Ετικέτα: Local Hack Day

Local Hack Day από τοπικό παράρτημα της ACM του ΑΠΘ

matrix animation

Στα πλαίσια της Local Hack Day το τοπικό παράρτημα της ACM του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και οι υπεύθυνοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος για τις Τεχνολογίες Ιστού διοργανώνουν ένα 12ωρο hackathon από τις 09:00 – 21:00 στις εγκαταστάσεις του τμήματος στην Καλαμαριά (Εθνικής Αντιστάσεως 16). Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://localhackday.mlh.io/lhd-2018/events/720-acm-auth-student-chapter-aristotle-univeristy-of-thessaloniki