Κατηγορία: ClojureScript

Hello ClojureScript

Λογότυπος Clojure

Τη Δευτέρα 10 Απριλίου 2017, από τις 19:00 – 21:00 στο LambdaSpace, θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο της ομάδας Clojure για τον ClojureScript. Ο ClojureScript είναι ένας μεταγλωτιστής για την Clojure, που στοχεύει στην JavaScript. Θα δούμε τα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά αυτής της γλώσσας, μερικά παραδείγματα και θα εξασκηθούμε με ένα πολύ απλό tutorial. Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση …

Συνέχεια ανάγνωσης