Παράταση Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής-Δημιουργικού Σχεδίου Εξωφύλλου Σχολικού Βιβλίου – Αποστολή έργων

DrawingΟι μαθήτριες, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του 11ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης προκηρύσσουν, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Υπουργείο Εσωτερικών), για το σχολικό έτος 2018-19 Πανελλήνιο Διαγωνισμό ΖωγραφικήςΔημιουργικού Σχεδίου Εξωφύλλου Σχολικού Βιβλίου γιαμαθήτριες και μαθητές των Γυμνασίων, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ (και της Σιβιτανίδειου Σχολής), ΣΜΕΑ καθώς και των Διαπολιτισμικών, Μουσικών, Εκκλησιαστικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων της Ελλάδας και της Ομογένειας με θέμα: «Εμείς, οι μαθήτριες και οι μαθητές, σχεδιάζουμε τα νέα εξώφυλλα των σχολικών βιβλίων».

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ για δηλώσεις συμμετοχής

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ για αποστολή έργων

ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ/ΤΕΣ ανά έργο

ΕΡΓΑ ανά μαθήτρια/τή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ανά έργο

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ εκπαιδευτικών

ΕΡΓΟ

ΥΛΙΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

16 Μαΐου 2019 31 Μαΐου 2019

31 Μαΐου 2019 5 Ιουνίου 2019

1 έως σύνολο παιδιών τμήματος

1 έως 3

1 έως 2 (έως 4 από ΣΜΕΑ)

Όλες

Πίνακας ζωγραφικής – κολάζ ή

δημιουργικό σχέδιο εξωφύλλου

Επιλογής των παιδιών

Ελεύθερης επιλογής

Οι συμμετέχουσες/οντες καλούνται να φιλοτεχνήσουν εξώφυλλα για τα εξής οκτώ βιβλία:

α΄. Φυσική Αγωγή Ε΄- ΣΤ΄ Δημοτικού

β΄. Φυσική Αγωγή Α΄- Β΄- Γ΄ Γυμνασίου

γ΄. Πολιτική Παιδεία Α΄ ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

δ΄. Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Α΄ ΓΕΛ

ε΄. Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών Γ΄ ΓΕΛ

στ΄. Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον – Γ΄ ΓΕΛ – Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

ζ΄. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων – 2ος Κύκλος – Βιβλίο Μαθήτριας-Μαθητή – Γ΄ ΓΕΛ και Γ΄ ΕΠΑΛ

η΄. Κοινωνιολογία – Γ΄ ΓΕΛ – Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Τα ανωτέρω βιβλία και τα νυν εξώφυλλά τους παρατίθενται στην ιστοσελίδα http://ebooks.edu.gr.

Πρόκειται για βιβλία στα εξώφυλλα των οποίων, όπως έχουν επισημάνει τα παιδιά του Τμήματος Α3 και του Τμήματος Γ΄ Ανθρωπιστικών Σπουδών του 11ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης (13.3.2019), καθώς και του Τμήματος Γ΄ Ανθρωπιστικών Σπουδών 2 του 1ου ΓΕΛ Επανομής (18.10.2018), υπάρχουν έμφυλες παραστάσεις σε βάρος του γυναικείου φύλου (αναφορά «Βιβλίο μαθητή» ή/και παραστάσεις μόνο ανδρών ή κυρίως ανδρών). Για τον λόγο αυτόν, στα προς σχεδίαση εξώφυλλα θα αναγράφεται «Βιβλίο μαθήτριας-μαθητή», ενώ, αν υπάρχουν παραστάσεις ανδρών/αγοριών ή γυναικών/κοριτσιών, αυτές θα πρέπει να είναι (περίπου) ισάριθμες.

Τα έργα που θα υποβληθούν μπορούν να είναι είτε έργα ζωγραφικής (με οποιαδήποτε τεχνοτροπία, ακόμη και κολάζ σε χαρτί ή χαρτόνι) είτε δημιουργικό σχέδιο εξωφύλλου με φωτογραφίες-παραστάσεις. Το έργο ζωγραφικής ή το δημιουργικό σχέδιο μπορούν να καλύπτουν είτε ολόκληρη την μπροστινή πλευρά του εξωφύλλου (recto) (ή μέρος αυτής) είτε και την πίσω πλευρά-οπισθόφυλλο (verso) μαζί με τη ράχη.

Στο δημιουργικό σχέδιο εξωφύλλου μπορούν να συμπεριλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:

  • [ΕΠΑΝΩ] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  • [ΕΠΑΝΩ]ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  • [Ονομασία του μαθήματος – όπως αναφέρεται πιο πάνω]

  • [Τάξη – όπως αναφέρεται πιο πάνω, δηλ. με αναφορά του τύπου του σχολείου και, ενδεχομένως, της κατεύθυνσης]

  • Βιβλίο μαθήτριας-μαθητή

  • [ΚΑΤΩ] ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Τα έργα θα εκπονηθούν εκτός ωρολογίου προγράμματος και πρέπει να είναι πρωτότυπα με τη συμμετοχή μίας/ενός μαθήτριας/τή έως και το σύνολο των παιδιών ενός τμήματος. Οι επιβλέπουσες/οντες εκπαιδευτικοί μπορούν να είναι έως δύο (έως τέσσερις για ΣΜΕΑ) και οποιασδήποτε ειδικότητας. Κάθε μαθήτρια/τής μπορεί να συμμετάσχει με έως και τρία έργα, το καθένα από τα οποία όμως πρέπει να αφορά διαφορετικό βιβλίο.

Η συμμετοχή των μαθητριών/των είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των ασκούντων την επιμέλεια γονέων – κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους. Οι τελευταίοι θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι επιτρέπουν τη συμμετοχή του παιδιού στον διαγωνισμό και ότι δέχονται να δημοσιευθεί το έργο, όπως και το ονοματεπώνυμο, της μαθήτριας ή του μαθητή σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Σε περίπτωση που οι μαθήτριες/τές είναι άνω των 18 ετών θα υποβάλλουν οι ίδιες/οι την προαναφερθείσα υπεύθυνη δήλωση. Κάθε διαγωνιζόμενη/ος δεσμεύεται με τη συμμετοχή της/του ότι οι προτάσεις της/του αποτελούν πρωτότυπο έργο και το υλικό που χρησιμοποιεί είναι ελεύθερο λοιπών πνευματικών δικαιωμάτων. Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι δεν θα υπάρξουν έσοδα για το 11ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης από τα υποβληθέντα έργα, ενώ η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή για έκθεση αυτών στο πλαίσιο της προβολής των διακριθέντων έργων καθώς και ορισμένων από τα υπόλοιπα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι γενικοί όροι του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για τους μαθητικούς διαγωνισμούς

http://iep.edu.gr/images/IEP/XRISIMA/2018-03-26_prodiagrafes_aksiologisis_ekp_program_drastiriot__ekpaid_ylikou.pdf

Οι επιβλέπουσες/οντες εκπαιδευτικοί καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή των παιδιών ηλεκτρονικά έως τις 16 Μαΐου 2019 με απλή αποστολή email στο mail@11lyk-thess.thess.sch.gr Τα έργα θα αποσταλούν είτε ηλεκτρονικά σε υψηλή ανάλυση (300dpi) στο mail@11lyk-thess.thess.sch.gr είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 11ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, Πάροδος Σκουφά, 54636 Θεσσαλονίκη, έως τις 31 Μαΐου 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Προτείνεται η ηλεκτρονική αποστολή των έργων, καθώς, για όσα αποσταλούν ταχυδρομικά, σε περίπτωση αιτήματος επιστροφής αυτών μετά το πέρας του διαγωνισμού, τα έξοδα της επιστροφής θα επιβαρύνουν τον παραλήπτη. Επίσης, σε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής των έργων, τα πρωτότυπα πρέπει να φυλάσσονται στο αρχείο του εκάστοτε σχολείου, ώστε να αποσταλούν ταχυδρομικά στην Κριτική Επιτροπή όσα από αυτά διακριθούν είτε επιλεγούν για τους επαίνους συμμετοχής.

Σε κάθε mail ή φάκελο με τον οποίο θα αποσταλούν τα έργα θα πρέπει να υπάρχουν: α΄. τα ονόματα των παιδιών, β΄. τα ονόματα των εκπαιδευτικών (κινητό τηλέφωνο και τηλέφωνο σχολείου), γ΄. ο τίτλος του έργου, δ΄. αναφορά του βιβλίου για το οποίο έγινε το έργο, ε΄. οι προαναφερθείσες υπεύθυνες δηλώσεις των ασκούντων την επιμέλεια γονέων – κηδεμόνων ή των ίδιων των ενηλίκων μαθητριών/τών και στ΄. τα συνημμένα στην παρούσα ερωτηματολόγια, συμπληρωμένα ηλεκτρονικά (ένα για κάθε παιδί/εκπαιδευτικό και ανώνυμα). Στη συνέχεια η Οργανωτική Επιτροπή θα προωθήσει όλα τα έργα στην Κριτική Επιτροπή. Η Κριτική Επιτροπή αποτελείται από επτά μέλη, τρία από τα οποία είναι μέλη ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δύο γυναίκες εικαστικοί ή Ιστορικοί Τέχνης και δύο μαθήτριες/τές του Τμήματος Α3 και του Τμήματος Γ΄ Ανθρωπιστικών Σπουδών του 11ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης.

Τα έργα που θα επιλεγούν από την Κριτική Επιτροπή θα προταθούν στο ΥΠΠΕΘ / ΙΕΠ, ώστε να αποτελέσουν τα νέα εξώφυλλα των προαναφερθέντων οκτώ σχολικών βιβλίων. Εκτός από τα διακριθέντα οκτώ έργα, η Κριτική Επιτροπή επιφυλάσσεται να προτείνει στο ΥΠΠΕΘ / ΙΕΠ και έναν αριθμό έργων, τα οποία θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για τα εξώφυλλα είτε άλλων σχολικών βιβλίων είτε, σε επόμενα σχολικά έτη, για κάποιο ή κάποια από τα προαναφερθέντα οκτώ σχολικά βιβλία. Επίσης, η Κριτική Επιτροπή επιφυλάσσεται να επιλέξει περισσότερα από ένα έργα προκειμένου να δημιουργηθεί μία σύνθεση αυτών για κάποιο ή κάποια από τα οκτώ εξώφυλλα. Οι μαθήτριες και οι μαθητές του 11ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, που διοργανώνουν τον παρόντα διαγωνισμό, καθώς και τα παιδιά του συστεγαζόμενου 11ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, μπορούν να συμμετάσχουν μόνο με έργα ζωγραφικής από τα οποία η Κριτική Επιτροπή θα επιλέξει ένα για να χρησιμοποιηθεί σε κάποιο από τα οπισθόφυλλα των οκτώ βιβλίων, δηλ. το έργο αυτό θα επιλεγεί ως συμπληρωματικό κάποιου από τα προαναφερθέντα οκτώ που θα διακριθούν.

Όλες/οι οι συμμετέχουσες/οντες μαθήτριες, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής, ενώ θα δοθούν και τουλάχιστον 16 έπαινοι συμμετοχής σε έργα τα οποία θα διακριθούν. Τουλάχιστον τρεις ειδικοί έπαινοι συμμετοχής θα δοθούν σε έργα παιδιών από ΣΜΕΑ.

Για την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν –κατά προτίμηση- ηλεκτρονικά στο mail@11lyk-thess.thess.sch.gr

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.