Ετικέτα: Dynomite

Reusable Distributed Data Infrastructure with Dynomite

Αφίσα Netflix Dynomite

Το σεμινάριο έχει ως στόχο να μάθει στους συμμετέχοντες πώς επετεύχθη υψηλή διαθεσιμότητα με τη δυνατότητα τερματισμού οποιοδήποτε κόμβου Dynomite χωρίς να υπάρχει έλλειψη απόκρισης από την πλευρά του πελάτη. Επιπλέον θα παρουσιαστούν  βέλτιστες πρακτικές και οι προκλήσεις της ανάπτυξης του Dynomite, του λογισμικού ανοικτού κώδικα της Netflix που παρέχει μια επαναχρησιμοποιήσιμη υποδομή κατανεμημένων βάσεων …

Συνέχεια ανάγνωσης