνισμού.

• Τα έργα θα κρίνει μικτή επιτροπή, μέλη των οποίων αναγράφονται παρακάτω. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει μέσα στον Απρίλιο του 2024 και η τελετή απονομής των βραβείων θα γίνει σε συνέδριο στη Θεσσαλονίκη το αμέσως επόμενο διάστημα, σε ώρα και μέρα που θα ανακοινωθεί έγκαιρα.

• Στην τελετή της απονομής τα έργα που θα διακριθούν θα παρουσιαστούν εκτυπωμένα από 3D εκτυπωτή.

• Τα έργα που θα διακριθούν, καθώς και οι περιλήψεις συμμετοχών που ξεχώρισαν, θα εκδοθούν ηλεκτρονικά, ή σε περίπτωση που εξευρεθούν έκτακτοι πόροι, σε βιβλίο.

Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχών ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου 2024 στην σελίδα του Διαγωνισμού Δήλωση συμμετοχής

• Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει και πλήρη αποδοχή των όρων του.

• Οι μαθητές δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση για την συμμετοχή τους.

• Ο διοργανωτής αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης και αποτίμησης του διαγωνισμού και διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα των δημιουργών.

• Ο διαγωνισμός δεν εμπλέκεται στην προώθηση εμπορικών προϊόντων και δεν θα υπάρξουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλους (με εμπορία, διαφήμιση, κ.λπ.), η δε χρήση των έργων να γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

• Η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ούσα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο/η μαθητής/τρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συμφωνεί με τους όρους της προκήρυξης γίνεται προς στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς της κάθε ομάδας.

• Για διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες για τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γράφουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: edifet@auth.gr

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.