Κατηγορία: Στατιστική

7ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική

Ο «7ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική» απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της Χώρας και αποσκοπεί στη γνωριμία τους με τις αρχές της στατιστικής επιστήμης και τον τρόπο παραγωγής των επίσημων στατιστικών. Παράλληλα δίνει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να αναπτύξουν την ικανότητα ανάγνωσης, κατανόησης, αξιοποίησης καιεπικοινωνίας των δεδομένων απέναντι στην συνεχώς αυξανόμενη παραπληροφόρηση, η οποία …

Συνέχεια ανάγνωσης

Απογραφή στο σχολείο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας στην Ελλάδα», σχεδίασε και έθεσε σε λειτουργία, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την ηλεκτρονική πλατφόρμα «Απογραφή στο Σχολείο». Η «Απογραφή στο Σχολείο» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται σε πολλές χώρες. Περιέχει εκπαιδευτικό υλικό με οδηγίες για τη διαδικασία και τις …

Συνέχεια ανάγνωσης

3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική 2020

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας στην Ελλάδα», διοργανώνει, για τρίτη φορά, τoν «Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική». Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη ταλαντούχων μαθητών που ενδιαφέρονται για τη στατιστική επιστήμη, τον τρόπο παραγωγής και τη χρήση των επίσημων στατιστικών στην καθημερινότητά τους, αλλά και σε άλλους τομείς …

Συνέχεια ανάγνωσης

2ος Διαγωνισμός στη Στατιστική 2019

2ος Διαγωνισμός στη Στατιστική

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας στην Ελλάδα», διοργανώνει, για δεύτερη φορά, τoν «Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική». Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη ταλαντούχων μαθητών που ενδιαφέρονται για τη στατιστική επιστήμη, τον τρόπο παραγωγής και τη χρήση των επίσημων στατιστικών στην καθημερινότητά τους, αλλά και σε άλλους τομείς …

Συνέχεια ανάγνωσης

Διαγωνισμός Γραφιστικής για το λογότυπο της «Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2021»

Statistics Logo Banner Grey

Κάθε 10 χρόνια στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διενεργείται η Γενική Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών. Το επόμενο έτος διεξαγωγής είναι το 2021. Τα αποτελέσματά της είναι εξαιρετικά σημαντικά καθώς αποτελούν τη βάση για τη χάραξη και αξιολόγηση πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και για τη διεξαγωγή άλλων στατιστικών και επιστημονικών ερευνών. …

Συνέχεια ανάγνωσης