Ετικέτα: App Inventor

Creating Mobile Apps

EU Code Week 22 Creating Mobile Code

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού για το 2022 το eSkill Malta Foundation προσφέρει σεμινάρια προγραμματισμού με θέμα: Creating Mobile Apps [Αναλυτικές πληροφορίες]