Αποθετήριο εκπ/κού υλικού Scratch

    Από το παρόν αποθετήριο μπορείτε να βρίσκετε εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με το Scratch.

Φύλλα Εργασίας για το Scratch (Δρίτσας Δημήτριος – Αδαμάντιος)


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΘΕΜΑΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
1Περιβάλλον Scratch 2. Εντολές ελέγχου & όψεως.
1.1: Η γάτα συστήνεται
1.2: Μονόλογος γάτας
2Πολλαπλές μορφές, σενάρια, ενδυμασίες & υπόβαθρα. Δομή ακολουθίας.2.0: Διάλογος (φόρος τιμής) σε Τουήτυ και Συλβέστερ.
2.1: Βελτίωση του προηγούμενου με οδηγούμενο από γεγονότα προγραμματισμό.
3Παλέτα "Τελεστές". Αριθμητικές πράξεις.3.0: Αριθμητικές πράξεις και τελεστές
4Τύποι δεδομένων4.0.1: Δημιουργία αλφαριθμητικών
4.0.2: Μορφοποίηση εξόδου δεδομένων.
5Αλληλεπίδραση χρήστη – προγράμματος με εντολές εισόδου5.0: Διαδραστικές συστάσεις
5.1: Διαδραστικός υπολογισμός περιμέτρου τετραγώνου
5.2: Διαδραστικός υπολογισμός περιμέτρου ισοπλεύρου τριγώνου
5.3: Διαδραστικός υπολογισμός εμβαδού τετραγώνου
5.4: Διαδραστικός υπολογισμός μήκους κύκλου
5.5: Διαδραστικός υπολογισμός όγκου κύβου
6Εισαγωγή στον προγραμματισμό με μεταβλητές6.0: Υπολογισμός περιμέτρου ορθ. παρ/γράμμου.
6.3: Υπολογισμός εμβαδού ορθ. παρ/γράμμου.
6.4: Υπολογισμός εμβαδού τριγώνου
6.5: Υπολογισμός υποτείνουσας
7Μεταβλητές, μέρος 2ο7.0: Πίνακας τιμών μεταβλητών
8Εντολές Σχεδίασης - Κίνησης8.0: Σχεδίαση τετραγώνου πλευράς 50 px
8.3: Σχεδίαση ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς 60px
8.4: Σχεδίαση τετραγώνου πλευράς μεταβλητού μήκους
9Δομή Επανάληψης. Βρόχοι με πεπερασμένο πλήθος επαναλήψεων.9.0: Σχεδίαση τετραγώνου πλευράς 50px.
9.1: Σχεδίαση ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς 60 px.
9.2: Σχεδίαση κανονικού εξαγώνου πλευράς 50 px.
9.3: Σχεδίαση κανονικού δωδεκαγώνου πλευράς 50 px.
9.4: Σχεδίαση κύκλου
10Δομή εμφωλευμένων επαναλήψεων.10.0: Σχεδίαση πετάλου.
10.1: Σχεδίαση ημιτόνου.
10.2: Σχεδίαση τριφυλλιού.
11Διαδικασίες11.0: Σχεδίαση τριφυλλιού (μέσω διαδικασίας)
11.1: Σχεδίαση τριαντάφυλλου (με διαδικασία "πέταλο")
11.2: Σχεδίαση εξηντάφυλλου (με διαδικασία "πέταλο")
12Διαδικασίες που καλούν άλλες διαδικασίες12.0: Παρτέρι με 4 τριφύλλια.
12.1: Στεφάνι με τριαντάφυλλα & εξηντάφυλλα
12.2: Δρόμος με 5 σπίτια
13Διαδικασίες με παράμετρους13.0: Τετράγωνο με μεταβλητό μήκος πλευράς.
13.1: Τετράγωνα με μήκος πλευράς 50,100,150 px.
13.2: Κανονικό εξάγωνο, οκτάγωνο, δεκάγωνο, δωδεκάγωνο.
13.3: Εμβαδόν οποιουδήποτε τριγώνου.
13.4: Εμβαδόν οποιουδήποτε ορθ. παρ/μου
13.5: Περίμετρος οποιουδήποτε ορθ. παρ/μου
14Δομή Επιλογής14.0.1: Απόλυτη τιμή
14.1: Απόλυτη Τιμή (συνάρτηση βιβλιοθήκης Scratch)
14.2: Τετραγωνική ρίζα (συνάρτηση βιβλιοθήκης Scratch) με έλεγχο τιμών εισόδου
14.3: Η μάντισσα