Ετικέτα: JA Greece

Εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα. Πρακτικά 1ου συνεδρίου JA Greece

Το συνέδριο προσπάθησε να απαντήσει σε βασικά ερωτήματα που απασχολούν, ή θα έπρεπε να απασχολούν, την εκπαιδευτική κοινότητα όλων των βαθμίδων: Διδάσκεται η επιχειρηματικότητα; Κι αν ναι, πώς; Με ποιο τρόπο και ποια εκπαιδευτική μεθοδολογία; Ποιοι παράγοντες συμβάλουν στον καλό σχεδιασμό και την υλοποίηση ποιοτικών προγραμμάτων Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης; Ποια είναι τα οφέλη από την Επιχειρηματική …

Συνέχεια ανάγνωσης