Ετικέτα: SFINAE

Let’s get comfortable with SFINAE

Όσοι έχουν ασχοληθεί με την C++, μπορεί να γνωρίζουν το ακρωνύμιο SFINAE. Σύμφωνα με αυτήν την αρχή τα σφάλματα είναι αποδεκτά. Το SFINAE σημαίνει Substitution Failure Is Not An Error. Χρησιμοποιείται με πρότυπα και επιτρέπει μια υλοποίηση πέρα από την άλλη βάσει χαρακτηριστικών ή ιδιοτήτων των τύπων που χρησιμοποιούμε. Το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το …

Συνέχεια ανάγνωσης