Κατηγορία: Νέφος

Άρθρα σχετικά με cloud computing

Azure Microsoft Community Pilot

Την Παρασκευή 14/6/2024 στις 20:00 – 21:30, η ομάδα Azure Innovators Hub, διοργανώνει διαδικτυακή ομιλία με θέμα: Microsoft Community Pilot. [Αναλυτικές πληροφορίες]

How AWS helped us accelerate our CI/CD

Η ομάδας AWS User Group Athens στο meetup, διοργανώνει δια ζώσης ομιλία, στις 11/6/2024, στις 18:30 στα γραφεία της Orfium. [Αναλυτικές πληροφορίες]

Azure Container Apps & DevOps Masterclass

Την Πέμπτη 30/5/2024 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό σεμινάριο του Azure Innovators Hub, από τις 20:00 – 21:30. [Αναλυτικές πληροφορίες]

Global Azure 2024 – Athens

Το Azure Innovators Hub στο Meetup διοργανώνει στα πλαίσια του Global Azure 2024 στις 20/4/2024 διαδικτυακές συνεδρίες από τις 10:00 – 23:00.

Global Azure 2024 – Thessaloniki

Το Thessaloniki .NET Meetup διοργανώνει στα πλαίσια του Global Azure 2024 στις 20/4/2024 στο OK!Thess ομιλίες από τις 09:00 – 11:00. [Αναλυτικές πληροφορίες και χρονοδιάγραμμα ημερίδας]

Build a Multiagent Speech Web App using Azure Container Apps, React and Python

Την Πέμπτη 29/2/2024 στις 19:30, η ομάδα Azure Innovators Hub, στο meetup, διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με το ανωτέρω θέμα. [Αναλυτικές Πληροφορίες]

Azure DevOps: Deploy Functions and Web Apps

Την Παρασκευή 23/2/2024, στις 19:30-21:00, η ομάδα Azure Innovators Hub, διοργανώνει διαδικτυακή παρουσίαση με θέμα Web Apps και Functions στο Azure. [Αναλυτικές πληροφορίες]

Azure AI Studio

Την Τετάρτη 7/2/2024, στις 19:30 – 20:30, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό σεμινάριο για το Azure AI Studio. [Αναλυτικές πληροφορίες]

Azure Artificial Intelligence Certification: All you need to know !

Την Τετάρτη 24/1/2024, 19:30 – 21:00, η ομάδα Azure Innovators Hub στο meetup, διοργανώνει διαδικτυακή παρουσίαση προετοιμασίας για τις εξετάσεις: AI-900 Microsoft Azure AI Fundamentals. [Αναλυτικές πληροφορίες]

Intro to Microsoft Azure DevOps: Exploring Pipelines

Τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024, 19.30 – 21.00, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή παρουσίαση με το ανωτέρω θέμα. [Αναλυτικές πληροφορίες]