Ετικέτα: Locomotive Basic

Retro Magazine.net, τεύχος 1 (Ιούνιος 2020)

Διαθέσιμο ελεύθερο σε ηλεκτρονικό μορφότυπο (.pdf) το 1ο τεύχος στα Αγγλικά του Retro Magazine.net (Ιούνιος 2020), με αρκετά θέματα από την Ιταλική έκδοση. Θέματα που ξεχωρίζουν: FAST Basic. Ένας μεταγλωττιστής Locomotive Basic στο λειτουργικό CP/M RetroMath: Secret codes. Κρυπτογραφία RSA σε γλώσσα Pascal. CLOUDY MOUNTAIN – Ένα επιτραπέζιο παιχνίδι για έναν παίκτη.