«Το κλίμα αλλάζει … αλλάζω ζωή!»

«Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να γίνει πιο απειλητική. Πώς βιώνουν οι άνθρωποι και τα ζώα την Κλιματική Αλλαγή; Πώς μας επηρεάζει; Πρέπει όλοι μας να προσαρμοστούμε! Πώς θα τα καταφέρουμε;»

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στοχεύει στην ανάδειξη έργων με θέμα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή. Μέσω της συμμετοχής στον διαγωνισμό δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές και τις σχολικές μονάδες να ενεργοποιηθούν περαιτέρω αναφορικά με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας μας έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, να συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της προσαρμοστικής ικανότητας της ελληνικής κοινωνίας και να βραβευτούν για τις προσπάθειές τους. Συμμετοχές μπορούν να υποβάλουν μαθητές Νηπιαγωγείου, Α’-Στ’ Δημοτικού, Α’-Γ’ Γυμνασίου και Α’-Γ’ Λυκείου είτε ατομικά είτε ομαδικά.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

Α) Δημιουργία σύνθεσης εικόνων-Κολλάζ (Νηπιαγωγείο έως Γ’ Λυκείου),

Β)Δημιουργία επιτραπέζιου παιχνιδιού (Γ’ Δημοτικού έως Γ’ Λυκείου),

Γ) Δημιουργία ηλεκτρονικού παιχνιδιού (Ε’ Δημοτικού έως Γ’ Λυκείου),

Δ) Δημιουργία βίντεο (οπτικού υλικού) (Α’ Γυμνασίου έως Γ’ Λύκειο)

Και στις 4 κατηγορίες τα έργα θα πρέπει να εστιάζουν στην θεματική «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή».

Οι συμμετοχές υποβάλλονται από 17 Οκτωβρίου 2022 έως και 9 Απριλίου 2023 είτε στέλνοντας τα αρχεία ή τον σύνδεσμο στο vimeo (στην περίπτωση του βίντεο) ηλεκτρονικά μέσω email στο spe@ellinikietairia.gr είτε στέλνοντας ταχυδρομικώς (μόνο για τα επιτραπέζια παιχνίδια) τις δημιουργίες σας στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Τριπόδων 28, Τ.Κ. 105 58, Αθήνα.

Οδηγίες:

 • Τα έργα και τα έντυπα συμμετοχής μαθητή & συγκατάθεσης κηδεμόνων θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση spe@ellinikietairia.gr
 • Κάθε μαθητής μπορεί να υποβάλει έως μία (1) συμμετοχή ανά κατηγορία.
 • Τα έργα θα αξιολογηθούν βάσει

α) πρωτοτυπίας & δημιουργικότητας,
β) σφαιρική προσέγγιση θέματος κλιματικής αλλαγής,
γ) εστίασης στο θέμα της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή,
δ) δυνατότητα διάχυσης του μηνύματος για την ανάγκη προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, και ε) συνολική εικόνα αποτελέσματος.

 • Θα διακριθούν συνολικά 16 έργα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην επίσημη καμπάνια του έργου LIFE17 IPC/GR/000006.
 • Στα κολλάζ και τα βίντεο δεν επιτρέπεται η απεικόνιση μαθητών και μαθητριών εκτός αν υπάρχει συγκατάθεση του κηδεμόνα. Η συγκατάθεση θα πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως με την υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης, η οποία θα πρέπει να αποστέλεται μαζί με το έργο και το έντυπο συμμετοχής. Σε περίπτωση απουσίας της υπεύθυνης δήλωσης η συμμετοχή δεν θα γίνεται αποδεκτή.
 • Η κάθε συμμετοχή δεν πρέπει να περιέχει υλικό που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας οποιουδήποτε. Η συμμετοχή δεν πρέπει να περιέχει υλικό που είναι ακατάλληλο, άσεμνο, υβριστικό ή δυσφημιστικό.
 • Για βιβλιογραφική έρευνα και περαιτέρω υλικό για συζήτηση στην τάξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Εκπαιδευτικό Πακέτο που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου.

Α) Δημιουργία σύνθεσης εικόνων (Κολλάζ)

 • Στην κατηγορία μπορούν να συμμετέχουν μαθητές Νηπιαγωγείου, Α’-Στ’ Δημοτικού, Α’-Γ’ Γυμνασίου και Α’-Γ’ Λυκείου είτε ατομικά είτε ομαδικά.
 • Οι διαστάσεις του έργου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 εκ. Χ30 εκ. (Α4) ή μεγαλύτερες.
 • Η αποστολή των έργων θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά, με φωτογραφία ή scanned pdf του έργου σε καλή ανάλυση, στην διεύθυνση spe@ellinikietairia.gr .
 • Το πρωτότυπο θα πρέπει να φυλάσσετε σε περίπτωση που ζητηθούν περισσότερες φωτογραφίες ή αποστολή του έργου ταχυδρομικά.

Β) Δημιουργία επιτραπέζιου παιχνιδιού

 • Στην κατηγορία μπορούν να συμμετέχουν μαθητές Γ’-Στ’ Δημοτικού, Α’-Γ’ Γυμνασίου και Α’-Γ’ Λυκείου είτε ατομικά είτε ομαδικά.
 • Το πρωτότυπο θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Τριπόδων 28, Τ.Κ. 105 58, Αθήνα. Φωτογραφικό αντίγραφο θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην διεύθυνση spe@ellinikietairia.gr
 • Τα πρωτότυπα θα πρέπει να περιέχουν τους κανόνες καθώς και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα/υλικά για να παιχτούν.
 • Ο διαγωνισμός αφορά στη δημιουργία παιχνιδιών με καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Γ) Δημιουργία ηλεκτρονικού παιχνιδιού

 • Στην κατηγορία μπορούν να συμμετέχουν μαθητές Ε’-Στ’ Δημοτικού, Α’-Γ’ Γυμνασίου και Α’-Γ’ Λυκείου είτε ατομικά είτε ομαδικά.
 • Θα πρέπει να σταλεί ένα εκτελέσιμο Πρόγραμμα (παιχνίδι), το οποίο μπορεί να εκτελεστεί από τους αξιολογητές χωρίς τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού.
 • Το έργο θα πρέπει να περιέχει ή να συνοδεύεται από οδηγίες και κανόνες παιχνιδιού.
 • Κάθε ομάδα μπορεί να έχει τουλάχιστον ένα (με μέγιστο δύο) σύμβουλο καθηγητή Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνολογικών μαθημάτων ή Γραφικών Τεχνών.
 • Ο διαγωνισμός αφορά στη δημιουργία παιχνιδιών με καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Δ) Δημιουργία βίντεο (οπτικού υλικού)

 • Στην κατηγορία μπορούν να συμμετέχουν μαθητές Α’-Γ’ Γυμνασίου και Α’-Γ’ Λυκείου είτε ατομικά είτε ομαδικά.
 • Η διάρκεια μπορεί να είναι από 2 έως 8 λεπτά.
 • Το βίντεο μπορεί να αποσταλεί στον φορέα διοργάνωσης ηλεκτρονικά ή να αναρτηθεί στο νimeo.com και να σταλεί ο αντίστοιχος σύνδεσμος.
 • Προτιμώνται πρωτότυπες δημιουργίες (σενάριο, γυρίσματα, μουσική, animatιon, stop-motion κλπ).

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του ανωτέρω Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων.

2. Δεν θα υπάρξουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η συμμετοχή σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού θα είναι δωρεάν.

3. Ο φορέας διοργάνωσης με την ονομασία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού.

4. Η δημοσιοποίηση των έργων θα γίνεται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τις 17 Οκτώβριου 2022 έως και τις 9 Απριλίου 2023. Η ανάδειξη των καλύτερων συμμετοχών θα γίνει τον Μάιο του 2023 από Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΛΛΕΤ, η οποία αποτελείται από:

 • Ζωή Πολυμεροπούλου (Σύμβουλος Εκπαίδευσης, Πρόεδρος Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΕΛΛΕΤ),
 • Γιούλη Κυριαζή (Βιολόγος, Μέλος Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΕΛΛΕΤ),
 • Ειρήνη Αντωνοπούλου (Βυζαντινολόγος-Ιστορικός, Μέλος Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΕΛΛΕΤ),
 • Μιχαήλ Χονδρογιώργος (Εκπαιδευτικός, Μέλος Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΕΛΛΕΤ),
 • Νίκη Χατζηκυριάκου (Φυσικός, Μέλος Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΕΛΛΕΤ),
 • Αλέξανδρος Τσακιρίδης (Πολιτικός επιστήμονας, Μέλος Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΕΛΛΕΤ),
 • Αφροδίτη Σωτηρίου (Δημόσιες Σχέσεις και Διαφήμιση, Μέλος Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΕΛΛΕΤ),
 • Βάσια Κουρεμένου (Υπεύθυνη προγραμμάτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης ΕΛΛΕΤ).

6. Οι συμμετοχές που θα διακριθούν στον διαγωνισμό θα δημοσιευτούν στους διαδικτυακούς τόπους του έργου LIFE ΙΡ AdαptlnGR, του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και της ΕΛΛΕΤ ενώ θα αξιοποιηθούν στις δράσεις ευαισθητοποίησης του έργου. Για την αξιοποίηση των έργων θα γίνει παραχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων στο έργο LIFE ΙΡ, ενώ θα υπάρχει αναφορά στους δημιουργούς.

7. Η διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση έργων που έχουν αποσταλεί και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών (και κατά τα ισχύοντα στο ν.2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα», ΦΕΚ 25, τ. Α :04 03 1993)

8. Ο διαγωνισμός θα υλοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος και τα έργα των μαθητών/τριών θα υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων θα είναι η προώθηση εκ μέρους των διευθυντών και των διδασκόντων των όρων του διαγωνισμού καθώς και ο ορισμός ενός εκπαιδευτικού ως Υπεύθυνο για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την ανάρτηση/αποστολή των συμμετοχών των μαθητών/-τριών.

9. Η γνωστοποίηση και η διάχυση της δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο.

10. Υπεύθυνες για τη διοργάνωση του Διαγωνισμού είναι η κα Ζωή Πολυμεροπούλου και η κα Βάσια Κουρεμένου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με την κα Ζωή Πολυμεροπούλου ή την κα Βάσια Κουρεμένου στο τηλ. 2103316955 (εσωτ. 5) ή στο e-maιl: spe@ellinikietairia.gr .

Πληροφορίες για το έργο LIFE-1 Ρ AdaptlnGR – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece

Το ολοκληρωμένο έργο «LIFE-IP AdaptlnGR – Boostιng the implementatιon of adaptation policy across Greece» αποτελεί το σημαντικότερο έργο για την προσαρμογή της Ελλάδας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Συντονιστής του έργου είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμμετέχουν 19 ακόμα εταίροι.

Το έργο φιλοδοξεί να ενισχύσει την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής και των 13 Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή, κατά τον τρέχοντα 1ο κύκλο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (2016-2025) και να προετοιμάσει τη μετάβαση στον 2ο κύκλο πολιτικής για την προσαρμογή (2026+), με κατάλληλες δράσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο: https://www.adaptiνegreece.gr/el-gr/

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.