5οι Φιλολογικοί Αγώνες μαθητών Γυμνασίου Ελλάδας

Φιλολογικοί Αγώνες ΔΕΛΑΣΑΛ

Το Τμήμα Φιλολογικών Σπουδών του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ», σε συνεργασία με τον Διεθνή Σύνδεσμο Etygram, προκηρύσσει, για τη σχολική χρονιά 2019-2020, τρεις (3) Διαγωνισμούς γνώσεων για μαθητές από όλες τις τάξεις του Γυμνασίου (ένας Διαγωνισμός για κάθε τάξη), φιλοδοξώντας να δώσει ερεθίσματα και κίνητρα στους μαθητές να εντρυφήσουν στη διδαχθείσα ύλη και σε ουσιώδεις γνώσεις βασικών μαθημάτων, αλλά και να προβούν μόνοι τους σε περαιτέρω αναζητήσεις όσον αφορά την ανθρωπιστική παιδεία, στοχεύοντας στη βαθύτερη και ουσιαστική καλλιέργεια.

Συγκεκριμένα, θα διεξαχθούν οι εξής Διαγωνισμοί:

  • Ιστορίας για την Α΄ Γυμνασίου (Υπεύθυνος Διαγωνισμού: κ. Γ. Δρογκούλας, φιλόλογος)
  • Ορθογραφίας για τη Β΄ Γυμνασίου (Υπεύθυνη Διαγωνισμού: κ. Γ. Τσιφτελίδου, φιλόλογος)
  • Γραμματικής Α.Ε. & Ετυμολογίας για τη Γ΄ Γυμνασίου (Υπεύθυνη Διαγωνισμού: κ. Αν. Ιωαννίδου, φιλόλογος) 

  Στους Φιλολογικούς Αγώνες καλούνται να συμμετάσχουν μαθητές Γυμνασίων, Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων, της Ελλάδας. Ο μέγιστος αριθμός των συμμετοχών για κάθε Διαγωνισμό ορίζεται στους σαράντα (40) διαγωνιζόμενους. Καμία συμμετοχή που υπερβαίνει τον αριθμό αυτόν δεν θα γίνει δεκτή. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας! Ωστόσο, μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και μόνο εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός των 120 συμμετοχών, θα δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε οποιονδήποτε από τους τρεις διαγωνισμούς, με στόχο τη συμπλήρωση του απαιτούμενου συνολικού αριθμού.Για την προετοιμασία των μαθητών, δεν δίνεται κάποια συγκεκριμένη ύλη προς εξέταση. Ωστόσο, για τον Αγώνα Ιστορίας, η Αρχαία Ιστορία, από την Παλαιολιθική εποχή έως και το 313 μ.Χ. (ανεξάρτητα από τη διδακτέα και εξεταστέα ύλη της Α΄ Γυμνασίου), όπως και το αναρτημένο στη σελίδα των Φιλολογικών Αγώνων υποστηρικτικό υλικό, θα αποτελέσουν την κύρια πηγή άντλησης θεμάτων. Για τον Αγώνα Ορθογραφίας, η ορθογραφία των λέξεων θα είναι σύμφωνη με αυτή της Γραμματικής της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου του Σ. Χατζησαββίδη και βάσει του Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη (Κέντρου Λεξικολογίας). Τέλος, για τον Αγώνα Γραμματικής Α.Ε. & Ετυμολογίας, η γραμματική Α.Ε. και η ετυμολογία των λέξεων θα είναι σύμφωνη με αυτή της Γραμματικής της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας του Μιχ. Χ. Οικονόμου, του Ετυμολογικού Λεξικού του Γ. Μπαμπινιώτη, της Γραμματικής της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου του Σ. Χατζησαββίδη (συγκεκριμένα το περιεχόμενο του 4ου κεφαλαίου) και των σχολικών εγχειριδίων Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και των τριών τάξεων του Γυμνασίου (ανεξάρτητα από τη διδακτέα και εξεταστέα ύλη). Επιπλέον, ενδεικτικά θέματα όλων των τύπων των ερωτήσεων, και για τους τρεις Διαγωνισμούς, θα αναρτηθούν στη σελίδα των Φιλολογικών Αγώνων μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

  Κάθε σχολείο που ενδιαφέρεται να δηλώσει συμμετοχή οφείλει να συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά τις αντίστοιχες των τριών διαγωνισμών ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, δείγματα των οποίων επισυνάπτονται στις σελίδες 8-10 της παρούσας προκήρυξης, καταγράφοντας α) τα στοιχεία του σχολείου, β) τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων μαθητών, μέχρι δεκαπέντε και για τους τρεις διαγωνισμούς συνολικά, και γ) τα στοιχεία ενός τουλάχιστον συνοδού, γονέα ή καθηγητή.
  Η αίτηση συμμετοχής είναι αναρτημένη στη διεύθυνση http://filologikoi-agones.blogspot.gr και πρέπει να υποβληθεί, το αργότερο, μέχρι τις 21/2/2020. Εφόσον ο συνοδός-καθηγητής είναι φιλόλογος, μπορεί να δηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή του στις Επιτροπές Αξιολόγησης σε οποιαδήποτε από τις δύο φάσεις των Αγώνων στη σχετική αίτηση. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους φιλολόγους που θα ήθελαν να συμμετάσχουν στις Επιτροπές Αξιολόγησης να προτείνουν θέματα, αντίστοιχα του αναρτημένου υλικού, για όποιον Διαγωνισμό επιθυμούν.

  Σε περίπτωση που οι συνάδελφοι-συνοδοί δεν εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στην αξιολόγηση των διαγωνιζόμενων, οι Οργανωτές θα συγκροτήσουν τις Επιτροπές Αξιολόγησης με φιλολόγους του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» και εξωτερικούς συνεργάτες.

  Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι αξιολογητές υπερβούν τον απαιτούμενο αριθμό, η Οργανωτική Επιτροπή θα προβεί σε κλήρωση.

  Το προτεινόμενο από τους φιλολόγους – κριτές υλικό θα αξιολογηθεί από τους Υπευθύνους του κάθε Διαγωνισμού.

  Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν προτεινόμενα από τους φιλολόγους – αξιολογητές θέματα, οι Υπεύθυνοι των τριών Διαγωνισμών έχουν την πλήρη ευθύνη σύνταξης των θεμάτων.

  Τα νέα για τη διεξαγωγή των Φιλολογικών Αγώνων θα αναρτώνται στη διεύθυνση http://filologikoi-agones.blogspot.gr/ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να φροντίζουν για την ενημέρωσή τους.
  Οι Διαγωνισμοί θα διεξαχθούν σε δύο φάσεις και ανάμεσα στις διαγωνιστικές φάσεις θα υπάρξει διάλειμμα, ώστε να δοθεί χρόνος στις Επιτροπές Αξιολόγησης να βαθμολογήσουν τα γραπτά των διαγωνιζόμενων.

  Οι φάσεις των Διαγωνισμών:

  Α΄ φάση

  Όλοι οι μαθητές θα διαγωνιστούν, ταυτόχρονα, σε μια γραπτή δοκιμασία θεμάτων κλιμακούμενης δυσκολίας.
  Οι οκτώ (8) πρώτοι σε βαθμολογία μαθητές θα περάσουν στην ημιτελική-τελική φάση των Διαγωνισμών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα συνεχίσουν όλοι όσοι ισοβάθμησαν.
  Διάρκεια Α’ φάσης: 25΄. Θα ακολουθήσει διάλειμμα 95΄ για όλους τους μαθητές, κατά τη διάρκεια του οποίου θα αξιολογηθούν τα γραπτά και, στη συνέχεια, θα ανακοινωθούν τα ονόματα των μαθητών που προκρίνονται στην ημιτελική-τελική φάση.

  Β΄ φάση (Ημιτελικός-Τελικός)

  Η διεξαγωγή της ημιτελικής-τελικής φάσης και των τριών Φιλολογικών Διαγωνισμών θα γίνει στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» με την ακόλουθη σειρά: 1) Ημιτελική-Τελική φάση Διαγωνισμού Ιστορίας για την Α΄ Γυμνασίου, 2) Ημιτελική-Τελική φάση Διαγωνισμού Ορθογραφίας για τη Β΄ Γυμνασίου, 3) Ημιτελική-Τελική φάση Διαγωνισμού Ετυμολογίας για τη Γ΄ Γυμνασίου.
  Όσοι μαθητές καταφέρουν να φθάσουν στην ημιτελική-τελική φάση θα διαγωνιστούν προφορικά (με κλήρωση των θεμάτων) σε δύο τετράδες, η σύνθεση των οποίων θα οριστεί βάσει αλφαβητικής σειράς, και θα έχουν στη διάθεσή τους ένα (1) λεπτό, για να απαντήσουν σε κάθε ερώτημα. Ο διαγωνιζόμενος που δίνει λανθασμένη απάντηση αποκλείεται, αυτομάτως, από τη συνέχιση της ημιτελικής-τελικής φάσης. Η τριμελής Κριτική Επιτροπή θα αναδείξει τον νικητή των δύο πεντάδων κάθε Διαγωνισμού. Οι δύο νικητές που θα προκύψουν από κάθε τετράδα θα προκριθούν στην τελική φάση, κατά την οποία θα τηρηθεί η ίδια ακριβώς διαδικασία.
  Η ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων και η απονομή των βραβείων θα γίνουν την ίδια μέρα, μετά το πέρας της ημιτελικής-τελικής φάσης των Αγώνων, με την παρουσία όλων των διαγωνιζόμενων και των συνοδών τους.

  Ειδικές οδηγίες διεξαγωγής B΄ φάσης (ημιτελικών – τελικών)
  Ιστορία

  1. Οι οκτώ (8) μαθητές που θα προκριθούν στην ημιτελική-τελική φάση του Διαγωνισμού θα διαγωνιστούν ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ σε ερωτήματα που θα κληρωθούν από τους ίδιους.

  2. Οι μαθητές επιλέγουν έναν κλήρο, στον οποίο αναγράφεται ένα νούμερο, που αντιστοιχεί σε μία ερώτηση. Πρέπει να αναφέρουν το νούμερο που κληρώθηκε, να το δείξουν στην Κριτική Επιτροπή και να το κρατήσουν μέχρι να ολοκληρωθεί ο Διαγωνισμός.
  3. Τα ερωτήματα εκφωνούνται ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ και οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να κρατούν σημειώσεις στον φάκελο που έχουν μπροστά τους. Οι σημειώσεις τους ΔΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ.

  4. Η κριτική επιτροπή υποβάλλει τα ερωτήματα και είναι Η ΜΟΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ για τη διεξαγωγή της ημιτελικής-τελικής φάσης.

  5. Μετά τη διπλή εκφώνηση κάθε ερωτήματος, οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους ΕΞΗΝΤΑ (60) ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ και μπορούν να παρακολουθούν τον χρόνο που τους απομένει από χρονόμετρο που θα προβάλλεται στην οθόνη.

  6. Ο συντονιστής του κάθε Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. Στα τελευταία είκοσι (20) δευτερόλεπτα, ο διαγωνιζόμενος ερωτάται από τον συντονιστή εάν η απάντηση που έδωσε είναι οριστική και έχει το δικαίωμα διόρθωσης στον εναπομείναντα χρόνο. Διαφορετικά, ο υποψήφιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τον όρο «Κλειδώνω», ώστε να σταματήσει η χρονομέτρηση.

  7. ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ σχετικά με τα ερωτήματα δεν δίνεται.

  8. Ο συντονιστής, μετά την ολοκλήρωση του κάθε Διαγωνισμού, ανακοινώνει το όνομα του νικητή.

 • Ορθογραφία1. Οι οκτώ (8) μαθητές που θα προκριθούν στην ημιτελική-τελική φάση του Διαγωνισμού θα διαγωνιστούν ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ σε ερωτήματα που θα κληρωθούν από τους ίδιους.

  2. Οι μαθητές επιλέγουν έναν κλήρο, στον οποίο αναγράφεται ένα νούμερο, που αντιστοιχεί σε μία ερώτηση. Πρέπει να αναφέρουν το νούμερο που κληρώθηκε, να το δείξουν στην Κριτική Επιτροπή και να το κρατήσουν μέχρι να ολοκληρωθεί ο Διαγωνισμός.

  3. Τα ερωτήματα εκφωνούνται ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ και οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να κρατούν σημειώσεις στον φάκελο που έχουν μπροστά τους. Οι σημειώσεις τους ΔΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ.

  4. Η κριτική επιτροπή υποβάλλει τα ερωτήματα και είναι Η ΜΟΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ για τη διεξαγωγή της ημιτελικής-τελικής φάσης.

  5. Μετά τη διπλή εκφώνηση κάθε ερωτήματος, οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους ΕΞΗΝΤΑ (60) ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ και μπορούν να παρακολουθούν τον χρόνο που τους απομένει από χρονόμετρο που θα προβάλλεται στην οθόνη.

  6. Για κάθε λέξη, αφού συμβουλευτούν τις σημειώσεις τους, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΟΥΝ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ τη λέξη ή φράση που τους κληρώθηκε.

  7. Ο συντονιστής του κάθε Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. Στα τελευταία είκοσι (20) δευτερόλεπτα, ο διαγωνιζόμενος ερωτάται από τον συντονιστή εάν η απάντηση που έδωσε είναι οριστική και έχει το δικαίωμα διόρθωσης στον εναπομείναντα χρόνο. Διαφορετικά, ο υποψήφιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τον όρο «Κλειδώνω», ώστε να σταματήσει η χρονομέτρηση.

  8. ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ σχετικά με τα ερωτήματα δεν δίνεται.

  9. Ο συντονιστής, μετά την ολοκλήρωση του κάθε Διαγωνισμού, ανακοινώνει το όνομα του νικητή.

 • Ετυμολογία1. Οι οκτώ (8) μαθητές που θα προκριθούν στην ημιτελική-τελική φάση του Διαγωνισμού θα διαγωνιστούν ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ σε ερωτήματα που θα κληρωθούν από τους ίδιους.

  2. Οι μαθητές επιλέγουν έναν κλήρο, στον οποίο αναγράφεται ένα νούμερο, που αντιστοιχεί σε μία ερώτηση. Πρέπει να αναφέρουν το νούμερο που κληρώθηκε, να το δείξουν στην Κριτική Επιτροπή και να το κρατήσουν μέχρι να ολοκληρωθεί ο Διαγωνισμός.

  3. Τα ερωτήματα εκφωνούνται ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ και οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να κρατούν σημειώσεις στον φάκελο που έχουν μπροστά τους. Οι σημειώσεις τους ΔΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ.

  4. Η κριτική επιτροπή υποβάλλει τα ερωτήματα και είναι Η ΜΟΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ για τη διεξαγωγή της ημιτελικής-τελικής φάσης.

  5. Μετά τη διπλή εκφώνηση κάθε ερωτήματος, οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους ΕΞΗΝΤΑ (60) ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ και μπορούν να παρακολουθούν τον χρόνο που τους απομένει από χρονόμετρο που θα προβάλλεται στην οθόνη.

  6. Όπου απαιτείται, αφού συμβουλευτούν τις σημειώσεις τους, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΟΥΝ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ τη λέξη ή τις λέξεις που τους ζητούνται, δηλώνοντας, παράλληλα, και τα τονικά σημεία ή τα πνεύματα, εφόσον χρειάζονται, με τις ονομασίες τους πάνω στο γράμμα στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν.

  7. Ο συντονιστής του κάθε Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. Στα τελευταία είκοσι (20) δευτερόλεπτα, ο διαγωνιζόμενος ερωτάται από τον συντονιστή εάν η απάντηση που έδωσε είναι οριστική και έχει το δικαίωμα διόρθωσης στον εναπομείναντα χρόνο. Διαφορετικά, ο υποψήφιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τον όρο «Κλειδώνω», ώστε να σταματήσει η χρονομέτρηση.

  8. ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ σχετικά με τα ερωτήματα δεν δίνεται.

  9. Ο συντονιστής, μετά την ολοκλήρωση του κάθε Διαγωνισμού, ανακοινώνει το όνομα του νικητή.
  Χρονοδιάγραμμα

  08:30-9:30 Πρωινή προσέλευση – Υποδοχή – Εγγραφές*
  *Με την προσέλευση κάθε διαγωνιζόμενου, ο συνοδός-καθηγητής ή γονέας οφείλει να δηλώσει τα στοιχεία του μαθητή / της μαθήτριας στη γραμματεία, ώστε να λάβει την κάρτα του διαγωνιζoμένου.
  09:30-10:00 Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί – Ενημέρωση σχετικά με το ημερήσιο πρόγραμμα
  10:15-10:40 Α΄ διαγωνιστική φάση
  10:40-12:15 Διάλειμμα – Διόρθωση γραπτών**
  **Κατά τη διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας των διαγωνιζομένων, οι συνοδοί των υποψηφίων θα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να ξεναγηθούν από εκπαιδευτικούς του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» στις εγκαταστάσεις του σχολείου μας και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, αλλά και να διασκεδάσουν συμμετέχοντας σε παιχνίδια γνώσεων.
  12:30-14:30*** Ημιτελική-Τελική διαγωνιστική φάση στην Αίθουσα Εκδηλώσεων
  ***Η ώρα λήξης δηλώνεται κατά προσέγγιση.

  Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2310-673252 (εσωτερικό 11) με τους υπευθύνους των Διαγωνισμών.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.