Ετικέτα: Extended ASCII

Κωδικοποίηση Χαρακτήρων

matrix animation

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε το  Φύλλο Εργασίας 3: Κωδικοποίηση Χαρακτήρων για το μάθημα της Πληροφορικής της Β’ Γυμνασίου.