Ετικέτα: Silent Teacher

Silent Teacher

Silent Teacher

Τι είναι ένας δάσκαλος με προβληματικά χαμηλή ταχύτητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο; Αν έχει να αντιμετωπίσει και ανεπαρκείς υποδομές τηλεδιάσκεψης; Ψηφιακά αναλφάβητους δέκτες; To Silent Teacher είναι ένα δικτυακό παιγνιώδες κουίζ με ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας αλγοριθμικής σκέψης,  χωρίς απαιτούμενες οδηγίες – από το λογισμικό ή τον εκπαιδευτικό πληροφορικής και  πεδίο εφαρμογής την JavaScript – χωρίς να …

Συνέχεια ανάγνωσης