Ετικέτα: Microworlds Pro

Φύλλο εργασίας 6 για το Microworlds Pro: Διαδικασίες

Turtle Graphics Logo Programming Language

    Ακολουθεί συνημμένο το φύλλο εργασίας 6: Διαδικασίες, για το Microworlds Pro 1.1, που παρουσιάζει τον τρόπο γραφής προγραμματιστικού κώδικα με διαδικασίες για το Microworlds Pro.

Φύλλο εργασίας 5 για το Microworlds Pro: Σύνθετη Δομή Επανάληψης

Turtle Graphics Logo Programming Language

    Ακολουθεί συνημμένο το Φύλλο Εργασίας 5 – Σύνθετη Δομή Επανάληψης, που παρουσιάζει εμφωλευμένες δομές επανάληψης για το Microworlds Pro.

Φύλλο εργασίας 4 για το Microworlds Pro: Δομή Επανάληψης

Turtle Graphics Logo Programming Language

    Ακολουθεί συνημμένο το φύλλο εργασίας 4: Δομή Επανάληψης, για το Microworlds Pro 1.1, που παρουσιάζει τη βασική εντολή της δομής επανάληψης για το Microworlds Pro.

Logo. 9o Βίντεο. Παραμετρικές διαδικασίες στο Microworlds Pro

Turtle Graphics Logo Programming Language

Το 8ο από μία σειρά μαθημάτων που αναφέρεται στη γλώσσα Logo και συγκεκριμένα στο περιβάλλον προγραμματισμού Microworlds Pro. Τα μαθήματα αυτά δημιουργήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς Γιάννη Δασκαλάκη και Δημήτρη Γαϊτανίδη του 2ου Γυμνασίου Ευόσμου κατά την διάρκεια του σχ. έτους 2011-12. Το 9ο εκπαιδευτικό βίντεο παρουσιάζει παραμετρικές διαδικασίες, δηλαδή τη δημιουργία και κλήση διαδικασιών που επιδέχονται …

Συνέχεια ανάγνωσης

Logo. 2o Βίντεο. Εντολή «επανάλαβε» (Microworlds Pro)

Turtle Graphics Logo Programming Language

Το 2ο από μία σειρά μαθημάτων που αναφέρεται στη γλώσσα Logo και συγκεκριμένα στο περιβάλλον προγραμματισμού Microworlds Pro. Τα μαθήματα αυτά δημιουργήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς Γιάννη Δασκαλάκη και Δημήτρη Γαϊτανίδη του 2ου Γυμνασίου Ευόσμου κατά την διάρκεια του σχ. έτους 2011-12. Το συγκεκριμένο μάθημα παρουσιάζει τη χρήση της εντολής «επανάλαβε» και μας εισάγει στην προγραμματιστική δομή της …

Συνέχεια ανάγνωσης

Logo. 1o Βίντεο. Βασικές εντολές γραφικών χελώνας για το Microworlds Pro

Turtle Graphics Logo Programming Language

Το 1ο από μία σειρά μαθημάτων που αναφέρεται στη γλώσσα Logo και συγκεκριμένα στο περιβάλλον προγραμματισμού Microworlds Pro. Τα μαθήματα αυτά δημιουργήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς Γιάννη Δασκαλάκη και Δημήτρη Γαϊτανίδη του 2ου Γυμνασίου Ευόσμου κατά την διάρκεια του σχ. έτους 2011-12.