Ετικέτα: Apache Siro

Apache Shiro/AspectJ

Λογότυπος Java Meetup Group Thessaloniki

Η κεντρική ομιλία έχει θέμα το “Apache Shiro, AspectJ & OSGi σε ένα πραγματικό έργο”. Θα πραγματοποιηθεί στο Coho (Στρ. Ναπολέοντος Ζέρβα 10), Θεσσαλονίκη από τις 18:30 – 21:30. Ακολουθούν πληροφορίες για την ομιλία και τους ομιλητές. Για τις τελευταίες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του δρώμενου στο meetup.