Ετικέτα: FSFE

Ελεύθερο Λογισμικό, Ανοικτή Πρόσβαση και Επιχειρηματικότητα

Free Software Foundation

Στόχος της ημερίδας είναι να παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα του ελεύθερου λογισμικού και της Ανοικτής Πρόσβασης στις επιστημονικές δημοσιεύσεις και τα ερευνητικά αποτελέσματα, για τους πολίτες, τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις. Πρόγραμμα Ημερίδας: 18:00-18:10 Γεωργία Τζένου (Enterprise Europe Network-Hellas, ΕΚΤ) Υπηρεσίες Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνολογίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 18:10-18:15 Διομήδης Σπινέλης, Πρόεδρος ΕΕΛΛΑΚ 18:15–19:00 Matthias Kirschner …

Συνέχεια ανάγνωσης