Ετικέτα: Baen Fantasy Award

11th Baen Fantasy Award

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος λογοτεχνικά διηγήματα του φανταστικού. Όριο: Μέχρι 8.000 λέξεις Αμοιβή: $0.08/λέξη Διορία υποβολής: 30/4/2024 [Αναλυτικές πληροφορίες]