Ετικέτα: Android Studio

Εισαγωγή στην ανάπτυξη εφαρμογών σε Android

selective focus photography of person holding turned on smartphone

Την Πέμπτη 27/4, 18:00 – 20:00, η ομάδα Serrai Software Development, φιλοξενεί μια παρουσίαση από την εταιρία Threenitas για την ανάπτυξη εφαρμογών σε Android! Η παρουσίαση “Εισαγωγή στην ανάπτυξη εφαρμογών Android” θα παρέχει μία βασική εισαγωγή στο Android development. Αρχικά, θα παρουσιαστούν τα βασικά στοιχεία του Android, όπως η αρχιτεκτονική του, οι εκδόσεις του λειτουργικού …

Συνέχεια ανάγνωσης