Αποθετήριο φύλλων εργασίας Α’ Γυμνασίου

Από το παρόν αποθετήριο μπορείτε να βρίσκετε εκπαιδευτικό υλικό και φύλλα εργασίας σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών της Πληροφορικής Α’ Γυμνασίου.

Φύλλο Εργασίας Θέμα
11Στοιχειώδης επεξεργασία κειμένοΣτοιχειώδης επεξεργασία κειμένου. Αναζήτηση πληροφορίας.υ. Αναζήτηση πληροφορίας.